Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Kemal Zülfü Taneri
Türk Matematikçilerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Hayatı ve Eserleri
,
Gnkur Basımevi, Ankara 1963

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

1

Giriş

3

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

Ahmet Muhtar Paşa'nın Hayatı, İdari ve Askeri Şahsiyeti

 

 

 

Birinci Bölüm: Hayatı ve İdari Şahsiyeti

6

İkinci Bölüm: Sergüzeşti Hayatımın Cildi Sanisi ve Mithat Paşa

11

Üçüncü Bölüm: Askeri Şahsiyeti ve Anadolu-Rus Harbi

14

Anadolu-Rus Savaşına Genel Bakış

17

Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Çatalca İstihkamatı Başkumandanlığı

22

Savaş Ahlakına Dair Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Bazı Mülahazaları

24

 

 

İKİNCİ KISIM

 

Ahmet Muhtar Paşa'nın İlmi Şahsiyeti ve Eserleri

 

 

 

Dördüncü Bölüm: Riyaz-ül Muhtar, Mirat-ül Mikad vel edvar

29

Basitelere Genel Bakış

37

Astırlap Hakkında

38

Açıların Sinüsleri ve Problem Çözümü

44

Beşinci Bölüm: İslah-üt Takvim 48

 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Eserleri

55

Sözlük

56

 

Bu kitabı göndererek sayfamızda tanıtmamızı sağlayan Dr. Şeref Etker'e teşekkür ederiz.

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016