Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


II.Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi (28 Nisan - 2 Mayıs 1986)
Bildiriler, Cilt III : Çağrılı Bildiriler ve Kongre Faaliyetleri
İTÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 267 s.

II. International Congress on the History of Turkish and Islamic Science and Technology
(28 April - 2 May 1986).
Proceedings, Vol.III: Invited Papers and Congress Activities
İTÜ Research Center of History of Science and Technology
İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1986, 267 s.

 

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Önsöz / Preface

II

 

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü

 

Prof.Dr. Kazım Çeçen 'in Açılış Konuşması

1

The Inauguration Speech of teh Director of the Research Center of History of Science and technology.

 

Prof.Dr. Kazım Çeçen

 

 

 

İTÜ Rektörü Prof.Dr. Kemal Kafalı'nın Açılış Konuşması

5

The Inauguration Speech of the President of ITU

 

Prof.Dr. Kemal Kafalı

 

 

 

Üstün Hizmet Beratları verilen bilim adamlarının tabutulması

7

Introduction of the scientists who have been presented "Certificate of Merit"

 

 

 

ÇAĞRILI BİLDİRİLER

 

 

 

Water Storage şn the Course of History

11

Tarih Boyunca Su Depolama

 

Günther Garbrecht

 

 

 

16.Yüzyıl'da Osmanlı İmparatorluğu'nun ve İstanbul'un Görünüşü 49

 

Ottoman Empire and Istanbul in the 16th century

 

Semavi Eyice

 

 

 

Universal Dimensions of Sinan's art

67

Sinan'ın Sanatında Evrensel Boyutlar

 

Doğan Kuban

 

 

 

Mimar Sinan'ın Hayatı 75

 

Life of Architect Sinan

 

Filiz Özer

 

 

 

Single Doomed Mosques of Architect Sinan

83

Mimar Sinan's Tek Kubbeli Camileri

 

Aptullah Kuran

 

 

 

16.Yüzyılda İstanbul'da Yapılan Su Tesisleri

105

Water Supply System of Istanbul in the 16th Century

 

Kâzım Çeçen

 

 

 

Sinan Camilerinde Taşlıyıcı Sistem ve Konstrüksiyon

123

Building System and Construction in Sinan's Mosques

 

Müfit Yorulmaz - Zeynep Ahunbay

 

 

 

16.Yüzyılda Kâğıt, Mürekkep ve Cilt Yapımı

145

Paper, Ink and Book-binding in the 16th century

 

Muammer Ülker

 

 

 

15. ve 16. Yüzyıl'da Türk-İslam Hastane Yapıları ve Bunların Dünya Çapındaki Önemi

155

Turkish-Islamic Hospital Buildings During the 15th and 16th Centuries and their Worldwide Importance

 

Arslan Terzioğlu

 

 

 

Sinan Sonrası

199

After Sinan

 

Semra Ögel

 

 

 

EK BİLDİRİLER

 

 

 

Osmanisch-Turkish Gewichtsstücke in Ungarn

211

Macaristan'da Osmanlı-Türk Terazi Tartıları

 

Géza Fehér

 

 

 

Rettung und Erschliessung islamischen Bücher durch Faksimileausgaben

223

İslam Kitaplarının Faksimile Nüshalarının Yardımı İle Kurtarılması

 

Manfred Kramer

 

 

 

The Neugeäude - An Austrian Palace of the 16th Century and the Osmans

233

Neugeäude - 16. Yüzyıl'dan bir Avusturya Sarayı ve Osmanlılar

 

Walter Höflechner

 

 

 

Muslim/Turkish Chemists of Ottoman Era and Science and Technology

239

Osmanlı Devrinde Müslüman/Türk Kimyacılari ile Bilim ve Teknoloji

 

Muhammed Iqbal

 

 

 

Kongre Programı

247

Congress Programme

 

 

 

Katılanlar Listesi

259

List of Participants

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016