Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


II.Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (28 Nisan - 2 Mayıs 1986)
Bildiriler, Cilt I : 16.Yüzyılda Türk ve İslam Bilim ve Teknolojisi.
İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 305 s.

II. International Congress on the History of Turkish and Islamic Science and Technology
(28 April - 2 May 1986).
Proceedings, Vol.I: Turkish and Islamic Science and Technology in the 16th Century
İTÜ Research Center of History of Science and Technology
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 305 s.

 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Teknik Öğretim

1

Technical Education in the 16th century Ottoman Empire

 

Sipahi Çataltepe

 

 

 

Semerkandî'nin Eşkalü't-Te'sis'i ve Öklid Geometrisi

13

Eşkalü't-Te'sis of Samarkandi and Euclid's Geometry

 

Halit Ünal

 

 

 

Türk Kadran Usturlabının Prensibi ve Kullanımı

21

The Principle and use of Turkish Kadran-Astrolabium

 

Atilla Bir - Mahmut Kayral

 

 

 

Ali Macar Reis Atlası

33

Atlas of Ali Macar Reis

 

Doğan Uçar

 

 

 

Some Ottoman Schemes of Sacred Geography

45

Dini Coğrafyanın Bazı Osmanlı Şemaları

 

David A. King

 

 

 

Die Doppelsonnenuhr an der Istanbuler Kürkçübaşı Mosche

59

İstanbul Kürkçübaşı Camisindeki İkili Güneş Saati

 

Heinz Klautke

 

 

 

On the Origins of the Ottoman Building Material's Standardisation in the XVIth Century

65

XVI. Yüzyılda Osmanlılarda İnşaat Malzemesinin Standardizasyonunun Kaynakları Üzerine

 

Burhan Oğuz

 

 

 

16. Yüzyılda Kullanılan Bazı İnşaat Malzemeleri ve Kullanım Yerleri

71

Some Building Materials Used in the 16th century and their places of Use

 

İlknur Aktuğ

 

 

 

Osmanlı Devleti'nde Yapı ve Onarım Alanında Kullanılan Malzemeler ve Sanatkâr Ünvanları:

 

Bir Birim Fiyat Listesi Denemesi

77

Cosntruction and Restoration Materials and Artisan Titles Used by the Ottomans, An Essay on the List of Unit Cost

 

Emre Madran - Nimet Özgönül

 

 

 

Building Constructions in Muslim India During the Sizteenth Century: Technology, Material and Personnel

89

16. Yüzyıl'da Müslüman Hindistan'da Bina Yapımı: Teknoloji Malzeme ve İşgücü

 

A.Jan Qaisar

 

 

 

The History and Properties of Khorasan Mortar and Concrete

101

Horasan Harcı ve Betonun Tarihi ve Özellikleri

 

M.Süheyl Akman, Abdurrahman Güner, İsmail Hakkı Aksoy

 

 

 

16. Yüzyıl Osmanlı Mümarisinde Pencerelere İlişkin Biçim ve Malzeme Özellikleri

113

Charesteristics and form and material relating to windows in 16th century Ottoman Artchitecture

 

Ömür Bakırer

 

 

 

Sultan Ahmet Türbesinde Bulunan Bir Çini Tekniği ve Devrinin Restorasyon Uygulaması ile İlgili Yorumlar

127

The Technical Speciality of a tile in the Mausoleum of Sultan Ahmet and the idea of restoration of its period

 

Şerare Yetkin

 

 

 

The Damascene Steel in the light of Modern metallographic Examinations

135

Çağdaş Metallürji Araştırmalarının Işığında Şam Çeliği

 

Jerzy Piaskowski

 

 

 

Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Darphaneler

145

The Mints of the Era of Süleyman the Magnificent

 

Cevriye Artuk - İbrahim Artuk

 

 

 

Science and Technology in 16th century India

161

16. Yüzyılda Hindistan'da Bilim ve Teknoloji

 

Mohammed Azeem

 

 

 

Botanique et Technologies Agricoles du Maghreb au XVIe siècle

173

16. Yüzyılda Fas'ta Botanik ve Tarım Teknolojisi

 

Mohammed Souissi

 

 

 

Türk-İslam Kültürünün, Gıda Bilim ve Teknolojisinin Gelişmesine Katkıları

183

The Influence of Turkish-Islamic Culture on the Development of Food Technology

 

Vural Yiğit

 

 

 

Muslim Architecture in Undivided India during the 16th century

197

16. Yüzyılda Bölünmemiş Hindistan'da İslam Mimarisi

 

Hafız-ur-Rahman

 

 

 

Ali Moschee

213

Ali Camisi

 

Sirus Schafagji

 

 

 

Muslim Architecture in Indo-Pakistan 16th Century (Technological Interaction with other

 

Countries, Technologies and Material)

227

16. Yüzyılda İndo-Pakistan'da İslam Mimarisi (Diğer Ülkelerle Teknolojik İlişkiler, Teknoloji ve Malzeme)

 

A.R.Nowshervi

 

 

 

XVI Yüzyılda Osmanlı Cam Fırınları

239

Ottoman Glass Ovens during 16th century

 

Emre Dölen

 

 

 

Frühwerke technischen Bauens in Istanbul

251

İstanbul'da Erken Teknik Yapılar

 

Wofgang Müller Wiener

 

 

 

The Urban Iconography in the Works of Nasuh Silahi and Piri Reis: Between Geometrical Abstraction and Topographical Accuracy

263

Piri Reis ve Nasuh Silahi'nin Eserlerinde Şehir İkonografisi, Geometrik Soyutlamalar ve Topografyaya Uygunluk

 

Paolo Kuneo

 

 

 

Urban Landscape and Hydraulic Architecture in the XVIth Century Moghul India

275

16. Yüzyıl Moğol Hindistan'da Hidrolik Mimarisi ve Şehir Düzenlemesi

 

Attilio Petrurrioli

 

 

 

Dir Türkische Kartographie des XVI. Jhs - aus europaischer Sicht

285

16. Yüzyıl Türk Kartografisinin Avrupalı gözüyle imcelenmesi

 

Wilhelm Leitner

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016