Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

Yayın Listesi


Yayınlarından Seçmeler

"Petrol jeolojisi", Fen ve Teknik, 1 (4) 1940, s. 103-105.

"Wegener'in kıtaların hareketi teorisi", Fen ve Teknik, 1 (2) 1940, s. 42-44.

"Wegener'in kıtaların hareketi teorisi", Fen ve Teknik, 1 (3) 1940, s. 69-73.

"Arzın Şekli" Fen ve Teknik, 1 (8) 1940, s. 228-232.

M. Gignoux, Statigrafik Jeoloji, Maarif Vekaleti Yay., İstanbul 1942, 729 s. (Ders kitabı, Fransızca'dan H. Nafiz Pamir ile ortak çeviri).

"Géologie et météorologie sismiques du bassin de la mer de Marmara", İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, seri A, 12(3-4) 1943, s.121-181.

E. Paréjas, Türkiye'nin Arazi Tektoniği, çev. Nuriye Pınar, Fen Fakültesi Monografileri, sayı 1, İstanbul 1941, 106 s.

27 Birinci Kanun 1939 Erzincan yer sarsıntısının meteorolojisi, Fen Fakültesi Monografileri sayı 2, İstanbul 1942, 18 s. (M. Fouché ile birlikte).

Marmara Denizi Havzasının Sismik Jeoloji ve Meteorolojisi, Fen Fakültesi Monografileri sayı 5, İstanbul 1943, 64 s.

"20 Haziran 1943 Adapazar depreminin jeolojik ve meteorolojik incelenmesi", İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, seri A, 12(1) 1943, s. 80-92 (M. Fouché ile birlikte).

Ege Bölgesinin Tektoniği, Sıcak Su ve Maden Suyu Kaynakları, İstanbul 1948, 40 s.

"23 Temmuz 1949 Karaburun (İzmir) depreminin jeolojik ve sismolojik etüdü", İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, seriA, 15(4) 1950, s.363-375.

Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu, (Ervin Lahn ile birlikte), Ankara 1952, 153 s. (bu kitap 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı tarafından yeniden basılmıştır).

"La géologie du bassin d'Adana", İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, Seri A, 18 (3) 1953, s. 231-241.

"Echinides miocènes de la région de Tercan", (Jean Roman ile birlikte ) İ.Ü. Fen Fakültesi Mecmuası, seri B, 18 (3-4) 1953, s. 173-182.

Anadolu'nun Tektoniği Hakkında Yeni Müşahede ve Düşünceler, (E. Lahn ile birlikte), İstanbul 1955, 32 s.

"1952 yılından 1954 yılına kadar Türkiye'de yapılmış olan sismolojik çalışmalar hakkında rapor / Rapport sur les travaux Séismologiques de 1952 à 1954", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 6 (1) 1955, s. 178-187.

"Akdeniz kıyılarında jeolojik araştırmalar", Zafer, 8 (2513) 1956, s. 2.

"Anadolu zelzeleleri", Zafer, 9 (2799) 1957, s. 2-5.

"Söke'de müşahede edilen tabii gaz emareleri hakkında düşünceler", Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 6 (2) 1958, s. 87-90.

"Depremden korunmak için gerekli pratik bilgiler", Sivil Savunma Dergisi, 19 (67) 1977, s. 43-48.

 

Kaynak:
- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Arşivi
- Sevtap İshakoğlu Kadıoğlu, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul 1998, s.285-286.

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016