Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 6, Sayı 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.VI, Sayı / Nr. 1, 2004

 

 

MAKALELER

 

Ondokuzuncu Yüzyıl Sonlarında Anadolu'da Bir Bitki Toplayıcısı: Paul Sintenis (1847-1907)

1

A plant collector in Anatolia at the end of the nineteenth century: Paul Sintenis (1847-1907) (Abstract)

13

Asuman Baytop

 

 

 

Pierre Apéry (1852-1918): Un Pharmacien Face à la Peste dans l'Empire Ottoman

15

Osmanlı İmparatorluğu'nda veba ile savaşan bir eczacı: Pierre Apéry (1852-1918) (Özet)

33

François Apéry

 

 

 

Spiridon Mavroyéni Pacha (1817-1902) et sa contribution à la Diffusion des Sciences Médicales dand l'Empire Ottoman

37

Spiridon Mavroyéni Pacha (1817-1902) ve Osmanlı İmparatorluğu'nda modern tıbbın yayılmasına katkısı (Özet)

62

Feza Günergun

 

 

 

Darülfünun Öğrencilerinin Balkan Savaşı Konusundaki Eylemleri ve Edirne Seyahati

65

Darülfünun students'demonstrations for the Balkan War and their journey to Edirne (Abstract)

73

Emre Dölen

 

 

 

Onaltı Tabanlı Bir Tahıl Ölçüsü Birimi Üzerine Sosyomatematik Notlar: Şebinkarahisar Kilesi

75

Sociomathematical notes on two measures for cereals: kile of Şebinkarahisar and gödük (Abstract)

82

Dursun Ayan

 

   

YAYIN TANITIMI

 

Kebikeç, İnsan bilimleri için kaynak araştırma dergisi, sayı 17(2004)

85

"İslamda İlim ve Teknoloji" Sergisi

89

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016