Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

Biyografi ve Yayınlar


***
Günhan Danışman'ın "Ottoman Mining and Metal Working in the Balkans: Its Impact on Fire-Arms Technology of Southeast Europe (15th-17th centuries)" başlıklı makalesini okumak için tıklayınız.
***

Günhan Danışman (1946-2009)

Aşağıdaki biyografi ve yayın listesi, Boğaziçi Üniversitesi'nin web sayfasından özetlenmiştir. Biyografi ve yayın listesinin tümüme ulaşmak için http://hist.boun.edu.tr/?page_id=174 adresine gidip, Günhan Danışman adının sağ tarafındaki CV harfleri üzerine tıklamak gerekiyor.

1946'da doğan Günhan Danışman, Tarsus Amerikan Koleji'nden (1961) ve ODTU Mimarlık Fakültesi'nden mezundur (1965). "Development of Architectural Settlements in Anatolia from its Beginnings to 1000" başlıklı yüksek lisans tesini 1968'de ve History of Timber Building Technology and Its Conservation Techniques" doktorasını 1976'da Londra Üniversitesi'nde tamamlamıştır. ODTU Mimarlık Fakültesi'nde asistan olarak akademik karyerine başlayan G.Danışman'ın doçentlik tezi  "Hassas Ölçü Aletlerinin Teknolojik Evrimlerinin Bilimsel Devrime Katkısı", lonusundadır (Boğaziçi Universitesi, 1981). 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Bu tarihten sonar gerek Türkiye'de gerekse Türkiye dışında, mimarlık, mimarlık tarihi, restorasyon, arkeoloji ve teknoloji tarihi konularının keşiştiği birçok projeye katkıda bulunmuş, yayın yapmıştır. Şehircilik, yayıncılık, tıp ve teknoloji tarihi konularında beş lisansüstü tez yönetmiştir. Şehircilik Tarihi, Osmanlı Sanatı ve Mimarisi, Teknoloji Tarihi, Koruıma ve Restorasyon Yöntemleri, Teknoloji tarihi ve Sanayi Devrimi konularında dersler vermiştir. 1979-2007 yıllarında Anadolu'daki teknolojik yapıların tarihini aydınlatmaya yönelik Tarsus ve Krıklarelinde kazı projelerine katılmıştır.  Teknoloji tarihiyle ilgili bir dizi yayınını ve bildirilerini aşağıda veriyoruz:

"An Operational Fulling Mill at Kırha-Divan in Central Anatolian Plateau, Turkey", Post-Medieval Archaeology, Vol. 11, 1977, London, pp. 80-86.

"A Survey of Turbine Type Water Mills in the Bolu Region of the Central Anatolian Plateau", O.D.T.U. Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 3, Nr. 1, 1977, Ankara, pp. 17-37.
"Teknoloji Tarihi Dalında Son Gelişmeler", B.U. Haber Bülteni, Sayı 17, Aralık 1979, Istanbul, s. 16-17.

"Anadolu'nun Teknoloji Tarihinin Hazırlanmasında Yöntem ve Sorunlar", Boğaziçi Universitesi Dergisi, Cilt 1980-81, İstanbul, s. 27-36.

"Ölçü Aletleri ile Hassas Aletlerin Teknolojik Evrimlerinin Bilimsel Devrime Katkısı ve Anadolu uygarlıklarının bu Katkıdaki Payının Belirlenmesi", I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt I (Temel Bilimler Tarihi), İ.T.U., Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1981, İstanbul, s. 121f.

"Anadolu Enerji Teknolojileri Tarihçesi ve 18. Yüzyıl Sonunda Osmanlı Yönetiminin Sanayileşmede Kaçırdığı Fırsatın Yeniden Değerlendirilmesi", Türk Teknoloji Tarihi, (1. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri, 15-17 Kazım 2001), Ed. Dölen, E. & Kaçar, M., Türk Bilim Tarihi Kurumu, İstanbul, 2003, pp. 95-113.

Gürbüz, G., Özener, H. & Özyar, A. ile, "Tarsus Gözlükule 2001 Yılı Enterdisipliner Araştırmaları", 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt I, 27-31 Mayıs, 2002, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2003, s. 273-282.

Karabulut,G., Özener,H., & Özyar,A. ile, ¨Tarsus-Gözlükule 2002 Yılı Enterdisipline
Araştırmaları", 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 26-31 Mayıs, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Gn. Md. Yayını, Ankara, 2004, s. 235-44.

"An Industrial Archaeology Project: An Iron Foundry of Ottoman Period at Kırklareli-Demirköy (Samakocuk)", Mimar.ist, (Special Issue of Trimonthly Journal of the Chamber of Architects of Turkey, Istanbul Metropolitan Branch) Yr. 5, Nr. 16, Summer 2005, İstanbul, pp. 96-98. (G.Tanyeli ile).

"Late Ottoman and Early Republican Science Periodicals: Center and Periphery Relationship in Dissemination of Knowledge", Turkish Studies in the History and Philosophy of Science, (eds.) Irzık, G. & Güzeldere, G., Kluver Academic Publications, Netherlands, 2005, pp. 271-296 (O.Bahadır ile).

"Tarsus-Gözlükule 2003 Yılı Enterdisipliner Araştırmaları", 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 27-30 Mayıs 2004, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 2005, s. 125-132 (H.Özbal ve A.Özyar ile).

"Küreselleşme ve Zanaatçı/Teknoloji Ustalarının Çaresizliği", Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı), Cilt 6, Sayı 2, 2005, s. 235-245.

