Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Bildiri Kitapları

 tıklayınız

 

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938). Bildiriler 6-9 Kasım 2007, İzmir
ed. M. Mutluer, E. Akçiçek, Bornova, İzmir, 2009
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay., (xxiii+965 s.)
ISBN 978 975 483 804 6

tıklayınız

 

Türkiye'de Bilim ve Kadın Kongresi Bildirileri,
Yay. Haz. Dr. Günseli Naymansoy,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2009,
ISBN 978-975-7936-67-1

tıklayınız

 

Abdullah Özen (Editör )
I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri - Prof.Dr.Ferruh Dinçer'in 70'inci yaşı anısına, Elazığ 2006

tıklayınız

 

Emre Dölen (Editör)
IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998; İstanbul)
Marmara Üniversitesi Yayın No: 657, Eczacılık Fakültesi Yayın No: 15, İstanbul 2000, XVI+539 s.
ISBN 975-400-203-7

tıklayınız

 

II.Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (28 Nisan - 2 Mayıs 1986)
Bildiriler, Cilt I : 16.Yüzyılda Türk ve İslam Bilim ve Teknolojisi.
İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 305 s.

II. International Congress on the History of Turkish and Islamic Science and Technology
(28 April - 2 May 1986).
Proceedings, Vol.I: Turkish and Islamic Science and Technology in the 16th Century
İTÜ Research Center of History of Science and Technology
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 305 s.

 

tıklayınız

 

 

II.Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (28 Nisan - 2 Mayıs 1986)
Bildiriler, Cilt II : Mimar Sinan
İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 220 s.

II. International Congress on the History of Turkish and Islamic Science and Technology
(28 April - 2 May 1986).
Proceedings, Vol.II: Architect Sinan
İTÜ Research Center of History of Science and Technology
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 220 s.

tıklayınız

 

 

 

II.Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (28 Nisan - 2 Mayıs 1986)
Bildiriler, Cilt III : Çağrılı Bildiriler ve Kongre Faaliyetleri
İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 267 s.

II. International Congress on the History of Turkish and Islamic Science and Technology
(28 April - 2 May 1986).
Proceedings, Vol.III: Invited Papers and Congress Activities
İTÜ Research Center of History of Science and Technology
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 267 s.

tıklayınız

19.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa Bilimi ve Avrupalı Bilimadamları
Europäische Wissenschaft und Wissenschaftler im Osmanischen Reich des 19.Jahrhunderts

Düzenleyenler:
İstanbul Goethe Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Avusturya Kültür Ofisi'nin katkılarıyla

10-11 Ekim 2003
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü
(Sempozyum bildirileri henüz basılmamıştır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016