Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Selim Koen
Ameli Hesap Kitabı
Birinci Kısım
İlk Mekteplerde okutulmak üzere tertip edilmiştir.
Mişel Zelliç Mahdumları, Yüksek Kaldırım, 524
İstanbul 1929
(Dış kapakta tarih 1930), 40 s.

 

Harf devriminden sonra basılan ilk aritmetik ders kitaplarından...

Takdim Yazısı

Cümhuriyet devrinde ilkmektep cöcüklarımıza asrî ve müfit usullarla tedrisat yapılması lüzumu hertarafta gerğı gibi anlasılmıştır.

Bu zumreden olarak ruh ve zekâya hayatî bir geda olan hesap dersi ilk yaşlarda ehemiyeti derecesinde tedris ve bu suretle intizama konulmuş makina gibi amelî bir tarzda kendi kendinden imal ve inkişaf zehin eylemek hususunda hakikî bir rehber olacak şu küçük kitabı tertip ve ihzar eyledim.

Maksadım cöcükların zihnen yurulmaksızın kolaylikla ve matlup vechile bir hesap ameliyatı halledebilmeleridir. Bu ise türlü misallarla temrinlerle en muşkil ameliyatı durust yapmağa yarayacak bu naciz eserimiz mehmacemken matluba muvafik ve müfittir zannederiz.

S. K (Selim Koen).

 

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016