"Demirköy-M.Samakov: An Industrial Archaeology Project at Turkish Thrace for an Ottoman Iron Foundry and Its Metal Working Region", International Symposium on Metallurgy in Southeast Europe from Ancient Times until the end of 19thCentury, 26-30 September 2005, Technical University of Sofia (Recreation House), Sozopol, Bulgaria, 2005, pp. 139-144 (G.Tanyeli ile).

"Demirköy'de İkinci Dökümhane Bulundu", Mimarlara Mektup, No. 11, Kasım 2005, İstanbul.

 "Tarsus-Gözlükule 2004 Yılı Disiplinlerarası Araştırmaları" 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 30 Mayıs-3 Haziran 2005, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıları ve Müzeler Genel Md., Akdeniz Üniversitesi Antalya, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006, s. 153-166 (H.Özbal ile).

"Trakya'da Bir Endüstri Araştırması Projesi: Kırklareli-Demirköy Demir Dökümhanesi 2004 Yılı Yüzey Araştırması", 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 30 Mayıs- 3 Haziran 2005, T:C: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md., Akdeniz Üniversitesi Antalya, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006, s. 389-393 (G.Tanyeli ile).

"The Introduction of American Surgical Technology in the Ottoman Empire in the 19th Century", Essays in Honour of Ekmelettin İhsanoğlu, Vol. I, (eds. M. Kaçar & Z. Durukal), IRCICA, İstanbul, 2006, pp. 597-631.

"Ottoman Mining, Metal Working and Fire Arms Technology", 1001 Inventions - Discover the Muslim Heritage in our World, Foundation for Science and Technology and Civilization Publication, Manchester. (Mart 2007).

Ahmed Yousif al-Hassan & Donald R. Hill, İslam Teknolojisi: Tasvirli bir Tarih, (UNESCO Yayını), Çev. G. Danışman, TÜBİTAK, Popüler Bilimsel Yayınlar, Ankara (Baskıda?).

Anadolu Teknoloji Tarihi: İlk Aletten M.Ö. 1000'e, Türk Bilim Tarihi --"Kırklareli-Demirköy Endüstri Arkeolojisi Çalışmaları: 2005 Sezonu İlk Sonuçları", 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (29 Mayıs-2 Haziran 2006, 18 Mart Çanakkale Üniversitiesi), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Gn. Md., DÖSİMM Yayını, Ankara. (Baskıda) (H.Özbal, G.Tanyeli ve Y.Ünsal ile)

Bildiriler:
Preliminary Results from an Industrial Archaeology Site in Turkish Thrace: an Ottoman Iron Foundry in Demirköy-Samakocuk", IInd International Conference on Science & Technology in Archaeology & Conservation, 7-11 December 2003, Queen Raina's Institute of Tourism & Heritage, The Hashemite University, Amman, Jordan - (to be published jointly by the Hashemite University & Granada University in Spain).

"Globalization and the Predicament of the Artisan/Technologist", Memory and Globalization, 23-26 June 2004, XIIIth International Oral History Conference, jointly organize by the Comune di Roma and I.O.H.A. - International oral History Association - (released as a CD).

"Preliminary Results from the Second Season of Excavations at an Industrial Archaeology Site in Turkish Thrace: an Ottoman Iron Foundry in Demirköy-Samakocuk" 
IIIrd International Conference on Science & Technology in Archaeology & Conservation
7-11 December 2004, Queen Raina's Institute of Tourism & Heritage, The Hashemite University, Amman, Jordan.

 "Critical Analysis of A Historical Archaeology of the Ottoman Empire: Breaking New Ground, and Its Implications for Demirköy-Samakocuk Research", The First Inter-
national Congress on Islamic Archaeology, 8-10 April 2005, Yıldız Palace-Çit Kasrı, İstanbul.

"Preliminary Results from the 2005 Season of Excavations at an Industrial Archaeology Site in Turkish Thrace: an Ottoman Iron Foundry in Demirköy-Samakocuk" IVth International Conference on Science & Technology in Archaeology & Conservation, 7-11 December 2005, Queen Raina's Institute of Tourism & Heritage, The Hashemite University, Amman, Jordan.

"15.-17. Yüzyıllarda Balkanlarda Osmanlı Metalurjisi ve Ateşli Silahlar Teknolojileri İlişkisi", Yıldız Dağları ve Yakın Çevresi Tarihi Araştırmalar Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2006, A.B. Sınırötesi Kültürel İşbirliği Projesi, Kırklareli.

"Kırklareli-Demirköy Osmanlı Dökümhanesi'nde Sürdürülen Endüstri Arkeolojisi Kazıları İlk Sonuçlarının Anadolu Teknoloji Tarihine Katkıları", II. Türk Bilim ve  Teknoloji Tarihi Kongresi, 30-31 October 2006, Isparta Süleyman Demirel Universitesi.

G. Danışman, H.Özbal, "Southeast Balkans and Turkish Thrace as a Bridge of Diffusion for Metallurgical Technology Between Anatolia and Europe", International Symposium on History of Science and Technology: "Adoption & Adaptation: The Travel Of Methods, Techniques and Technologies Between Asia and Europe" Istanbul, 10-14 Mayıs 2006.Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı.

 "A Reassessment of the Contribution Made by Industrial Archaeology Research at Demirköy-Samakocuk to the History of Metal-Working and Water-Power Technologies of the Ottoman Period", Industrial Archaeology in Turkey:A Symposium organized jointly by the Turkish Society for History of Science and the Netherlands Institute of Turkey (NIT), Istanbul, 2 March, 2007.

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016