Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 5, Sayı 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.V, Sayı / Nr.1, 2003

 

 

MAKALELER

 

Ondokuzuncu yüzyıl Türkiye'sinde kimyada adlandırma

1

Chemical nomenclature in nineteenth century Turkey (Abstract)

30

Feza Günergun

 

 

 

Osmanlı ordusunda görevli Fransız subayı Saint Rémy'nin İstanbul'daki top döküm çalışmaları (1785-1786)

33

The French artillery officer Saint Rémy and his work on guncasting for the Ottoman army in Istanbul (1785-1787) (Abstract)

50

Mustafa Kaçar

 

 

 

Einstein'ın görelilik teorisini Türkiye'ye tanıtanlar (II): Hüsnü Hamid [Sayman]

51

Introducing Einstein's relativity to Turkey (II): Hüsnü Hamid [Sayman] (Abstract)

67

Meltem Akbaş

 

 

 

Müderris Dr  kil Muhtar Bey'in "Darülfünunumuz hakkında bazı mülâhazât" adlı risalesi

69

Professor Dr  kil Muhtar Özden's memorandum on the Darülfünun (Abstract)

88

Emre Dölen

 

 

 

ÇEVİRİ YAZI

 

Devlet-i Aliyye-i Osmâniye'de karantina yani usûl-i tahaffuzun târihçesi

89

Çeviri: Abdullah Köşe

 

 

 

YAYIN TANITIMI

 

Endüstri Öncesi Teknolojilerin Mekaniği

121

Darülfünun'dan Günümüze Üniversite Yayıncılığı ve Yaşamı

124

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016