Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


II.Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (28 Nisan - 2 Mayıs 1986)
Bildiriler, Cilt II : Mimar Sinan
İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 220 s.

II. International Congress on the History of Turkish and Islamic Science and Technology
(28 April - 2 May 1986).
Proceedings, Vol.II: Architect Sinan
İTÜ Research Center of History of Science and Technology
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 220 s.

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Mimar Sinan Hakkındaki Kaynaklar

1

Source Material on Architect Sinan

 

Ramazan Şeşen

 

 

 

Soliman et l'Architecture Ottoman

13

Süleyman ve Osmanlı Mimarisi

 

Henri Stierlin

 

 

 

Implicit Intentions and Explicit Order in Sinan's Work

29

Sinan'ın eserlerinde Anlatılmak İstenenler ve Dış Düzeni

 

S.Gulzar Haidar - Hatice Yazar

 

 

 

Mimar Sinan'ın Şehirciliği

43

Urbanism of Architect Sinan

 

Gündüz Özdeş

 

 

 

XVI. Yüzyıl Türk Mimarisinde Bazı Tasarım ve Çizim Esasları

53

Some Design and Drawing Techniques şn 16th Century Ottoman Architecture

 

Tanju Cantay

 

 

 

Numerischer Symbolismus in der sakralen Architectur der Osmanen

67

Osmanlı Dini Mimarisinde Sayısal Sembolizm

 

Atilla Arpat

 

 

 

Koca Sinan'ın Hamamlarında Görülen Bir Yenilik Merkezi Kubbeli Örtü Sistemleri

81

Centrally Domed Roof Systems, the New Practice of Great Sinan's Baths

 

Yılmaz Önge

 

 

 

Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması

87

Caravansarai Planning in Sinan's Building Complexes

 

Gönül Cantay

 

 

 

İstanbul Ristem Paşa Camii

105

Rüstem Paşa Mosque in Istanbul

 

H.Kemali Söylemezoğlu

 

 

 

Some Observations on Mukarnas Decoration at the Portal Covering of the Sinan Period

115

Sinan Döneminde Portal Örtülerin Mukarnas Dekorasyonu Üzerinde Bazı Gözlemler

 

Ayla Ödekan

 

 

 

Sinan'ın Malzeme Kullanım Anlayışı

125

Sinan's Concept of Use of Materials

 

Murat Eriç

 

 

 

Edirne Water Conveyance System Reconstructed by the Great Mimar Sinan

135

Büyük Mimar Sinan Tarafından İnşa Edilen Su Yolları

 

Ünal Öziş - Yalçın Arısoy

 

 

 

Büyükçekmece Köprüsü Temel İnşaatı

145

Foundation Construction of the Büyükçekmece Bridge

 

İsmail Hakkı Aksoy

 

 

 

Edirne Selimiye Külliyesindeki Arastanın Bir Bölümünün Mimar Sinan'ın Yapıtı Olduğu Konusunda Kanıtlar

155

Arguments to prove that part of the Shopping center in the Edirne Selimiye Complex is a Sinan Building

 

Hasan Kuruyazıcı

 

 

 

Sinan's Impact

181

Sinan'ın Etkisi

 

Ahmed Abdel Rahim Mustafa

 

 

 

Azerbaijan-Turkish Architectural Connections and Sinan's Art

191

Sinan'ın Sanatı ve Azerbeycan-Türk Mimari İlişkileri

 

Mamedov Fazıl Gulam Ogly

 

 

 

On the Contribution of Sinan to Islamic Architecture

197

İslam Mimarisi'ne Sinan'ın Katkısı Üzerine

 

Galal S.A.Shawki

 

 

 

Osmanlı Mimarisinde Geçiş Ögelerinin Evrimi - Mimar Sinan'ın Katkısı

207

Evolution of Transitional Elements in Ottoman Architecture - The Contribution of Architect Sinan

 

Afife Batur

 

 

 

Günümüzde Yapılan Edirne Selimiye Camii Restorasyonu

217

Contemporary Restoration of Edirne Selimiye Mosque

 

Erol Çetin

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016