Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 5, Sayı 2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.V, Sayı / Nr. 2, 2004

 

 

MAKALELER

 

Zeynep-Kamil Hastanesi'nin kuruluşu ve vakfiyesi

1-37

The foundation of the Zeynep-Kamil Hospital in Scutari, Istanbul - Waqf documents (Abstract)

 

37

Şeref Etker - Feza Günergun - Abdullah Köşe

 

 

 

Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası üzerine

 

bir inceleme

39-60

A Turkish journal on agricultural sciences: Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası (Abstract)

60

Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

Türkiye çocuk hekimliğinin ilk dergisi: La Pédiatrıe En Turquie / Türkiye'de Emrâz-ı Etfâl

61-101

Child health in Istanbul: Dr. G.B. Violi and his monthly La Pédiatrie en Turquie / Türkiye'de Emraz-i Etfal (1909-1914) (Abstract)

101

Gülten Dinç - Şeref Etker

 

 

 

BİLİM TARİHİ KONFERANSLARI

 

Bilimsel Devrim ve Türkiye

103-116

The Scientific Revolution and Turkey (Abstract)

116

Erdal İnönü

 

 

 

KURUMLAR

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nın çalışmaları (2000-2003)

117-137

The Department of History of Science, Faculty of Letters, Istanbul University: Activity report 2000-2003 (Abstract)

137

Gaye Şahinbaş Erginöz

 

 

 

YAYIN TANITIMI

 

Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları

139-140

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016