Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


19.Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa Bilimi ve Avrupalı Bilimadamları
Europäische Wissenschaft und Wissenschaftler im Osmanischen Reich des 19.Jahrhunderts

Düzenleyenler:
İstanbul Goethe Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Avusturya Kültür Ofisi'nin katkılarıyla

10-11 Ekim 2003
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü

 

Düzenleyenler:
İstanbul Goethe Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Avusturya Kültür Ofisi'nin katkılarıyla

10-11 Ekim 2003
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü

PROGRAM

10 Ekim 2003 / 10 Oktober 2003

Açış konuşmaları:
Prof.Dr. Alan Duben, İstanbul Bilgi Üniveritesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Dr.Rüdiger Bolz, İstanbul Goethe Enstitüsü Müdürü

Sunum: Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA
Osmanlı Bilim Tarihi Araştırmalarının Durumu

Birinci Oturum: İlişkiler ve İşbirlikleri / Kontakt und Kooperation
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kostas Gavroglu

Prof.Dr. Feza Günergun, İstanbul Üniversitesi
Almanya'da Askeri ve Teknik Eğitim Gören Osmanlılar (1888-1893)
Osmanen, die in Deutschland zwischen 1888 und 1893 einr militärische und technische Ausbildung erhielten

Prof.Dr. Dieter Knibbe, Universität Wien
Von Koexistenz zu Kordialität: Die österreichischen archäologischen Aktivitäten in Kleinasien
Yanyanalıktan Dostaneliğe: Avusturyalıların Anadolu'daki Arkeolojik Etkinlikleri

İkinci Oturum: Avrupa Bilimini Özümleme Yolları
Aneignungsweisen europäischer Wissenschaft
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Şerif Mardin

Dr. Recep Şentürk, ISAM
Semiotics of Nature Contested: How Marifah Encountered Science in Erzurumlu İbrahim Hakkı
Doğanın Tartışmalı Göstergebilim,i: Erzurumlu Şbrahim Hakkı'nın Düşüncesinde Marifet'in Bilimle Buluşması

Doç.Dr. Mustafa Kaçar, İstanbul Üniversitesi
İhtida ve Bilgi Transferi: İngiliz Selim Efendi Örneği
Religionwechsel und Wissenschaft Transfer: Der Fall İngiliz Selim Efendis

Yrd.Doç.Dr. Christoph K.Neumann, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Populäre Zeitschriften als Ort der Aneigunug europäischer Wissenschaft
Avrupa Bilimini Sahiplenme Yeri Olarak Popüler Dergiler

11 Ekim 2003 / 11 Oktober 2003

İkinci Oturum: Osmanlı Rumları ve Avrupa Bilimi
Die Griechisch-Orthodoxen des Osmanischen Reichs und europäische Wissenschaft
Oturum Başkanı: Prof.Dr. E. İhsanoğlu

Prof.Dr. Kostas Gavroglu, Universität Athen
The Sciences among the Greeks in the Ottoman Empire During the 19th century
19. Yüzyıl Osmanlı Rumlarında Bilim

Stefo Benlisoy, MA, İTÜ
Kapadokya Rum Okullarında Batı Bilimi
Westliche Wissenschaft in den griechisch-orthodoxen Schulen Kappadokiens

Dr. Maria Georgiadou, Stuttgart
Europäisches medizinisches Wissen im Osmanischen Reich im zweiten und dritten Viertel des 19.Jahrhunderts und das Wirken des Arztes Constantin Carathéodory
19. Yüzyılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa Tıp bilgisi ve Hekim Kostantin Karateodori'nin Faaliyetleri

Dördüncü Oturum: Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa Tıbbı
Europäische Medizin im Osmanischen Reich
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Feza Günergun

Prof.Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Otopsi Meselesi / Die Frage der Autopsie

Dr. Regine Erichsen, Universitaet Giessen
Robert Rieder uns seine Tätigkeit am Militärkrankenhaus Gülhane
Rober Rieder ve Gülhane Askeri Hastanesi'ndeki Çalışmaları

Prof.Dr. Nuran Yıldırım, İstanbul Üniversitesi
Avrupa'daki Sağlık Kurumlarının İstanbul'a yansıması
Wiederspiegelungen europäischer medizinischer Institutionen in Istanbul

Değerlendirme: Prof. Dr.Şerif Mardin, Sabancu Üniversitesi. 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016