Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

Yayın Listesi


A. Baytop'un aşağıdaki makalesi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı tarafından Abdi İbrahim İlaç Sanayii A.Ş., Novartis Ürünleri İlaç Sektörü, İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.İ.'nin katkılarıyla basılan Turhan Baytop Anma Kitabı (İstanbul, 2004) içinde yayımlanmıştır (s. 135-150).  

 

Prof.Dr.TURHAN BAYTOP'un (1920-2002) ARAŞTIRMA KONULARI ve BİLİMSEL YAYINLARI

 Asuman Baytop

 Bir yıl evvel yaşama veda etmiş olan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Turhan Baytop'un (1920-2002) yayınlarını bir liste halinde biraraya getirmemizin amacı, onun hangi konularda araştırma yapmış olduğunu ortaya koymaktan ibarettir.

Listeyi incelediğimizde göze çarpan ilk nokta, Eczacı Mektebi'nden mezun olduğu 1945 yılından başlayarak, ömrünün yaklaşık son günlerine kadar, Prof.Baytop'un aralıksız olarak bilimsel yayın yapmış olduğudur. İkinci bir nokta da, araştırmalarını aşağıda belirttiğimiz başlıca üç konu üzerinde yoğunlaştırmış ve bu konulara, henüz akademik karyere başladığı zaman, hatta öğrenciliğinin son yıllarında iken karar vermiş bulunmasıdır. Bu üç konu, Türkiye'nin tıbbi bitkileri, Türkiye florası ve Türk eczacılık tarihi'dir.

1.Türkiye'nin tıbbi bitkileri ile ilgili yayınları

Prof.Baytop, Türkiye'nin tıbbi bitkileri alanındaki ilk yazısını 1945 te, sınıfının öğrenci yıllığı içinde neşretmiştir. Bu yazısının adı Anadolu ve tıbbi bitkiler dir. Burada T.Baytop, Anadolu'da yetişen tıbbi bitkilerden örnekler verdikten sonra, yazısını şu cümle ile bitirmektedir: "Bizim yerimiz dumanlı kahveler değil, laboratuarlar, kütüphaneler ve Anadolu'nun sıhhat verici kırları olsun". Görülüyor ki Prof.Baytop, akademik yolunu daha 1945 te çizmiş ve bu yol üzerine yurdunu ilgilendiren konular koyacağına daha o zaman karar vermişti.

Deneysel olarak araştırdığı ilk drog, erkek eğreltiotu nun rizomlarıdır (1946). Bu araştırmanın sonucunu, zamanın eczacılık dergisi olan Farmakolog da yayınlamıştır. Bu çalışmasını Ephedra türleri (1946), kılır meyvası (1949), sığala yağı (1950), safran (1950), yüksükotu türleri (1953), saparna (1953), meyan kökü (1954), çöven kökü (1954, 1955), oltu tozu (1958) gibi yerli droglar üzerindeki incelemeler takip etmiştir.

1954 ten sonra, emeklilik yılı olan 1987 ye kadar, birçok yerli tıbbi bitkimiz üzerindeki araştırmalarını Prof.Baytop, Farmakognozi Kürsüsünün veya diğer bir kürsünün elemanları ile birlikte sürdürmüştür: Marsdenia erecta (1959, 1960), Aconitum türleri (1962, 1997), Pelargonium endlicherianum (1962), Paeonia decora (1964), Epimedium pubigerum (1965), Helleborus orientalis (1965), Ferulameifolia (1965), Ruta chalepensis (1967), Colchicum türleri (1970, 1980), Crambe türleri (1971), Equisetum türleri (1972), Cucumis trigonus (1973, 1976), Euonymus latifolius (1973), Papaver türleri (1974, 1977, 1980), Thalictrum lucidum (1975), Cannabis sativa (1975), Rhamnusoleoides (1977), badem yağı (1981), Solanaceae türleri (1983), nanahan meyvası (1986), katran çeşitleri (1987), Umbelliferae meyvaları (1987) gibi. Türkiye'de drog ticareti ve bitkisel ilaç kullanımı ile ilgili ilk yazısını (1953) Materiae vegetabiles dergisinde neşretmiş, bu yayını diğerleri takip etmiştir (1954, 1972, 1987, 1990, 1993). Bu arada aşağıdaki kitaplarını yayımlamıştır: Türkiye'nin Tıbbi veZehirli Bitkileri (1963), Türkiye'de Zehirli Bitkiler, Bitki Zehirlenmeleri ve Tedavi Yöntemleri (1988, A.Baytop, A.Mat, S.Sun ile birlikte), Türkiye'de Farmakognozi AraştırmalarınınEriştiği Düzey (1993, S.Sarıyar, A.Mat ile birlikte) ve Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi (1984, 1999).

 2. Türkiye florası ile ilgili yayınları

 Prof.Baytop, Türkiye florası konusunda, akademik karyere başladığı ilk yıllardan itibaren yayın vermeye başlamıştır: Terkos yöresi bitkileri (1949), Batı Anadolu bitkileri (1949), Uludağ bitkileri (1950). Daha sonra Digitalis viridiflora nın Trakya'da varlığını ortaya koymuştur (1959). Başlıca tutkusu olan Türkiye'nin soğanlı bitkileri konusunda, 1975 ten sonra yayına başlamıştır: Crocus (1975, 1976, 1978, 1979), Tulipa (1975, 1978, 1981), Colchicum (1976, 1977, 1987, 1993), Sternbergia (1979) ve Iris (1982) türleri gibi. Bu devrede, The Bulbous Plants of Turkey adlı kitabını (1984) yayımlamıştır. Soğanlı bitkiler ile ilgili yayınlarının çoğu B.Mathew ile müşterektir.

Bitkilerimizin yerli adları konusunu, Türkiye florası kapsamı içine alıyoruz. Prof.Baytop'un bu konudaki ilk çalışmasını Codex Vegetabilis adlı kitap içinde buluyoruz (1957). Prof.Baytop'un yerli bitki adları konusundaki en geniş çalışması, şüphesiz ki Türkçe Bitki Adları Sözlüğü dür (1994, 1997)

Prof.Baytop, nadir bitkilerimiz ve onların korunması konusunda da yayın yapmıştır(1958, 1959, 1985). O, floristik çalışmaların geçmişine de ilgisiz kalmamış, Türkiye florasının tanınmasında emeği geçmiş araştırıcıları her vesile ile bildirilerinde (1981, 1991, 2001), The Bulbous Plants of Turkey (1984), Anadolu Dağlarında 50 Yıl (2000, 2001), İstanbul Florası Araştırmaları (2002) adlı kitaplarında bize tanıtmıştır. Türkiye'de Osmanlı döneminde kurulan ilk herbaryumu araştırmış (1992), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu'nun geçmişinden bahsetmiştir (2001).

Tarihe meraklı olan Prof.Baytop, Osmanlıların yetiştirdikleri süs bitkileri ni tanımak istemiş, Osmanlı lalesi ve İstanbul lalesi adını verdiği ünlü lale çeşidi konusunda yayınlar yapmış (1987, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000), Türkiye'nin eski bahçe gülleri ni, Türkiye'de Eski Bahçe Gülleri (2001) adlı kitabında tanıtmıştır. Ayrıca Anadolu'da yağ gülü yetiştirilmesinin geçmişini incelemiştir (1990). Paris'te, Osmanlılardaçiçek ve bahçe kültürü konusunda bir konferans vermiş (1989) ve ardından Cenevre'de Conservatoire Botanique'te aynı konuda bir konuşma yapmıştır.

