Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

 

Ahmet ATİLLA (1914-2008)

Biyografi

 

 

 

Ismayıl  Hakkı  BALTACIOĞLU (1887-1978)

Biyografi

 

 

 

Ali Haydar BAYAT (1941-2006)

Biyografi

Yayın Listesi

Resimler

 

 

Turhan BAYTOP (1920-2002)

Biyografi

Yayın Listesi

Turhan Baytop'u Anarken

 

 

Mehmet Kamil BERK (1878-1958)

Biyografi ve Yayınları

Makaleleri

 

 

Ali Rıza BERKEM (1908-2007)

Biyografi

 

 

Clemens Emin BOSCH (1899-1955)

Biyografi

 

 

Günhan DANIŞMAN (1943-2009)

Biyografi ve Yayınlar

 

 

Macit Rıza ERBUDAK (1912-1981)

Biyografi

Resimler / Photos

 

 

Nüzhet TOYDEMİR GÖKDOĞAN (1910-2003)

Biyografi ve Yayınları

Resimler

 

 

Sabiha (Rıfat) GÜRAYMAN (1910-2003)

Biyografi

 

 

Suha GÜRSEY  (1924-2010)

Biyografi

Resimler

 

 

Reşid Süreyyâ GÜRSEY  (1889-1962)

Biyografi

 

 

Bedi ILGIM (1915-1997)

Biyografi

Resimler / Photos

 

 

Erdal İNÖNÜ (1926-2007)

Biography

Bilim Tarihi Yayınları / Publications in History of Science

 

 

A. Nabi KASTARLAK (1891-1958)

Biyografi

Biography

Yayınlar / Publications

Resimler / Photos

 

 

Nuriye PINAR ERDEM (1914-2006)

Biyografi

Yayın Listesi

 

 

Hülya ŞENKON (1941-2008)

Biyografi

 

 

Nazım TERZİOĞLU (1912-1976)

Biyografi

 

 

Özet biyografiler:

AKDİK, Sara (1897-1982)
BAŞARMAN- HEILBRONN, Mehpare (1908- 1993)
BATTALGAZİ, Fahire (1902-1948)
BAYKAL, Ali Fuat (1911-1985)
BAYRAMOĞLU (ERGENE), Saadet (1915-1997)
BERKER, Ratip (1909-1997)
BEYER, Tahsin (1905- 1958)
CEVAT MAZHAR (1870-1934)
CİVAOĞLU, İlhami (1899- 1988)

ERİM, Kerim (1894- 1952)
GİZ, Fazıla Şevket (1903-1981)
HASMAN, Mürüvvet (1909-1985)
HİSAR, Remziye (1902- 1992)
IRMAK, Lütfiye (1910-1963)
NAUM, Vasil
ÖNCEL, Ömer Şevket (1880-1950)
SEYHAN, Muvaffak (1910- 1986)

TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinden:

1900 sonrası Türk bilim insanları

Çağını aşan bilim insanlarımız

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016