Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Bilimtarihi.org logosunun açıklaması için tıklayınız.
SAVAŞ ve BİLİM, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Özel Sayısı (Aralık 2018)
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü tarafından yayımlanan Osmanlı Bilimi Araştırmaları dergisinin (EBSCOhost, Ulakbim), Aralık 2018 sayısı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasının 100. yılı anısına, Özel Sayı olarak yayımlanacaktır.
Özel sayının teması, SAVAŞ VE BİLİM olarak seçilmiştir. Bu sayıda yayımlanacak makalelerin konusu Birinci Dünya Savaşı ile sınırlı değildir. Osmanlı İmparatorluğu, Milli Mücadele dönemi yanında, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi Türkiye topraklarında önemli etkileri olmuş savaş dönemlerindeki bilimsel araştırmalar ve mühendislik çalışmaları, savaş teknolojisi ve silahlar (geleneksel ve modern), savaş alanındaki bilim insanları, bilimsel keşif ve buluşlarla savaşlar arasındaki karşılıklı etkileşim, savaş alanında tıbbi uygulamalar, eczacılık ve sağlık hizmetleri, savaş dönemlerinde hastaneler, orduların bilimsel bilgi aktarımındaki rolü ve ilgili diğer konular incelenecektir.
Bu özel sayıya sunulacak makaleler 15 Eylül 2018 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/iuoba adresinden DergiPark sistemine yüklenmelidir. Yazarın ismi gizli tutularak iki hakeme gönderilen her makale, değerlendirme sonrasında elektronik ve basılı kopya olarak yayımlanacaktır. Derginin Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları aynı adreste yer almaktadır.

WAR and SCIENCE, Studies in Ottoman Science, Special issue (December 2018)
The journal Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studies in Ottoman Science (EBSCOhost, Ulakbim) published by Istanbul University, Faculty of Letters, Department of History of Science, is projecting to publish a special issue to commemorate the centenary of the ending of the First World War. The special issue will both be published on line and as hard copy in December 2018.
The theme of the special issue is WAR AND SCIENCE, but topics under study will not be restricted to World War I. The scientific activities, engineering work, war technology, weapons (both traditional and modern), scientists on the theater of war and backstage; the mutual interaction between wars and scientific discoveries, relative technical inventions and innovations; medical and pharmaceutical practices and health services on the battlefield, hospitals at wartime, the role of armies and military personnel in the transmission of scientific and technical knowledge and related topics will be welcomed. The periods under study will cover the military conflicts experienced during the Ottoman Empire, the Turkish War of Independence, as well as the Second World War and the Cold War, which all had significant social and scientific effects on Turkey.
Authors are kindly invited to submit their proposal to the journal through DergiPark (http://dergipark.gov.tr/iuoba) on 15 September 2018 at the latest. Articles will go through a double-blind peer-review process. Editorial principles and the manual of style are available at the same address.

SERGİ

BİLGİNİN İZİNDE
 İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar
26 Eylül – 26 Aralık 2016

İstanbul Üniversitesi, II. Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi
Ordu Caddesi, “Laleli-İstanbul Üniversitesi” Tramvay durağı karşısı
Metro: Vezneciler

 

Bilginin İzinde’ sergisi, sizi, yüzyıllar boyu bilgi arayan insanların serüvenini izlemeye, onların çabasına tanıklık etmeye davet etmektedir. Merakın ve gereksinimlerin kılavuzluğundaki bu zorlu arayış, tarih öncesi devirlerde gezegenimizin değişik bölgelerinde başlamış ve yüzyıllar boyu değişik kültürlerde sürdürülmüştür. Bilginin izini sürenler, gözlem ve deneyimle topladıkları bilgiyi deneylerle doğrulamaya ve doğanın yasalarını belirlemeye çalışmışlardır. Bilim tarihi araştırmaları, bu çabayı anlama isteğinden doğmuştur.

Sergi, Orta Asya’dan Batı Avrupa’ya uzanan bir çizgide, bilginin yaklaşık 13. yüzyılda başlayan 20. yüzyıla kadar gelen kronolojideki hareketini yansıtmaktadır. Özel olarak Osmanlıların ‘Doğu’dan ve ‘Batı’dan aktardığı bilgi üzerine odaklanmaktadır. İmparatorluğun ilk yüzyıllarında, bilgiyi ‘Doğu’nun bilim merkezlerinde arayan Osmanlılar, 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde, hatta daha da önce, bilgi aktarmak için ‘Batı’nın bilim merkezlerine yönelmişlerdir. Dolayısıyla imparatorluk toprakları, payitaht İstanbul’a göre ‘Doğu’daki ve ‘Batı’daki merkezlerden aktarılan bilgilerin bir arada kullanıldığı, öğretildiği veya uygulandığı bir alan olmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin değişik birimlerinde korunan bilimsel aletler, yazma eserler, baskılar ve fotoğraflar, bu değişimi gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla sergi, bilimin Türkiye’deki tarihi konusunda izleyicilere bir görüş kazandırmayı hedeflemektedir.

“Bilginin İzinde” sergisinin başlıca hedefi, kamuoyunun ilgisini bilimin tarihine çekmek ve sergiyi gezecek ziyaretçilere bilim uğraşısının uzun bir geçmişi olduğunu göstermektir. Bunun yanında, bu sergi, Türkiye’deki kurumların ve şahısların bilim ve teknoloji mirasıyla ilgili her türlü malzemeyi (alet, belge, yazılım) koruma altına almaları için bir çağrıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Mart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016