3. Türk eczacılık tarihi ile ilgili yayınları

Türk eczacılık tarihi, Prof.Baytop'un tutku derecesinde bağlı olduğu, henüz asistanlığının ilk yıllarında ele aldığı bir konu olmuştur. Bu konuda, eczacı öğrencilerine ders vermiş olan hocaları, Mehmet AliPaşa (1948), Şerafettin Tevfik (1957), Alfred Heilbronn (1961), Leopold Rosenthaler (1962), SarımÇelebioğlu (1972, 1982, 1991), Naşid Baylav (1982, 1991), Pierre Duquénois (1996) yı tanıtmış, bir eczacılık müzesi kurmak (1957, 1993, 2000), bir eczacılık günü saptamak (1959, 1993), Eczacı Mektebinifakülte haline getirmek (1961) fikirlerini savunmuş ve bu başarılı girişimlerini yayınlarında açıklamıştır. Osmanlı döneminde eczacılık öğretimi, eczacılar, eczaneler, eczacılık sanayii gibi konularda, belgelere dayanan araştırmalar yapmış, bu alandaki makalelerini Türk Eczacılık TarihiAraştırmaları adlı kitabında (2000) toplamıştır. Aynı konudaki diğer kitapları şunlardır: Türk EczacılıkTarihi (1985, 2001), Eczahane'den Eczane'ye (1995), Laboratuvar'dan Fabrika'ya (1997). İstanbulAnsiklopedisi içindeki 43 maddesi de eczacılık tarihi konusundadır (1993-1995).

4. Diğer konulardaki yayınları

Yukarıdaki üç konu dışında, Prof. Baytop'un hayvanlara da meraklı olduğunu görüyoruz. Onun, Anadolu'da panter ve kaplan varlığı konusunda iki yayını (1973, 1974) ve akvaryum balıkları konusunda bir kitabı (1955, 1961) vardır.

Prof.Baytop öğrencilerini ihmal etmeyem bir öğretim üyesi olduğunu, yazmış olduğu ders kitapları ile kanıtlamıştır: Hayvani Droglar (1953), Staj İmtihanında Farmakognozi'den Tanınması Gereken Droglar (1956), Farmakognozi'ye Giriş (1966), Farmakognozi, cilt I (1970, 1972, 1980, 1986), Farmakognozi, cilt II (1971, 1974, 1983). Prof. Baytop, mikroskopik çalışmalarda, bitkisel drog kesit ve tozları incelerken öğrencilerin faydalandıkları bir reaktif geliştirmiştir (1949, 1956).

Bildiri, makale, kitap gibi yayınları dışında Prof.Baytop, İstanbul'da ve başka şehirlerde, hatta yurt dışında, çoğu eczacılık tarihi alanında konferanslar vermiş, birçok kongrede açış ve kapanış konuşmaları yapmış, bilimsel kitaplara önsözler yazmıştır. Bu etkinliklerinin birçoğu yayına geçmemiştir ve sunduğumuz yayın listesinde yer almamıştır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Prof.Baytop'un yayınları onun yazmayı seven, bilgisini başkalarına severek aktaran bir araştırmacı olduğunu açıkça kanıtlamaktadır.

Prof.Dr.Turhan Baytop'un yayın listesi

 1945

Anadolu ve tıbbi nebatlar --- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacı Mektebi 1944-1945 Mezunları, 50.

Penicillin --- Farmakolog 15(9-12):87-90.

1946

Anadolu'da bulunan erkek eğreltiotu (Aspidium filix-mas Sw.) nun morfolojik ve kimyasal vasıfları --- Farmakolog 16(1-3):12-17.

Ephedrine ve Anadolu'da bulunan Ephedra nevileri --- Farmakolog 16(10-12):148-152.

1947

Ortaçağ eczacılık tarihine kısa bir bakış ve ilk bitkisel droglar (S.Çelebioğlu ile birlikte) --- Farmakognozi Enstitüsü Yayınları No.3, İstanbul, 21 sayfa.

1948

Penicillin'in kimyasal karakterleri (S.Çelebioğlu ile birlikte) --- Farmakognozi Enstitüsü Yayınları No.7, İstanbul, 6 sayfa.

Izgın ve Burç hakkında --- Farmakognozi Enstitüsü Yayınları No.8, İstanbul, 5 sayfa.

Yerli hintyağı tohumlarımızdaki yağ miktarları (M.Bucak ile birlikte) --- Farmakolog 18(3):87-88.

Yenebilen ve zehirli mantarlar hakkında (S.Çelebioğlu ile birlikte) --- Farmakolog 18(6):183-185.

Terkos gölü ve civarından tıbbi bitkilerin listesi --- Farmakolog 18(9):276-279.

Mehmet Ali Paşa (1834-1916) --- Farmakolog 18(12):370-372.

1949

Terkos gölü civarında toplanan tıbbi bitkilerin listesi --- Farmakognozi Enstitüsü YayınlarıNo.9, İstanbul, 7 sayfa.

Bitkisel tozların tetkiki için yeni bir reaktif (Un nouveau réactif pour l'analyse des poudres végétales) (S.Çelebioğlu ile birlikte) --- Farmakognozi Enstitüsü Yayınları No.10, İstanbul, 11 sayfa.

Batı Anadolu bölgesinde bir botanik gezi --- Farmakolog 19(10):333-339.

Ammi visnaga Lam. meyvalarından elde edilen sulu hülasaların yer solucanları üzerindeki tesirleri --- Folıa Pharmaceutica 1(3):32-36.

Khellin'in yer solucanlarına tesiri hakkında --- Folia Pharmaceutica 1(4):48-49.

Kodeks süplemanı hakkında --- Farmakolog 19: 233

1950

Ephedra campylopoda C.A.Mey.'in morfolojik, anatomik ve kimyasal karakterleri --- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Doktora Tezi, No.4, 39 sayfa.

Radix Senegae yerine kullanılabilecek yerli Senega kökleri hakkında --- Folia Pharmaceutica 1(5):59-61.

Uludağ'ın tıbbi bitkileri --- Farmakolog 20(1):14-27.

Elektron mikroskobu --- Farmakolog 20(7):240-241.

Sur le Styrax liquidus --- Pharm.Acta Helvetiae 25:60-63.

Sur une nouvelle falsification du safran --- Pharm.Acta Helvetiae 25:337-338.

1952

I.Anadolu meyan kökü ve meyan balı üzerinde farmakognostik araştırmalar, II.Anadolu saparnası üzerinde farmakognostik araştırmalar --- İstanbul Üniversitesi doçentlik tezi.

1953

Anadolu'da yetişmekte olan Digitalis türleri hakkında --- Folia Pharmaceutica 2(9):161-170.

Anadolu saparnası (Smilax excelsa L.) üzerinde bazı araştırmalar --- Folia Pharmaceutica 2(12):237-239.

Nebatlar ve Tedavi --- Biologi 3(4):187-190 ve Farmakolog 23(7):48-50.

Du commerce des drogues végétales de la Turquie --- Materiae vegetabiles 1(3):321-323.

Dünya Eczacılık Neşriyatı --- Eczacı Kütüphanesi Neşriyatı No.2, İstanbul, 23 sayfa.

Hayvani Droglar --- Eczacı Kütüphanesi Neşriyatı No.11, İstanbul, 34 sayfa.

1954

Türkiye'nin bitkisel drog ticareti --- Eczacı Kütüphanesi Neşriyatı No.18, İstanbul.

De la composition chimique de la racine et du suc de réglisse d'Anatolie --- Materiae vegetabiles 1(4):369-371.

Contribution à l'étude pharmacognostique de l'Ephedra campylopoda C.A.Mey. --- Folia Pharmaceutica 3(2):21-25.

