Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

     


Bilinen Çalışmaları ve Neşriyatı (Known Work and Publications) 1919-1958

Des Causes d'Erreur du Cyto-Diagnostic des Epanchements des Cereuses
These presentee a la Faculte de Medecine de l'Universite de Geneve pour obtenir le grade de Docteur En Medecine par Nabi Kastarlakoff, Assistant Externe a la Clinique Medecine de Geneve, Imprimerie du Commerce, Rue Bergalonne, 8, Geneve. These No: 890, 1919 (Orijinal 2 adet, 23 sayfa)

Hazımsızlığa Duçar Rie Tederrünü Vak'alarında Usarei Mideviyenin Hali
Kastarlak, A. Nabi ve Garan, S. Reşat
Yeni Türkçe ve Fransızca, Istanbul, 1934

Ree Tüberkülozunun Alt
ı nla Tedavisinde Görülen Arızalar ve Alınan Neticeler
Dr. Nabi Kastarlak, Farmakodinami ve Tedavi Kliniği Doçenti
Ahmed İhsan Matbaası Ltd., 1938(Orijinal 2 adet, 22 sayfa)

Verem Afeti Karşısında Hali Hazır Tababetin Durumu
Dr. A. Nabi Kastarlakoğlu, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği Doçenti
Cumhuriyet Halk Partisi Yayını, Konferanslar, Seri 1, Kitap 21
Ankara Halkevi, 2/4/1938(Orijinal 1 adet, 27 sayfa)

Vitamin B1 in Muzaddı Elem Tesirine Dair
Dr. A. Nabi Kastarlak, Farmakodinami ve Tedavi Kliniği Doçenti
Tıp Fakültesi Mecmuası, Yıl 1, Sayı 1, Sayfa 871-975
Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası, Istanbul, 1939

Streptokok İntanına Maruz Kalan Pnömotoraks Bir Hastanın Rubiazol İle Tedavisinden Alınan Netice
Doktor Nabi Kastarlak, Farmakodinami ve Tedavi Kliniği Doçenti
Ahmed İhsan Matbaası Ltd., 1940(Orijinal 1 adet, 6 sayfa)

Pratik Tedavi Notları
Doçent Dr. Nabi Kastarlakoğlu
Dersdeki takrirlerinden öğrencileri yayınlamıştır, Çeltut Kollektif Şirketi Matbaası
Istanbul, 1940 (207 Sayfa)

Vahim Seyreden Pnömokoksik Ve Hicaplı Bir Ampiyem Vak'asının Sulfamıde lerleTedavisinden Alınan Netice
Dr. Nabi Kastarlak, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Yıl 4, Sayı 18, İkinci Teşrin 1941
(Daktilo edilmiş orijinal yazı, 4 sayfa. Kendi elınden yazılmış notlar ve formül var)

Aktinomikoz Cilt Karhalarının Atebrin İle Tedavisi
Dr. Nabi Kastarlak
Yeni Türkçe, İstanbul, 1943

P.P. Vitamini ve Klinikte Görülen Tek Semptomlu Bazı Pellagra Şekilleri
Prof. Dr. Nabi Kastarlak
Istanbul ÜniversitesiTıp Fakültesi Mecmuası, Yıl 7, Sayı 2, Sayfa 3680-3686, Nisan/Haziran 1944
Kenan Matbaası, Istanbul, 1944

Doktor Gözü İle Şişmanlık Ve Zayıflık
Prof. Dr. Nabi Kastarlak
Üniversite Konferansları 1945-1946, Sayfa 97-109
Kenan Matbaası, İstanbul, 1946

Penicillin
ile İyileşen Bir Sinüsitis-Septismi-Purpura Vak'ası
Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Assistan Dr. Orhan Doğan
11/12/1946 da Cağaloğlu Etibba Odasında takdim edilmiş araştırma
(Daktilo edilmiş orijinal yazı 4 sayfa)

Fonksiyonel, Global Ön Lob Hipofiz Yetersizliği
Prof. Dr. Nabi Kastarlak
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Yıl 10, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa 210-221
Kenan Matbaası, Istanbul, 1947

Nöro-Anemik Sendrom Gösteren Bir Pernisiöz Anemi Vak'asının Folik Asidle Tedavisinden Alınan Netice
Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Assistan Dr. Said Çağlar
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cılt 12, Sayı 2, Sayfa 68-77
Kenan Matbaası, Istanbul, 1949

Sun'i Pnömotoraks
Prof. Dr. Nabi Kastarlak
Istanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Yayınlarından Prof. Dr. Fahri Arel'in Göğüs Cerrahisi adlı kitabından ayrı baskı. Osman Yalçın Matbaası, Istanbul, 1949(Ayrı baskı, Sayfa 380-419)

Ağız Yolu İle Verilen İzoniazid İle Tedavi Edilmiş Bir Menenjit Tüberküloz Vak'ası

Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Dr. Kemal Önen, Dr. Fehmi Basmaci
Türkiye Tıp Encümeni Arşivi, Cilt 4, Sayı 16, Kader Basımevi, Istanbul, Eylül 1953(Ayrı baskı, 8 Sayfa)

Farmakoloji ve Tedavi
Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat, Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Prof. Dr. Reşat Garan,
Doçent Dr. Suphi Artunkal
Farmakoloji ders notlarından derlenen kitap, 823 sayfa, İsmail Akgün Matbaası, Istanbul, 1955
(Sayfa 33-45, 537-585, 599-634 Prof.Dr. Nabi Kastarlak tarafından yazılmıştır)

Bir Transituar Hepatik Koma Vak'ası Ve Bu Münasebetle Koma Patojenezi Hakkındaki Yeni Telakkilere Bir Bakış
Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Doçent Dr. Ali Görpe, Dr. Ahmet Can Gülcüler
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 19, Sayı 3-4, 1956, Sayfa 296-311
İsmail Akgün Matbaası, Istanbul, 1957

Bir Sübakut Lupus Eritematosuz Disseminatus Vak'ası Ve Klorikin Tedavisi İle Elde Ettiğimiz Netice
Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Doçent Dr. Ali Görpe, Dr. Ahmet Can Gülcüler
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Cılt 20, Sayı 1, Sayfa 5-20
İsmail Akgün Matbaası, Istanbul, 1957

Kahilde Görülen Bir Hipertrofik Pilor Stenozu Vak'ası
Prof. Dr. Nabi Kastarlak, Dr. Ziya Gurvit
Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği (Haseki Hastanesi) calışmalarından, Sayfa 210-221

 http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016