Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

GEÇMİŞTEN YAYINLAR
Kitap kapaklarına tıklayarak içindekiler listesine ulaşabilirsiniz.tıklayınız

 

Sir James Jeans
Esrarlı Kainat,
Mili Eğitim Basımevi, Ankara 1947, 113 s.
Çeviren: Ord. Prof. Salih Murad Uzdilek
İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Profesörü
Fiyatı 90 kuruş

tıklayınız

 

Galip Ata [Ataç]
Darvin (Charles Darwin)
Maarif Vekaleti Yay.
Devlet Matbaası, İstanbul 1931, 52+4 s.
Maarif Vekaleti Milli Talim ve Terbiye Dairesinin 130/3/1930 tarih ve 1406 numaralı emrile 3000 nüsha tab'edilmiştir.
Fiyatı 24 kuruş

tıklayınız

 

Henri le Châtelier
Tecrübi İlimlerde Metoda Dair
(De la Méthode dans les Sciences Expérimentales)
Çev. Avni Yakalıoğlu
Maarif Vekaleti Fransız Bilim Eserleri Serisi 4
İstanbul, Maarif Basımevi 1955

tıklayınız

 

Hamit Dilgan
Matematiğin Tarih ve Tekamülüne Bir Bakış
İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi sayı 329
İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası 1955,  58 s.

tıklayınız

 

Mebahis-i ilmiye, Cild-i sani, cüz 1, Muharrem 1285 / Nisan 1868

tıklayınız

 

[İhsan Sungu - Ragıp Ziya Mağden]
Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını
Devlet Basımevi, İstanbul 1938
304 s. + ekler

tıklayınız

 

Eric Temple Bell
Büyük Matematikçiler II
Çev. Ömer İnönü, İsmail İşmen, Cüneyt Akova, Zübeyir Demirgüç
Milli Eğitim Basımevi
İstanbul 1947

tıklayınız

 

L.Rosenfeld
Atom Çekirdeği
(L'éxploration du noyau atomique) [Paris, 1952]
Çev. Prof.Celal Saraç
Milli Eğitim Bakanlığı Yay.
Fransız Bilim Eserleri Serisi 5,
İstanbul, Milli Eğitim Basımevi 1962.

tıklayınız

 

E. N. Da C. Andrade
Sir Isaac Newton Hayatı ve Eserleri
Çev. Avni Yakalıoğlu
Milli Eğitim Basımevi
İstanbul 1964, 96 s.

tıklayınız

 

Robert Wizinger
Maddenin Yapısı
Çev. Muvaffak Seyhan
İstanbul 1944

tıklayınız

 

Nuriye Pınar
Marmara Denizi Havzasının Sismik Jeoloji ve Meteorolojisi
Géologie et météorologie sismiques du bassin de la mer de Marmara
Institut de Géologie, Institut de Physique Générale de l'Université d'Istanbul
Kenan Matbaası
İstanbul 1943,64 s.

tıklayınız

 

Hasan-Âli Yücel
Bir Türk Hekimi ve Tıbba Dair Manzum Bir Eseri
İstanbul, Devlet Basımevi 1937
20+4 (tıpkıbasım) sayfa.

tıklayınız

 

Matematik ve Tabii İlimler Mecmuası
Liseler, Öğretmen Okulları, Köy Enstitüleri için, Cilt I, Sayı 1, İkincikanun 1945, 32 s.
Sahibi: M. Kutuluş
Yazı işleri Müdürü:Mehmet Gökyay

tıklayınız

 

Sir James Jeans
Fizik ve Filozofi
,
Çeviren: Avni Refik Berkman
Şirketi Mürettibiye Basımevi, İstanbul1950, 240 s.

tıklayınız

 

Fatin Gökmen
Eski Türklerde Heyet ve Takvim
,
İkinci Türk Tarih Kongresi, Devlet Basımevi, İstanbul1937, 42.s

tıklayınız

 

Kemal Zülfü Taneri
Türk Matematikçilerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hayatı ve Eserleri
,
Gnkur Basımevi, Ankara 1963

tıklayınız

 

M. Dizer - E. Soytürk
19 Haziran 1936 Tam Güneş Tutulması
Kandilli Rasathanesi
İstanbul 1973

tıklayınız

 

Refik Fenmen
Madde ve Zıya
Ulus Basımevi
Ankara 1937

tıklayınız

 

Tarık Artel
Türkçe Kimya Nomenklaturu Nasıl Olmalıdır
Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi
İstanbul 1935

tıklayınız

 

Adnan Adıvar,
Dur Düşün,
Ahmet Halit Kitabevi
İstanbul 1950, s.195-197.

tıklayınız

 

Louis de Broglie
Madde ve Işık
Çeviren: Nusret Kürkçüoğlu
Fransız Bilim Eserleri Serisi: 2
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1953, VII+240 s.

tıklayınız

 

Albert Einstein,
Dünyayı Nasıl Görüyorum. Çevirenler Kemal Zülfü Taneri - Nazım Kemal.
İlmi Felsefe Neşriyatı. İstanbul Tecelli Basımevi 1938. 68 s.

tıklayınız

 

Selim Koen
Ameli Hesap Kitabı
Birinci Kısım
İlk Mekteplerde okutulmak üzere tertip edilmiştir.
Mişel Zelliç Mahdumları, Yüksek Kaldırım, 524
İstanbul 1929
(Dış kapakta tarih 1930), 40 s.

 

Harf devriminden sonra basılan ilk aritmetik ders kitaplarından...

tıklayınız

 

V. Volterra-P.Langevin-P.Boutroux
Henri Poincaré
(çev: Celal Saraç)
Milli Eğitim Basımevi
(Fransız klasikleri
için yardımcı eserler: 4)
İstanbul 1952, 151sayfa

tıklayınız

 

Dr. Berki Yurtsever
Sürgülü Cedvelin Kullanılması Hakkında Pratik Bilgiler
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Fen Fakültesi Yay. Ek.1
Kenan Matbaası, İstanbul 1946, 44 s.

   
   

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016