Sur l'origine de Radix Saponariae albae --- Comptes rendus des Séances et Rapports et Communications, Section 14, 15 et 16, Huitième Congrès International de Botanique, 31-33, Paris.

1955

Akvaryum --- Biologi 5(1):34-46.

Akvaryum nebatları --- Biologi 5(2):93-100.

Meyan kökü veren bitkiler hakkında --- Folia Pharmaceutica 3(6):114-116.

Akvaryum balıkları ve nebatları --- Kader Matbaası, İstanbul, 58 sayfa.

Türk Kodeksinin üçüncü baskısı --- Eczacılık Bült. I(10-11):5-7.

1956

Quelques modifications sur le réactif de Gazet du Chatelier --- Materiae vegetabiles 2(1):31-32.

1.Staj imtihanında Farmakognozi'den tanınması gereken droglar --- Eczacı Kütüphanesi Neşriyatı No.41, İstanbul, 32 sayfa.

Eczacılığın bugünkü sosyal durumu hakkında --- 1956 Eczacı Yıllığı, 36, İstanbul.

1957

Eczacı ve Dişçi Mektepleri nebatat hocası Dr.Şerafettin Tevfik Tertemiz --- Biologi 7(2):46-48.

The Turkish names of plants --- Codex Vegetabilis (ed.E.F.Steinmetz), Amsterdam.

Türk Eczacılık Müzesi --- 1957 Eczacılık Yıllığı, 27, İstanbul.

Eczacı Okulu Botanik Hocaları --- Eczacı Kütüphanesi Neşriyatı No. 50, İstanbul, 16 sayfa.

1958

Oltu tozu --- Folia Pharmaceutica 4(2):357-359.

Ephedra major Host var.procera (Fisch. et Mey.) Stapf üzerinde farmakognostik araştırmalar --- İstanbulÜniv.Tıp Fak.Mecm. 21(3):518-526.

1959

Kitre zamkı, Erciyas dağında yapılmakta olan istihsal hakkında --- Türk Eczacıları Birliği Mec. 2(1):7-11 ve 6 resim.

Marsdenia erecta R.Br. kökleri üzerinde kimyasal araştırmalar (M.Tanker ile birlikte) --- İstanbulÜniv.Tıp Fak.Mec. 22(2):624-636.

Türkiye için yeni bir yüksükotu, Digitalis viridiflora Lindl. --- İstanbul Üniv.Tıp Fak. Mecm. 22(4):1364-1368.

Sugars of the glycide of the root of Marsdenia erecta R.Br. (M.Tanker, N.Öner ve Ş.Tekman ile birlikte) --- Nature 184:1319-1920.

Büyükdere çınarı --- Türk Biologi Derg. 9(3-4):89-90.

Türkiye'nin nadir nebatları ve bunların korunması için alınan tedbirler hakkında --- Türk Biologi Derg. 9(3-4):53-55.

Türk eczacılık günü --- 1959 Eczacı Yıllığı, 59, İstanbul.

Les plantes rares de l'Anatolie et les précautions prises en vue de leur protection --- Septième Réunion Technique, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Athènes, septembre 1958, Colloque du Service de Sauvegarde, vol.V,197-198, Bruxelles.

1960

Memleketimizde bir alkaloit fabrikası kurulmalıdır --- 1960 Eczacı Yıllığı, 125, İstanbul.

Marsdenia erecta R.Br. köklerinden elde edilen glikozitte kağıt kromatografisiyle teşhis edilen şekerler (M.Tanker, Ş.Tekman ve N.Öner ile birlikte) --- Folia Pharmaceutica 4(7):464-466.

Ammi visnaga (Dişotu) bitkisinin meyvaları üzerinde araştırmalar --- İstanbul Üniv.Tıp Fak. Mecm. 23(4):703-712.

Türk Eczacılık Günü --- Türk Eczacıları Birliği Mec. 3(1):8-9.

1961

Türkiye'de afyon alkaloitleri fabrikası kurulmalıdır --- Eczacılık Bült.3(2):23-25.

Ord.Prof.Dr.Alfred Heilbronn (1885-1961) --- Eczacılık Bült.3(2):32.

Türkiye'nin tıbbi nebatları --- Konferanslar, Ege Üniv.Rekt.Yay. 2, 77-80 (6 Mayıs 1961 tarihinde Ege Üniv. Tıp Fakültesi'nde verilen konferans).

Nebatların tedavideki rolü --- Konferanslar, Ege Üniv.Rekt.Yay. 2, 123-127 (5 Mayıs 1961 tarihinde Ege Üniv. Tıp Fakültesi'nde verilen konferans).

Akvaryum Balıkları ve Nebatları , 2.baskı --- Kader Matbaası, İstanbul, 66 sayfa.

Eczacı fakültesi fikri --- 1961 Eczacı Yıllığı, 135, İstanbul.

Bu garip bitkilerin Türkiye'de yetiştiğini biliyor musunuz ? (Röportaj Turgut Etingü, Fotograflar Turhan Baytop) ---Hayat, haftalık mecmua 6(46):8-9, İstanbul.

1962

Anadolu Aconitum'larının alkaloitleri üzerinde araştırmalar (M.Tanker ile birlikte) --- İstanbul Üniv.TıpFak.Mecm. 25(2):157-169.

Prof.Dr.Leopold Rosenthaler --- 1962 Eczacı Yıllığı, 172, İstanbul.

Kurt düşürücü bir bitki, Pelargonium endlicherianum Fenzl üzerinde ilk araştırmalar (Ş.Tarcan ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Tıp Fak.Mecm. 25(3):269-273.

Prof.Dr.Leopold Rosenthaler (1875-1962) --- Eczacılık Bült. 4(11):169-171.

1963

Türkiye'nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri --- İstanbul Üniv.Yay.No.1039, Tıp Fak. Yay.No.59, İstanbul, 503 sayfa.

Üniversite Öğrenimi --- 1963 Eczacı Yıllığı, 152, İstanbul.

1.Staj İmtihanında Farmakognozi'den Tanınması Gereken Droglar , 2.baskı --- İstanbul, 31 sayfa.

1964

Paeonia decora yumruları üzerinde araştırmalar (K.C.Güven ve A.Akcasu ile birlikte) --- FoliaPharmaceutica 5:15-22.

1965

Epimedium pubigerum Morr. et Dec. bitkisinin kök ve rizomları üzerinde kimyasal araştırmalar (B.Çubukçu ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mec.1(1):9-17.

Helleborus orientalis Lam. var. hirsutus (Schiffn.) Hay. kökleri üzerinde araştırmalar (G.Malkoç ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 1(1):18-31.

Ferula meifolia (Fenzl) Boiss. bitkisinin kökleri üzerinde ilk araştırmalar --- İstanbul Üniv.EczacılıkFak.Mecm. 1(2):157-162.

Türk tütünleri ve mavi küfe mukavim Avustralya menşeli tütünler ile elde edilen melezlerin alkaloitleri üzerinde araştırmalar (B.Çubukçu ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mec.1(2):163-169.

1966

Türkiye'de eczacılık öğrenimi --- Türkiye Eczacılar Almanağı 1966 (ed.R.Kocaer), 36-39, İstanbul.

Eczacı hocalar --- Türkiye Eczacılar Almanağı 1966 (ed.R.Kocaer), 40-64, İstanbul.

Eczacılık neşriyatı ---Türkiye Eczacılar Almanağı 1966 (ed.R.Kocaer), 65-76, İstanbul.

Farmakognozi'ye Giriş --- İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 306 sayfa.

Meslek olarak eczacılık --- Eczacı 66 (İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1966 mezunları albümü), 186.

