Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları
Studies in Ottoman Science
 


Osmanlı Bilimi Araştırmaları
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nün yayın organı olan Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Studies in Ottoman Science) dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli ve uluslararası bir dergidir. 1995 yılında yayına başlayan dergi, Türkiye’de bilim tarihi alanında yayımlanan ilk akademik dergidir. Dergide, bilim, teknoloji ve tıp tarihini inceleyen araştırma makaleleri, araştırma notları, çeviri yazılar, kitap ve bilimsel toplantı tanıtımları yer alır. Yazılar Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak yayımlanır. Basılı ve elektronik kopya olarak yayımlanan derginin elektronik sayılarına http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuoba/index adresinden ulaşılabilir.

Makale başlık ve özetlerine ulaşmak için aşağıdaki sayılara tıklayınız.      Cilt / vol.15
Sayı / Nr.1
Cilt / vol.14
Sayı / Nr.2
Sayı / Nr.1
Cilt / vol.13
Sayı / Nr.2
Sayı / Nr.1
Cilt / vol.11
Sayı 1-2
Nr.1-2
Cilt / vol.9
Sayı 1-2
Nr.1-2

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir. TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından SBVT taranmakta ve indekslenmektedir. Dergide yayımlanan (1995 ¦ ) tüm makalelerin tam metinlerine http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuoba/index adresinden ulaşılabilir.

DERGİ SORUMLUSU / EDITOR
Feza Günergun
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü
34134 Beyazıt, Fatih, İstanbul, Türkiye. Fax. 90 (212) 511 43 71, fezagunergun@yahoo.com

Yayın Kurulu
Feza Günergun (Dergi Sorumlusu), Hüseyin Yazıcı, Feridun Emecen,
Ali Arslan, Mehmet Canatar, Mustafa Kaçar, Sevtap Kadıoğlu

Sorumlu Müdür: Gaye Şahinbaş Erginöz

HAKEM KURULU / REFEREES COMMITTEE

Gabor Agoston, Georgetown

Deniz Mazlum Tütengil, İstanbul

Gediz Akdeniz, İstanbul

Rhoads Murphey, Birmingham

Virginia H. Aksan, Ontario

Christoph K. Neumann, İstanbul

Mustafa Aktar, İstanbul

Efthymios Nicolaïdis, Atina

Ali Akyıldız, İstanbul

Haluk Oral, İstanbul

Asuman Baytop, İstanbul

İlber Ortaylı, İstanbul

Atilla Bir, İstanbul

Mehmet Özdoğan, İstanbul

İdris Bostan, İstanbul

Cihan Saçlıoğlu, İstanbul

Sonja Brentjes, Berlin

Gert Schubring, Bielefeld

Mehmet Canatar, İstanbul

Ekrem Sezik, Ankara

Ferruh Dinçer, Ankara

Johann Strauss, Strasbourg

Emre Dölen, İstanbul

Celal Şengör, İstanbul

Şeref Etker, İstanbul

Ramazan Şeşen, İstanbul

Orhan Gölbaşı İstanbul

Gökmen Tektunalı, İstanbul

Şefik Görkey, İstanbul

Hüseyin Gazi Topdemir, Ankara

Feza Günergun, İstanbul

Zafer Toprak, İstanbul

Mustafa Kaçar, İstanbul

Şafak Ural, İstanbul

Sevtap Kadıoğlu, İstanbul

Yavuz Unat, Kastamonu

Esin Kahya, Ankara

George Vlahakis, Atina

Mehmet Kanar, İstanbul

Namık Yalçın, İstanbul

Aykut Kazancıgil, İstanbul

Neşe Yelkenkaya, İstanbul

Dursun Koçer, İstanbul

Halis Yerlikaya, Elazığ

Klaus Kreiser, Bamberg

Nuran Yıldırım, İstanbul

Shigehisa Kuriyama, Boston

Şehsuvar Zebitay, İstanbul

Mübahat Kütükoğlu, İstanbul

Tuncay Zorlu, İstanbul

Afife Mat, İstanbul

 

 

YAZIM KURALLARI

 ISSN 1303-3123
İstanbul Üniversitesi
Yayınları

Derginin temin edilebileceği adres
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Kitap Satış Bürosu,
Laleli- İstanbul
Tel.(0212)4555700 /16010

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016