Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Editör Doç. Dr. Abdullah Özen
I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri - Prof.Dr.Ferruh Dinçer'in 70'inci yaşı anısına, Elazığ 2006

0

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

V

Önsöz

XI

Sunuş

XIII

Program

XV

 

 

Prof. Dr. Ferruh Dinçer'in Bilimsel ve Meslek Yaşamından Kesitler

1-24

R.Tamay Başağaç Gül

 

 

 

Prof. Dr. Ernst-Heinrich Lochmann'ın 80. Doğum Gününde Hayatı, Akademik Kişiliği ve Çalışmaları

25-36

Sabriye Doğanay  Feldhaus

 

 

 

Deutsch/Türkische Veterinarmedizinhistorische Kontakte

37-42

Ernst-Heinrich Lochmann

 

 

 

Türkiye'de Tıp Tarihi Araştırmalarına Genel Bir Bakış

43-50

Ali Haydar Bayat

 

 

 

Veteriner Hekimliğinde Tarih Araştırmaları

51-66

Ferruh Dinçer

 

 

 

Türkiye'de Eczacılık Tarihi Araştırmaları

67-72

Eriş Asil

 

 

 

Türk Diş Hekimliği Tarihi Çalışmaları ve Literatürüne Kısa Bir Bakış

73-78

İlter Uzel

 

 

 

Türkiye'de Kimya Tarihi Araştırmaları

79-100

Emre Dölen

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Temizer: Hayatı ve Eserleri

101-108

Halis Yerlikaya

 

 

 

Baytarnameler (XVIII ve XIX.Yüzyıldaki Bazı Baytarnamelerden Örnekler)

109-114

Esin Kahya

 

 

 

Kemaleddin Demiri ve Eseri 'Hayat el-hayevan'ın Ana Hatlarıyla Değerlendirilmesi

115-120

Esin Kahya, Adnan Ataç., Sevgi Şar

 

 

 

Salih Bin Nasrullah'ın 'Gayetülbeyan Fi Tedbiri Bedenil İnsan'Adlı Eserinde Kullanılan Hayvansal Droglar

121-132

Oğuzhan Gürson, Gülbin Özçelikay

 

 

 

Subhi Edhem Bey'in 'İlm-i Nebatat Tarihi'

133-160

Remzi Demir

 

 

 

Nevsal-i Baytari-Bir İnceleme

161-170

Atilla Özgür

 

 

 

Bakteriyolojihane-i Şahane'de Veteriner Bakteriyoloji 1893-1901

171-184

Nuran Yıldırım

 

 

 

Türkiye'de Hayvanat Bahçeleri Tarihine Giriş

185-218

Feza Günergun

 

 

 

Türkiye Tiftik Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Çalışmaları

219-230

Ayşe Menteş Gürler

 

 

 

Osmanlı Devleti'nde Hayvanlardan Alınan Vergiler

231-240

Ünal Taşkın

 

 

 

Türkiye'de Veteriner Hekimliğinde Deontoloji Konusuna Tarihsel Bir Bakış

241-262

Ayşe Menteş Gürler

 

 

 

Aydın Yöresi'nde Çalışsan Özel Veteriner Hekimlerin Eğitim ve Deontolojik Eksiklikler Yönünden Değerlendirilmesi

263-270

E.Sedat Arslan

 

 

 

Hayvan Gönenci Yönünden Bazı Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Türkiye'deki Uluslararası Hayvan Ticareti ile Taşımacılığının Değerlendirilmesi

271-282

Şule Osmanağaoğlu

 

 

 

AB'ye Uyum Sürecinde Türk Veteriner Hekimliğine Bir Bakış

283-304

Türel Özkul

 

 

 

Ulusal Güvenlik Kavramına Kuş Gribinin Garipliğinden Bakış

305-326

Abdullah Özen, Türel Özkul

 

 

 

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Biyoetik Açısından İncelenmesi (Frankeştayn mı, Yeşil Altın mı?)

327-384

Neşe Çetinkaya, Nesrin Çobanoğlu

 

 

 

Biyoetik ve Biyopolitikalar Açısından 'Helal Gıda' Kavramının Değerlendirilmesi (Hasip mi, Helal mi?)

347-384

Nesrin Çobanoğlu, Özcan Erdoğan

 

 

 

Koyunlarda Suni Tohumlama Uygulamaları ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi

385-394

Aşkın Yaşar, M.Bozkurt Ataman

 

 

 

Evcil Hayvanlarda Sperma Alma Yöntemlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi

395-408

M.Bozkurt Ataman, Aşkın Yaşar

 

 

 

Biyoetik: İçerik ve Kapsamı

409-412

Erdem Aydın

 

 

 

Biyoetik ve Tıp Etiğinin Bakış Açısı ile Veteriner Hekimliği Etiği

413-422

Şefik Görkey

 

 

 

Hayvanlara Yönelik Tutum Analizi: Hiç Değilse...

423-432

Abdullah Özen

 

 

 

Veteriner Hekimliği Etiği, Hayvan Gönenci ve Hayvan Hakları İlişkisi

433-440

Aşkın Yaşar

 

 

 

Mitolojide Hayvan

441-460

Altan Armutak

 

 

 

Derin Ekoloji Penceresinden Hayvana Bakış

461-468

Savaş Volkan Genç

 

 

 

Tek Tanrıcı Kutsal Metinlerde Hayvan Hakları

469-490

Altan Armutak

 

 

 

Gazi Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu

491-492

Şeyda Diker, Gökhan Alpaslan, Fatma Akar, Engin Çalgüner, Nesrin Çobanoğlu, Altan Doğan, Deniz Erbaş, Deniz Erdoğan, Nedret Kılıç, Sevil Pehlivan

 

 

 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu Üzerine Bir Değerlendirme

493-502

Aşkın Yaşar, Serdar İzmirli

 

 

 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Öğretim Üyesi Olan Veteriner Hekimlerin Eczacılık Eğitim ve Öğretimine Yaptığı Katkılar

503-514

Sevgi Şar

 

 

 

Birinci Ordu İki Numaralı Hayvan Hastanesi-1915

515-518

Nuran Yıldırım

 

 

 

'Osmanlı Atları'Üzerine Bir İnceleme

519-530

Aşkın Yaşar, Abdullah Özen, Atilla Özgür

 

 

 

Evaluation of Old Veterinary Manuscripts in Islamic Period

531-558

Abdullah Özen, Aşkın Yaşar

 

 

 

Veteriner Hekim Saylavlar

559-566

R.Tamay Başağaç Gül

 

 

 

Köpekler ve Melekler

567-570

Ayşe Menteş Gürler

 

 

 

Türkiye'de Veteriner İlaç Reklamlarına Bir Örnek: Neşet Karadoğan ve Paul Dellasuda İlaç Tanıtım Zarfı

571-580

Rahşan Özen

 

 

 

Veteriner Hekimliği Etiği Özelinde 'Özerklik' İlkesi

581-592

Türel Özkul

 

 

 

Kuruluşundan Bugüne Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

593-602

Asuman Kızıltepe

 

 

 

Osmanlı Toplumunda Hayvana Yaklaşım

603-618

Berfin Melikoğlu

 

 

 

İbn-i Sina: Bir Oyunun Dramaturji Notları

619-636

Özlem Doğan, Hilal Çavuş

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016