Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 4, Sayı 2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.IV, Sayı / Nr.2, 2003

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

Bedreddin Muhammed el-İstanbulî'nin Teslis-i Zaviye (Açıyı ÜçeBölme) ve Tesbi'-i Daire (Daireyi Yediye Bölme) Risaleleri

1

The treatises on trisecting an angle and dividing a circle into seven equal parts by Bedreddin Muhammed el-İstanbulî

20

Mustafa Kaçar & Atilla Bir

 

 

 

İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Kimya Zümresi Müderris Muavini Mehmed Ali Kağıtçı

21

The formative years of M.A.Kağıtçı, industrial chemist and paper Engineer

27

Şeref Etker

 

 

 

Einstein'ın Görelilik Teorisini Türkiye'ye Tanıtanlar (I): Mehmed Refik Fenmen ve Kerim Erim

29

Introducing Einstein's relativity to Turkey: Mehmed Refik Fenmen and Kerim Erim

59

Meltem Akbaş

 

 

 

Raymond Hovasse'ın Türkiye'deki Bilimsel Çalışmaları ve Baltalimanı Hayvanat İstasyonu'nun Kuruluşu

61

Raymond Hovasse's scientific activities in Turkey (1926-1931) and the foundation of the Baltalimanı Zoological Station

81

Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

Osmanlı Devleti'nin Son Eczacılık Yönetmeliği: Eczacılar ve Eczahaneler Hakkında Kararname (1922)

83

The last regulation on pharmacy issued by the Ottoman State : "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kararname" (1922)

108

Nuran Yıldırım

 

 

 

YAYIN TANITIMI / BOOK REVIEW

 

Ferhat Özçep & Naci Orbay, Jeofizik ve Tarihsel Gelişimi

109

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016