1967

Ferula türleri üzerinde kimyasal araştırmalar, II.Ferula communis ---İstanbul Üniv.Eczacılık Fak. Mecm. 3(1):47-52.

Ruta chalepensis L. türünde bulunan rutin hakkında (M.Tanker ile birlikte) --- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fak.Mecm. 3(3):204-209.

Eczacılık öğretiminin bazı meseleleri --- Özel Eczacı 67 (Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu 1966-1967 mezunları albümü), 160.

1968

Recherches phytochimiques sur quelques plantes de la Turquie méridionale (B.Çubukçu ile birlikte) --- Plantes médicinales et Phytothérapie 2(3):177-180.

Türkiye'de Sakız (Mastix) elde etme imkanları --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 4(1):31-35.

Türk Salep çeşitleri üzerinde araştırmalar (E.Sezik ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 4(2):61-68.

Çayır salebi'nin menşei --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 4(2):69-71.

1969

Activité biologique des digitales de Turquie (G.Sunam ve A.Köseoğlu ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 5(1):27-33.

1970

Recherches sur les alcaloïdes de Colchicum chalcedonicum, micranthum, szovitsii et turcicum (G.Özcöbek ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 6(1):21-26.

Recherches phytochimiques sur les plantes de la Turquie,II (G.Özcöbek ve G.Alpugan ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 6(1):27-34.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt I --- İstanbul Üniversitesi Yay.No.1495, Eczacılık Fak.No.9, İstanbul, ııı + 205 sayfa.

1971

İlaç ilkel maddeleri sanayiinin kuruluşunda eczacının rolü --- Eczacı 71 (İstanbul ÜniversitesiEczacılık Fakültesi 1971 mezuniyet albümü), 29-30.

Prof.Dr.Leopold Rosenthaler (1875-1962) --- Tıp ve Eczacılık Neşriyatı 28:7-11.

Crambe orientalis ve C.tatarica meyvalarındaki alkaloitler üzerinde araştırmalar (G.Özcöbek ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 7(2):77-84.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt II --- İstanbul Üniv.Yay.No.1685, Eczacılık Fak.No.12, İstanbul. xv + 365 sayfa.

1972

Prof.Dr.Sarım Çelebioğlu --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 8(1):1-2.

Türkiye'nin bazı Equisetum türleri (E.palustre, E.ramosissimum, E.telmateia) üzerinde farmakognosik araştırmalar (E.Gürkan ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 8(1):63-74.

The production of vegetable drugs of Turkey (M.Tanker ile birlikte) --- Report on Panel Meeting on Natural Drugs and their Commercial Exploitation held on 11th-13th December 1972 in Peshawar, Cento Council for Scientific Education and Research, 37-41.

Present status and development trends in the research of medicinal plants in Turkey --- AnkaraÜniv.Eczacılık Fak.Mecm. 2(1):55-59.

The production of vegetable drugs of Turkey (N.Tanker ile birlikte) --- Ankara Üniv. EczacılıkFak.Mecm. 2(1):60-65.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt I, 2.baskı --- İstanbul Üniv.Yay.No.1810, Eczacılık Fak.No.14, İstanbul, ııı + 239 sayfa.

1973

1923-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Eczacılık öğretimi, araştırmaları ve yayınları --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 9(1):1-22.

Preliminary studies of the steroidal compounds of Cucumis trigonus Roxb. (A.Ulubelen ve B.Çubukçu ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 9(1):89-94.

Neue Beobachtungen über die Verbreitung des kleinasiatischen Leoparden (Panthera pardus tulliana) in der Türkei --- Bonn.Zool.Beitr. 24:183-184.

Hydrocarbons and triterpenes of the leaves of Euonymus latifolius (A.Ulubelen ile birlikte) --- Phytochemistry 12:1824.

Alkaloids from Papaver fugax of Turkish origin (J.D.Phillipson ve G.Sarıyar ile birlikte) --- Phytochemistry 12:2431-2434.

1974

La présence du vrai tigre, Panthera tigris (Linné,1758) en Turquie --- Säugetierkundliche MitteilungenBLV-Verlagsgesellschaft München 40, 22(3):254-256.

Anadolu'da yetişen bazı yabani Papaver türlerinden bazılarının alkaloitleri üzerinde araştırmalar --- Uluslararası Tıbbi Bitkiler Kollogiumu, İzmir 16-21 Nisan l974, Bildiriler, 22-25, Bornova, İzmir.

Türkiye'nin Crocus türleri üzerinde yeni gözlemler --- TÜBİTAK IV. Bilim Kongresi, Ankara 5-8 Kasım 1973, Tebliğler, Botanik Seksiyonu , 1-2, TÜBİTAK Yay. No.214, Ankara.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt II, 2.baskı --- İstanbul Üniv.Yay.No.2003, Eczacılık Fak.No.19, İstanbul, 367 sayfa.

1975

Four new taxa in Turkish Crocus (Iridaceae) (B.Mathew, C.Brighton ile birlikte) --- Kew Bull. 30(2):241-246.

Sur les alcaloïdes quaternaires du Thalictrum lucidum L. (M.Berghmans ile birlikte) --- İstanbulÜniv.Eczacılık Fak.Mecm.11(1):58-64.

Estimation quantitative du THC dans les races de Cannabis sativa cultivées en Turquie (Y.Saviç ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 11(2):129-137.

The genus Tulipa in European Turkey --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak. Mecm. 11(2):167-170.

1976

The genus Colchicum in European Turkey --- İstanbul Üniv. Eczacılık Fak. Mecm. 12(1):163-165.

Some observations on Turkish Crocus (B.Mathew ile birlikte) --- Notes from the Royal Botanic GardenEdinburgh 35(1):61-67.

Identification of steroidal and triterpenic compounds of Cucumis trigonus (A.Ulubelen ve B.Çubukçu ile birlikte) --- Planta Medica 30(2):144-145.

Bugünkü eczacının sorunları --- Pharmacia, Türk Eczacıları Birliği yayın organı, Özel Sayı, 14 Mayıs 1976, 16.

1977

Rhamnus oleoides L. subsp.graecus (Boiss.et Reut.) Holmboe kabuklarındaki antrasen türevleri üzerinde araştırmalar (N.Sütlüpınar ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 13(1):1-6.

Les alcaloïdes des espèces de Papaver, Section Macrantha (G.Sarıyar ile birlikte) --- İstanbulÜniv.Eczacılık Fak.Mecm. 13(1):7-9.

Zwei für die Türkei neue Arten der Gattung Colchicum (Liliaceae) (H.J.Leep ile birlikte) --- İstanbulÜniv. Eczacılık Fak.Mecm . 13(1):29-32 ve iki renkli resim.

Eczacı Remzi Kocaer'i toprağa verdik --- Pharmacia (Türk Eczacıları Birliği Mecmuası) 1(2):25.

1978

Über die osmanischen Ambra-Tabletten (A.Terzioğlu ile birlikte) --- Beiträge zur Geschichte derPharmazie 30(2):14-15.

Die Verdienste deutscher Naturwissenschaftler bei der Erforschung der Flora der Türkei --- Die medizinischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei (ed.H.Goerke und A.Terzioğlu), Verhandlungen des am 18. und 19. Oktober in Istanbul abgehaltenen Symposiums, 112, München.

Les tulipes de la Turquie Occidentale --- II. International Symposium on the Problems of Balkan Flora and Vegetation, Istanbul 30 June - 10 July 1978. Yayımlanmadı.

Önsöz --- T.Gürpınar, Yabani Bitkilerimiz, Tabiat Bilimleri Serisi, Redhouse Yayınevi, İstanbul.

