Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Robert Wizinger
Maddenin Yapısı
Çev. Muvaffak Seyhan
İstanbul 1944

Prof.Dr. Robert Wizinger'in arkadaşım doçent Muvaffak Seyhan tarafından Türkçeye çevrilen "Maddenin Yapısı" adlı bu küçük kitabı, kimyanın en meraklı ve aynı zamanda en çetin bir sahasını çok kolay anlaşılan ve adeta eğlenceli bir şekilde takip edilen bir hale sokmuş olması  olması bakımından bilhassa tavsiyeye değer. Zaten Almanya'da da sekiz defa basılan ve büyük bir okuyucu kütlesi bulunan bu kitap, bu mahiyetteki eserler bakımından maalesef çok fakir olan memleketimizde güzel bir başlangıç teşkil etmektedir.

Edebi bir lisanla yazılan "Maddenin yapısı," Türkçe tercümesinde de ayni güzelliği muhafaza etmiştir.

Kimya ve fizik ile doğrudan doğruya meşgul olmamakla beraber bu ilim sahalarıyla yakından veya uzaktan ilgili olanların da "Maddenin yapısı"ndan çok faydalanacaklarını ümid ederim.

İstanbul Üniversitesi
Umumi Kimya Ordinaryus Profesörü
Dr.F.Arndt

İÇİNDEKİLER

Simyanın sonu

5

Klasik atom teorisinin kuvvetli ve zayıf tarafları

7

Elementler arasındaki akrabalık

10

Lothar Meyer ve Mendelejeff'in buldukları "periodik sistem" 1

2

Mendeljeff daha bilinmeyen elementlerin özelliklerini hesap ediyor

13

Ölüm şuaları

17

Röntgen şuaları

18

Şua neşreden madde

18

Parçalanan atomlar

21

Hayaletler kimyası

22

Arzın yaşı

23

Temel maddeyi bulmak için yapılan araşdırmaların devamı

24

Atomların iç yapısı

25

Elementlerin atom numaraları

27

43, 72, 75 atom numaralı elementlerin keşifleri

28

Oktavlar kaidesi izah ediliyor

29

Simyacılar ne için muvaffak olamadılar?

31

İsotop elementler

32

Kabul edilmeyen eski bir teorinin teyidi

34

İsotopların tecrid edilmeleri

37

Hafif ve ağır su

39

Ağır hidrojenin önemi

41

Daha bazı dikkate değer neticeler

42

Elementlerin yapı taşları

44

Pozitif elektrik atomu olan Positron

45

Sıfır numaralı element

46

Harikulade bir netice

47

Beyhude tecrübeler

48

Bir ümit ışığı

48

Muazzam ve güç planlar

49

Modern simya filmde

50

Dahiyane derecede basit bir hal çaresi

51

Atomu parçalama vasıtaları

52

Elementlerin sun'i olarak birbirlerine tahvil edilmeleri

53

Atom yapısı

55

Atom parçalanması

55

D+D garip reaksiyonu

57

Sun'i radyoaktiflik

58

Transuranlar

61

Daima yeni çözülmemiş meseleler

62

Enerjinin atomları

63

Maddenin öz enerjisi

64

Helium'un dyanıklılığının sebebi

66

Güneş sıcaklığının sebebi

66

Kainat şuaları

67

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016