Papaver lasiothrix alkaloitleri üzerinde araştırmalar (G.Sarıyar ile birlikte --- II.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 25-27 Mayıs 1978, Bildiri Özetleri 4, Ankara.

1979

Taxonomic and cytological notes on asiatic Crocus (B.Mathew ve C.A.Brighton ile birlikte) --- Notesfrom the Royal Botanic Garden Edinburgh 37(3):469-473.

A new white Sternbergia (B.Mathew ile birlikte) --- The Garden 104(7):302-303.

The genus Sternbergia in the Balkan Peninsula and Turkey --- Botanischer Garten Berlin, 300-Jahr-Feier, Symposium "Aktuelle Forschungsschwerpunkte Botanischer Gärten und Museen", Berlin 11-13 September 1979, poster.

1980

Alkaloids from Colchicum turcicum (N.Sütlüpınar ve J.D.Phillipson ile birlikte) --- Planta Medica 38(3):273-274.

Alkaloids from Papaver pseudo-orientale (P.lasiothrix) of Turkish origin (G.Sarıyar ile birlikte) --- Planta Medica 38(4):378-380.

Sultan Mehmet VI (Vahidettin) devrinde gümüş eşyaya vurulan ayar damgaları --- Türk Nümismatik Derneği, Bülten 5:17-18.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt I, 3.baskı --- İstanbul Üniv.Yay.No.2783, Eczacılık Fak.No.29, İstanbul, 240 sayfa.

Stenbergia türlerinin galanthamine yönünden incelenmesi (G. Sarıyar ile birlikte) --- III. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İzmir 26-28 Mayıs 1980. Yayımlanmadı.

1981

Über die Verfälschung des Mandelöls in der Türkei (Ali H.Meriçli ile birlikte) --- İstanbulÜniv. Eczacılık Fak.Mecm. 17:27-33.

Ege bölgesinde yetişen Tulipa türleri üzerinde bazı yeni gözlemler --- VI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum 12-14 Haziran 1981, Bildiri Özetleri, Erzurum.

Selçuklular devrinde Anadolu'da eczacılık --- I.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, İstanbul 14-18 Eylül 1981, Bildiriler, cilt II, 183-190.

Türkiye florasının tanınmasına katkıda bulunan Alman araştırıcılar --- Türk-Alman Tıbbi İlişkileri Simpozyumu, İstanbul 18-19 Ekim 1976, Bildiriler, 101-102.

1982

Two new irises from Turkey (B.Mathew ile birlikte) --- The Garden 107(11):445-448.

Türkiye'de yetişen Papaver türleri üzerinde yapılan araştırmaların tarihi --- Türkiye'nin Papaver Türleri Üzerinde Araştırmalar (ed. T.Baytop), İstanbul Üniv.Yay.No.3065, Eczacılık Fak.No.34, 3-6.

Prof.Dr.Sarım Çelebioğlu aramızdan ayrıldı --- Havan 15:36-39.

Naşid Baylav (1903-1982) --- Pharmacia (Türk Eczacıları Birliği Mecmuası) 4(7):21.

Türkiye'nin Tulipa türleri üzerinde gözlemler --- TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi, Kuşadası 6-10 Ekim 1980, Tebliğ Özetleri, Biyoloji Seksiyonu, TÜBİTAK Yay. No.480, 11, Ankara.

1983

Une étude sur la teneur en atropine et en scolopamine des solanacées de Turquie (N.Güner ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 19:47-55.

Türkiye'de yapılan ilaçlarda bitkisel drog veya ekstrelerinin kullanılmasının faydaları (A.H.Meriçli ve A.Öztekin ile birlikte) --- IV.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir 27-29 Mayıs 1982, Bildiriler, 7-14, Eskişehir.

Selçuklu ve Bizans dönemlerinde Anadolu'da tedavi ve eczacılık --- Kayseri Üniversitesi Gevher Nesibe Bilim Haftası ve Tıp Günleri, Kayseri 11 Mart 1982, 98, Ankara.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt II, 3.baskı --- İstanbul Üniv.Yay.No.2003, Eczacılık Fak.No.19, İstanbul, 367 sayfa.

Leopold Rosentahaler --- Farmasi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Ed. K. C. Güven) İstanbul, s.10-13.

Malik Zafir --- Farmasi ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Ed. K. C. Güven) İstanbul, s.14-17.

1984

The Islamic contribution to the knowledge of Opium and Papaver species (G.Sarıyar ile birlikte) --- The Third International Conference on Islamic Medicine, Istanbul 28th September - 2nd October 1984, Abstracts, 96.

Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün --- İstanbul Üniv.Yay.No.3255, Eczacılık Fak.No.40, İstanbul, 520 sayfa.

The Bulbous Plants of Turkey (B.Mathew ile birlikte) --- Batsford Ltd, London, 132 sayfa.

İstanbul Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Müzesi --- Taş Matbaası, İstanbul, 12 sayfa.

1985

The Anatolian peninsula (H.Demiriz ile birlikte) --- Plant Conservation in the Mediterranean Area (ed. G.Gomez-Campo), 113-121, Dordrecht.

Türk Eczacılık Tarihi --- İstanbul Üniv.Yay.No.3358, Eczacılık Fak.No.47, İstanbul, 472 sayfa.

1986

The petaloid monocotyledons of Mount Ararat (B.Mathew ile birlikte) --- Second Plant Life of South West Asia Symposium, Edinburgh 16-20 September 1985, Abstracts of poster exhibits, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (Sec.B) 89:309.

Characteristics of "Nanahan" cultivated in Anatolia and its volatile oil (N.Sütlüpınar ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 22:73-76.

Farmakognozi Ders Kitabı , cilt I, 4.baskı --- İstanbul Üniv.Yay.No.3399, Eczacılık Fak.No.51, İstanbul, 240 sayfa.

Quelques observations sur les Colchicum (Liliaceae) de la Turquie --- V.OPTIMA Meeting, Istanbul 8-15 September 1986, Abstracts, 4, Istanbul.

Anadolu'nun tıbbi bitkileri üzerinde yapılan araştırmaların bugünkü durumu --- Fırat Havzası Tıbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu, Elazığ 18-20 Haziran 1986 (6-8 Ekim 1986'ya ertelenmiştir).

İstanbul'da ilk müslüman eczacı Hacı Hamdi Bey --- İlim ve Sanat, Ocak/Şubat 1986, 5 :84-85.

1987

Türkiye'nin bitkisel drog dışsatımını arttırma olanakları --- V.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 15-17 Kasım 1984, Bildiri Kitabı, 7-9, Ankara.

Türkiye'nin bitkisel katran çeşitleri üzerinde araştırmalar (A.Öztekin ile birlikte) --- V.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 15-17 Kasım 1984, Bildiri Kitabı, 112-114, Ankara.

Les médailles décernées aux majors de la Section de Pharmacie de l'Ecole Impériale Civile de Médecine --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 23:33-35 ve iki renkli resim.

Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ile ilgili bazı teşvik uygulamaları --- VI.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 16-19 Mayıs 1986, Bildiriler, 35-39, Ankara.

Nouvelles observations sur les Colchicum (Liliaceae) de la Turquie --- İstanbul Üniv.EczacılıkFak. Mecm . 23:41-49.

Researches on volatile oils of some umbelliferous fruits grown in Turkey (L.Öztürkmen ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Eczacılık Fak.Mecm. 23:79-81.

Osmanlı Lâlesi --- Lâle (Türkpetrol Vakfi'nın yayın organı) 5:3-8.

Kurtarılan iki eczane --- Eczacı 9:8-11.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eczacılık cemiyetleri --- Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri (ed: E.İhsanoğlu), I.Milli Türk Bilim Tarihi Sempozyumu, İstanbul 3-5 Nisan 1987, Bildiriler, 143-154.

Açış konuşması --- VI.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 16-19 Mayıs 1986, Bildiriler, Ankara, 17-19.

Cultivated medicinal plants in Turkey (A.Mat ile birlikte) --- Symposium on Medicinal Plants and Pharmacobotanical Excursion in Turkey, May 17-27, 1987, International Pharmaceutical Federation, The Medical Plants Section. Yayımlanmadı.

1988

Bitkilerin ilaç olarak kullanılma koşulları --- VII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Ankara 31 Mart 1988, Bildiriler, 11-14, Ankara.

La société de Pharmacie de Constantinople (1863-1908) --- İstanbul Üniv. Eczacılık Fak. Mecm. 24: 27-29.

Osmanlı Lâlesi --- Trakya Florası Sempozyumu, Edirne 28-29 Nisan 1988, Bildiri Özetleri, 1, Edirne.

Halk hekimliğinde zehirli bitkilerin önemi --- Türk Halk Hekimliği Sempozyumu, Ankara 23-25 Kasım 1988, Bildiri Özetleri, 40, Ankara.

1989

A new protopine alkaloid from Turkish Papaver curviscapum: 1-Methoxyallocryptopine (G.Sarıyar ve J.D.Phillipson ile birlikte) --- Planta Medica 55:89-92.

Türkiye'de Zehirli Bitkiler, Bitki Zehirlenmeleri ve Tedavi Yöntemleri (A.Baytop, A.Mat ve S.Sun ile birlikte) --- İstanbul Üniv.Yay.No.3560, Eczacılık Fak.No.54, İstanbul, 290 sayfa.

XIX.yüzyılda İstanbul'da eczacılık --- Tarih Boyunca İstanbul Semineri, İstanbul 29 Mayıs - 1 Haziran 1988, Bildiriler, 175-182.

Türkiye'de eczacılık öğretiminin 150. yılı --- Türkiye'de Eczacılık Öğretiminin 150. Yıldönümü (ed.T.Baytop), İstanbul'da 14 Mayıs 1989 da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde düzenlenen toplantıda yapılan konuşmalar, 8-16.

Türkiye'de eczacılık öğretiminin 150. yılı --- İstanbul Üniversitesi Bülteni 4(3-4):61-64.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'de çiçek ve bahçe kültürü (Fleurs et jardins de l'Empire Ottoman) --- Paris'te, Maison des Sciences de l'Homme'da 12 Haziran 1989 günü verilen konferans. Yayımlanmadı.

1990

Anadolu'da bitkisel drog ticaretinin tarihi --- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi 53:6.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da yağ gülü yetiştirilmesi ve gül yağı --- Tıbbi ve AromatikBitkiler Bülteni 4:8-10.

Osmanlı eczacılığı üzerinde Fransız eczacılık biliminin etkileri (M.Nicolas ile birlikte) --- I.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul 11 Mayıs 1990, Bildiri Özetleri, 11-16 ve 49-53.

La pharmacie à Istanbul dans la période de l'Empire Ottoman --- 50th International Congress of F.I.P., Istanbul 3-7 September 1990, Abstracts, International Pharmacy Journal CongressSupplement, 27.

Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir tıbbi müstahzar ruhsatı hakkında (F.Günergun ile birlikte) --- Marmara Üniv.Eczacılık Derg. 6(2):117-121.

Açış konuşması --- I.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul 11 Mayıs 1990, Bildiri Özetleri, 5 ve 45.

1991

Türkiye florasının tanınmasına katkıda bulunan yabancı araştırıcılar --- Prof.Dr.Asuman Baytop Onuruna Bilimsel Toplantı, Eskişehir 15 Mayıs 1991, Bildiriler, 35-54, Eskişehir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde toplu eczacılık eğitimine geçilmesi ve sonuçları --- İslam Medeniyetinde Bilim Kurumları Milletlerarası Bilim Tarihi Sempozyumu, İstanbul 22 Nisan 1991. Yayımlanmadı.

Eczacılık deontolojisi alanında yeni gelişmeler --- Tıbbi Etik Yıllığı 1:49-51.

Eczacılık mesleğinin yasal olarak tanınmasının 750. yıldönümü --- Doğa Türk Eczacılık Dergisi 1(3):175-177.

Türk Eczacılık Tarihi için Belgeler --- İstanbul, 151 sayfa.

1992

Türkiye'de ilk herbaryum --- Doğa Türk Eczacılık Dergisi 2:1-5. Bu yayın Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları (A.Baytop, İstanbul 2003) adlı kitabın içinde de yayınlanmıştır, 465-468.

Ağrı dağı ve çevresi bitkilerinin tanınmasına katkılar --- Doğa Türk Botanik Derg. 16:9-14.

Sultan Mahmud II döneminde İstanbul'da eczacılık --- I.Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 17-19 Şubat 1988, Bildiriler, 141-148, Ankara.

Osmanlı döneminde eczacılık öğretimi --- Bursa Tıp Tarihi Günleri Sempozyumu, Bursa 14-15 Mayıs 1992, Bildiri Özetleri, 8.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane döneminde(1839-1908) eczacılık araştırmaları --- Tıbbi Etik Yıllığı 2:43-52.

Naşit Baylav (1903-1982) --- Eczacı-kimyager Naşid Baylav Hoca'nın Türk Tıp ve Eczacılık Tarihine Hizmetleri (A.Terzioğlu ve T.Baytop), 12, İstanbul.

Sarım Çelebioğlu (1897-1982) --- Prof.Dr.Sarım Çelebioğlu Anısına Bilimsel Toplantı, İstanbul 18 Mayıs 1992, Bildiriler, 3-7.

Selçuklular döneminde Anadolu'da tedavi ve eczacılık --- Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206), Erciyes Üniv.Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Enstitüsü Yay.No.10, 63-65, Kayseri.

Eczacılık Deontolojisi --- İstanbul, 16 sayfa.

İstanbul Lalesi --- Kültür Bakanlığı Yayınları, No.1415, Kültür Eserleri Dizisi No.180, Ankara, 66 sayfa.

1993

Abdurrahman Naci Efendi ve Türkiye'nin Digitalis türleri --- X.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İzmir 20-23 Mayıs 1993, Bildiri Özetleri, 18, İzmir.

The production of oil-bearing rose and rose oil in Anatolia during Ottoman Empire --- Essential Oils for Perfumery and Flavours (ed. K.H.C.Başer ve N.Güler), 54-57, İstanbul.

The use of medicinal and aromatic plants in Turkey --- Final Report, TCDC Workshop on Medicinal Plants, Eskişehir 11-14 October 1993. Bildiri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni 10:24-27(1994) te de yayımlandı.

Quelques observations sur les Colchicum (Liliaceae) de la Turquie --- 5th OPTIMA Meeting, Istanbul 8-15 September 1986, Proceedings, 273-278 ve 6 renkli resim.

Türkiye'de Farmakognozi Araştırmalarının Eriştiği Düzey (G.Sarıyar ve A.Mat ile birlikte) --- Ege Üniv. Basımevi, Bornova, 231 sayfa.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'nun tıbbi bitkileri üzerinde yapılan araştırmalar --- VIII.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul 19-21 Mayıs 1989, Bildiriler, cilt 1:11-14.

14 Mayıs Türk Eczacılık Günü --- Güncel Eczacılık 2:7.

Fransız Eczacılık Akademisi'nde ikinci Türk --- Güncel Eczacılık 5:38-39.

The Tulip in Istanbul during the Ottoman Period --- The Tulip, A Symbol of Two Nations (ed.M.Roding and H.Theunissen), 51-56, Utrecht/Istanbul.

Ahmed Hamdi Bey --- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 1:123, İstanbul.

Akar, Necip --- a.e. 1:147.

Aktarlar --- a.e. 1:172.

Apéry, Pierre --- a.e. 1:283.

Arsan, Hüseyin Hüsnü --- a.e. 1:323.

Atabay, Kemal --- a.e. 1:374.

Aznavur, Kevork Vicen --- a.e. 1:511.

Dr.İbrahim Ethem Ulagay (1880, İstanbul - 17 Eylül 1943, İstanbul) --- Türk Tıp Tarihi Kurumu'nun 1 Aralık 1993 günkü toplantısında yapılan konuşma, İstanbul. Yayımlanmadı.

 1994

Türkiye'de tıbbi ve kokulu bitkilerin kullanılışına tarihsel bir bakış --- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni 10:24-27.

Türkçe Bitki Adları Sözlüğü --- Türk Dil Kurumu Yayınları No.578, Ankara, 508 sayfa.

Osmanlı döneminde İzmir'de eczacılık --- II.Türk Eczacılık Tarihi Simpozyumu, Ankara 6-7 Mayıs 1994, Bildiri Özetleri, 13, Ankara.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da eczacılık cemiyetleri --- Türk Tıp Tarihi Yıllığı I:84-90.

Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü --- Güncel Eczacılık 18:12.

Barut, Abdi İbrahim --- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 2:67.

Baylav, Naşid --- a.e. 2:98.

Bernard, Karl Ambros --- a.e. 2:158.

Bonkowski, Charles --- a.e. 2:297.

Botanik bahçeleri --- a.e. 2:311.

Calléja, Antoine --- a.e. 2:372.

Eczacı Mektebi --- a.e. 3:125.

Eczacıbaşı, Nejat --- a.e. 3:126.

Eczacılık öğretimi --- a.e. 3:126.

Eczacılık tarihi müzesi --- a.e. 3:127.

Eczaneler --- a.e. 3:128.

Ethem Pertev --- a.e. 3:222.

Faik Paşa --- a.e. 3:255 ve 256.

Görgülü, Hasan Rauf --- a.e. 3:414.

Güller vadisi --- a.e. 3:441

İngiliz eczahanesi --- a.e. 4:173.

Kalemcioğlu, Ali Süreyya --- a.e. 4:395.

Macar eczahanesi --- a.e. 5:234.

Mısır Çarşısı --- a.e. 5:449.

Pelin, Beşir Kemal --- a.e. 6:237.

Pısak, Mustafa Nevzat --- a.e. 6:250.

Reboul, Jean Cesar --- a.e. 6:310.

Tıbbi müstahzarlar --- a.e. 7:263.

Tiryaki Çarşısı --- a.e. 7:271.

Ulagay, İbrahim Ethem --- a.e. 7:319.

1995

On essential oils and aromatic waters used as medicine in Istanbul between 17th and 19th centuries (K.H.C.Başer ile birlikte) --- 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, Istanbul 15-19 October 1995, Proceedings vol.2:99-107, Istanbul.

Türkiye'de toplu eczacılık öğretiminin başlatılmasında Dr.C.A.Bernard'ın katkıları --- Türk Tıp TarihiYıllığı II:115-126.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eczacılık tarihi öğretimi --- Symposium on the Methods and Materials for Teaching the History of Science, Istanbul 17-21 Temmuz 1995. Yayımlanmadı.

Eczâhâne'den Eczane'ye, Türkiye'de Eczaneler ve Eczacılar (1800-1923) --- Bayer Türk Sağlık Ürünleri Bölümü yayını, İstanbul, 133 sayfa.

Derman, Hasan --- Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 8:121.

Eczahane-i Mehmed Kâzım --- a.e. 8:131.

Eczahane-i Ziya --- a.e. 8:131.

Garih eczanesi --- a.e. 8:163.

Kökçüler --- a.e. 8:264.

Limonciyan eczanesi --- a.e. 8:276.

Noë, Friedrich Wilhelm --- a.e. 8:336.

Stoyanidis, Andon --- a.e. 8:405.

Tipi, Nail Halit --- a.e. 8:439.

Velidjanidis eczanesi --- a.e. 8:464.

Zanni, Vincent --- a.e. 8:486.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmakognozi öğretim üyeleri --- İ.Ü.Eczacılık Fakültesi'nde Farmakognozi Enstitüsü'nün kuruluşunun 50. Yılı, İstanbul 11 Aralık 1995. Yayımlanmadı.

1996

Tıbbi bitkiler ve kullanılışları hakkında Anadolu halkı arasındaki bilgilerin kaynakları --- Herba Medica 1:4-9.

Prof.Pierre Duquénois ve esrar'ın tanınmasında kullanılan Duquénois reaksiyonu --- III.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, Eskişehir 3-4 Haziran 1996, Bildiri Özetleri, 4, Eskişehir.

Türk ilaç sanayiinin başlangıcı --- Türk Tıp Tarihi Yıllığı III:236-241.

The Istanbul Tulip (Japanese edition and English edition) --- Tonami City, Toyama Prefecture, Japan, 111 sayfa.

Les sociétés pharmaceutiques à Istanbul sous l'Empire Ottoman --- XXXII. Congrès International d'Histoire de la Pharmacie, Paris 25-29 Septembre 1995, Actes, 237-239, Paris.

1997

Önsöz --- M.Sandalcı, Belgelerle Türk Eczacılığı I, 1840-1948, Dr.Nejat F.Eczacıbaşı Vakfı yayını, İstanbul, 2 sayfa.

Türkçe Bitki Adları Sözlüğü , 2.baskı --- Türk Dil Kurumu Yayınları No.578, Ankara, 512 sayfa.

Türkiye'nin Aconitum türleri üzerinde bazı gözlemler --- Herba Medica 2:2-7.

Cumhuriyet dönemi başlangıcında Türkiye'de ilaç sanayiinin gelişmesi --- Türk Tıp Tarihi Yıllığı IV:114-117.

Laboratuvar'dan Fabrika'ya, Türkiye'de İlaç Sanayii (1833-1954) --- Bayer Türk Sağlık Ürünleri Bölümü yayını, İstanbul, 223 sayfa.

Eczacılığın Babası Bergama'lı Galenos (130-200) --- Wyeth Kültür Dizisi, 3.1, İstanbul, 31 sayfa.

Anazarbalı Dioscorides, I. yüzyılda yaşamış ünlü bir hekim --- Sandoz Dergisi 1997/1:10-17.

Anadolu'da Türkler tarafından üretilen geleneksel bir obje, Tunç Havanlar --- Tombak 13:40-44.

Turning the pages of the Book of Tulips --- Cornucopia 13:78-83.

Prof.Marcel Chaigneau ve Türk Eczacılık Tarihi --- Eczacı-Kimyager Marcel Chaigneau ve 60 Yıllık Bilimsel Araştırmaları (M.Nicolas, A.Mat, D.Üvey), 7-8, İstanbul.

1998

İstanbul Tıbbiye Mektepleri tarafından verilen tasdikname, mezuniyet tezkiresi ve icazetnemeler (1853-1909) --- Osmanlı Bilimi Araştırmaları II:243-262.

İstanbul Lalesi , 2.baskı --- Kültür Bakanlığı Yayınları, No.1415, Kültür Eserleri Dizisi No.180, Ankara, 66 sayfa.

Tıbbi bitkiler hakkında Anadolu halkı arasındakli bilgilerin kaynakları --- New Strends and Methods in Natural Products' Research, XII th International Symposium on Plant Originated Crude Drugs, Ankara 20-22 May 1998, Proceedings, 1-10.

1999

Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün , 2.baskı --- Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 480 sayfa.

Doğu Karadeniz bölgesinin tıbbi ve zehirli bitkileri --- Herba Medica 5:3-11.

Türkiye'de eski bahçe gülleri --- Essential Oils (ed.N.Kırımer ve A.Mat), in honour of Prof.Dr.K.Hüsnü Can Başer on his 50th birthday, 87-96, Eskişehir.

Premier règlement sur l'exercice de la pharmacie civile en Turquie --- Arslan Terzioğlu'na Armağan, 60. doğum yılı anısına (ed. A.Mat ve diğ.), 349-351, İstanbul.

Osmanlı döneminde eczacılık ve eczacılar --- Osmanlı 8:587-594, Yeni Türkiye yayını, Ankara.

Gülhane Tababet-i Askeriye Tatbikat Mektebi Hastanesi'nde hazır ilaç üretimi --- Türk Tıp Tarihi Yıllığı VI:82-90.

Osmanlı döneminde Beyoğlu (Pera) eczaneleri --- III. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul 20-25 Eylül 1993, Bildiriler, 257-262. (Bu kongrenin bildirileri, Türk Tarih Kurumu yayını olarak Ankara'da 1999 da basılmıştır).

Osmanlı Döneminde Erzurum'da Eczacılık --- Atatürk Üniv. Kâzım Karabekir Eğitim Fak.Ofset Tesisleri, Erzurum, 14 sayfa.

2000

Türkiye'de eczacılık tarihi müzeleri --- Türk Tıp Tarihi Yıllığı VII:49-57.

İzmirli bir kişiye Pisa Üniversitesi tarafından verilmiş olan "Doctor in Medicina" diploması hakkında --- VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İzmir 22-24 Mayıs 2000, Bildiri Özetleri, 15, İzmir.

Osmanlı döneminde İstanbul dışındaki Tıp mekteplerini tamamlayanlara verilen diplomalar --- V. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İzmir 25-26 Mayıs 2000, Bildiri Özetleri, 8, İzmir.

İstanbul Tıbbiye mektepleri tarafından verilen tasdikname, mezuniyet tezkiresi ve icazetnameler (1852-1909) --- IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul 4-5 Haziran 1998, Bildiriler, 23-42, İstanbul.

Eczacılık deontolojisi --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 118-124, İstanbul.

Ord.Prof.Dr.Süheyl Ünver'in Türk Eczacılık Tarihi alanına katkıları --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 156-159.

Eczacı Mektebi Farmakognozi hocaları --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 160-171.

Farmakognozi Enstitüsü kuruluşunun 50. yılı --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 172-174

XXXII. Uluslararası Eczacılık Tarihi Kongresi --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 180-182.

Marmara Eczacılık Fakültesi "Eczacılık Müzesi" nin kurulması --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 245-246.

V.Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı açış konuşması --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 310.

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni üretim tesisi'nin açılış töreninde yapılan konuşma --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 312.

Üç kuşak ... Tek hedef: Tıbba hizmet, 80 yıllık bir başarı öyküsü --- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yayını, İstanbul, 75 sayfa.

Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları --- Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. yayını, İstanbul, 312 sayfa.

Anadolu Dağlarında 50 Yıl, "Bir Bitki Avcısının Gözlemleri" --- Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 188 sayfa.

Forever Ambergris --- Cornucopia 21:42-44.

Süleymaniye Tıp Medresesi'nde yapılan eczacılık öğretimi hakkında --- Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları (T.Baytop), 231-233.

Açış konuşması --- IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul 4-5 Haziran 1998, Bildiriler, xv-xvı, İstanbul.

Osmanlı Lâlesi --- İstanbul Armağanı, cilt 4, Lâle Devri (yay. haz. M.Armağan), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları No.85, İstanbul, 125-137.

2001

Kahve ağacı ve kahve çekirdeği --- Tanede Saklı Keyif, Kahve (Coffee, pleasures hidden in a bean), Yapı Kredi Yayınları 1434, İstanbul, 44-46.

Some information about the Istanbul University Faculty of Science Herbarium (ISTF) --- The KaracaArboretum Magazine 6(2):71-73.

Anadolu Dağlarında 50 Yıl, "Bir Bitki Avcısının Gözlemleri" , 2.baskı --- Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 222 sayfa.

Türkiye'de Eski Bahçe Gülleri --- Kültür Bakanlığı Yayınları, No.2593, Ankara, 149 sayfa.

Türk Eczacılık Tarihi , 2.baskı (yayına hazırlayan A.Mat) --- İstanbul Üniv.Yay.No.3358, Eczacılık Fak.No.78, İstanbul, 410 sayfa.

Harputlu Topçu Albay Mehmet Emin Baytop (1895-1980) --- İstanbul, 16 sayfa.

Türkiye florasının tanınmasına katkıda bulunan araştırıcılar (1839-1965) --- Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, İstanbul 14-18 May 2000, vol.1:133-138.

Anadolu bitkilerinin tanınması konusuna yapılan katkılar --- Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler (A.Yarman), Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, 300-324, İstanbul.

İzmirli bir Türk'e Piza Üniversitesi tarafından 1843 te verilmiş olan "Doctor in Medicina" diploması --- Osmanlı Bilimi Araştırmaları 3(1):65-68.

 2002

İstanbul bölgesinin tıbbi bitkileri (D.Kadıoğlu ile birlikte) --- XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Eskişehir 29-31 Mayıs 2002, Bildiri Özetleri, S1, Eskişehir.

İstanbul Florası Araştırmaları --- Eren Yayıncılık, İstanbul, 127 sayfa.

250 yıllık bir İstanbul eczahanesi --- VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul 5-7 Haziran 2002, Bildiri Özetleri, 16, İstanbul.

Eczacı Mektebi tarafından kullanılan binalar --- Osmanlı Bilimi Araştırmaları 3(2):1-12.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1962-2002 (A.Mat, N.Akev, E.İlhan, Y.Özsoy-Erginer ile birlikte) --- Novartis Ürünleri İlaç Sektörü yayını, İstanbul. 253 sayfa.

Mektep'ten Fakülte'ye --- İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1962-2002 (ed. T.Baytop ve diğ.), 19-22, İstanbul.

İstanbul Florası Araştırmaları --- Trakya Üniversitesi'nin 20. kuruluş yılı münasebetiyle Edirne'de 13 Mayıs 2002 günü düzenlenmiş olan toplantıda sunulan bildiri. T. Baytop bu toplantıya gidememiş, bildiri Trakya Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Böl. Başkanı Prof. Göksel Olgun tarafından okunmuştur. Yayımlanmadı.

2003

Antep'in Öncü Hekimleri, Merkezi Türkiye Koleji Tıp Bölümü ve Antep Amerikan Hastanesi --- Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul, 87 sayfa. Basımı, T.Baytop'un ölümünden sonra, Nisan 2003 te tamamlanmıştır.

Türk Eczacılık Tarihi Simgesi --- Eczacılık Tarihi Araştırmaları (ed. A.Mat), 3, İstanbul Üniv. Yay. No.4390, Eczacılık Fak. Yay. No.80, Istanbul.

250 Yıllık Bir İstanbul Eczanesi (M.Sandalcı ile birlikte) --- Eczacılık Tarihi Araştırmaları (ed. A.Mat), 167-169, İstanbul Üniv. Yay. No.4390, Eczacılık Fak. Yay. No.80, Istanbul.

 

İstanbul, 25 Haziran 2003

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016