Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 6, Sayı 2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol.VI, Sayı / Nr.2, 2005

 

 

 

Emre Dölen Festschrift

 

Emre Dölen Armağanı'nı sunarken

1-3

Prof.Dr.Emre Dölen'in özgeçmişi ve yayın listesi

4-22

Feza Günergun

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

El-Cezerî'nin batar türden bir süreölçeri (tarcahar) ..

23-33

A sinking type time-keeping vessel (tarjahar) of al-Cazari (abstract)

33

Atilla Bir,Mustafa Kaçar, Mahmut Kayral

 

 

 

Dr.Aimé Mouchet ve Tıbbiye'de Fransız kültür egemenliğinin sonu .

35-70

Prof. Aimé Mouchet (1886-1941) and the decline of French cultural dominance in Turkish medical education (abstract)

70

Şeref Etker

 

 

 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Anadolu'da bir bitki toplayıcısı: Rémi Aucher-Éloy (1793-1838)

71-78

A plant collector in Anatolia in the first half of the XIXth century: Rémi Aucher-Éloy (1793-1838) (abstract)

78

Asuman Baytop

 
   

Doktor Kimyager Mehmed Ziya Ülken - Sir William Ramsay'ın Türk öğrencisi

79-116

Dr. Mehmed Ziya Ülken, the Turkish student of Sir William Ramsay (abstract)

115-116

Feza Günergun

 

   

Veteriner hekimliği arşivinden bir örnek: Fazlı Faik Yeğül'ün otobiyografisi

117-124

The autobiography of Fazlı Faik Yeğül, professor of veterinary medicine, chemistry and toxicology (abstract)

124

Ferruh Dinçer

 

 

 

Rasathane-i Amire binası için 1895 projeleri

125-138

Architectural projects for a new observatory (Rasathane-i Amire) in Istanbul (abstract)

138

Afife Batur

 

 

 

Osmanlı basınında 1865 kolera salgını, İstanbul Sağlık Konferansı ve Mirza Malkom Han

139-150

The Ottoman press coverage of the 1865 cholera epidemic and Mirza Malkom Khan's argument in the Istanbul International Sanitary Conference (abstract)

150

Orhan Koloğlu

 

 

 

İstanbul'da nöbet mahalleri-nöbet eczaneleri (1845-1895)

151-182

District health services through pharmacies in Istanbul (1845-1894) (abstract)

152

Nuran Yıldırım

 

 

 

Santé et médicament dans la ville de Thessaloniki byzantine et ottomane

183-196

Bizans ve Osmanlı döneminde Selanik'te sağlık ve ilaç (özet)

196-198

Health and therapeu tics in Thessaloniki: the Byzantine and Ottoman periods (abstract)
198-199

Evangelia Varella

 

 

 

Historiography of science in Greece

201-209

Yunanistan'da bilim tarihi çalışmaları (özet)

209-211

Historiography of science in Greece (abstract)

212

Efthymios Nicolaidis

 

 

 

Miken arabalarının teknoloji tarihi açısından değerlendirilmesi

213-224

Mycenaean chariots: a historical and technological re-evaluation (abstract)

224

Gaye Şahinbaş-Erginöz & Atilla Bir

 

 

 

İnas Darülfünunu (1914-1921)

225-234

İstanbul's Women's University: İnas Darülfünunu (1914-1921) (abstract)

234

Ali Arslan & Özlem Akpınar
   

Küreselleşme ve zanaatçı-teknoloji ustalarının çaresizliği

235-245

Globalization and the predicament of the artisan/technologist (abstract)

245

Günhan Danışman

 

   

Türk Fizik Derneği yayını Çağdaş Fizik: Popüler bir bilim dergisi.

247-263

Çağdaş Fizik: A popular periodical of the Turkish Physics Society (abstract)

263

Meltem Akbaş

 

 

 

Bursa Ziraat Cemiyeti (1927) ve yayını Asri Çiftçi

265-286

Bursa Agricultural Society (1927) and its journal Asri Çiftçi (abstract)

286

Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

İskenderun dekovil hattı .

287-297

Narrow-gauged railway at Iskenderun .(abstract)

297

Mert Sandalcı

 

 

 

Osmanlı tıbbında 'müfred devâ' kullanımı ve 'müfredât' eserlerinin genel özellikleri

299-315

The materia medica (müfredat) and the use of simple drugs in Ottoman medicine (abstract)

315

Mükerrem Bedizel Zülfikar-Aydın

 

 

 

BİBLİYOGRAFYA / BIBLIOGRAPHY

 

 

 

XIX. ve XX. yüzyıllarda Türkiye'de fizik ve tıbbi fizik tarihi ile ilgili yayınların notlu kaynakçası .

317-358

An annotated bibliography on the history of physics and medical physics in Turkey during the XIXth and XXth centuries

357-358

Aykut Kazancıgil

 

   

YAYIN TANITIMI / BOOK REVIEWS

 

 

 

Emre Dölen & Murat Koraltürk, Çimento Fabrikası .

359-361

Emre Dölen & Mustafa Kaçar, Türk Teknoloji Tarihi .

361-362

Ali İhsan Gençer & Ali Arslan, İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlk Meclis Zabıtları

363-366

 

 

DÜZELTME / CORRIGENDA

 

Fuat Sezgin'in Geschichte des Arabischen Schrifttums adlı kitabı

366

 

 

KATKILAR / ADDENDA

 

 

 

Mavroyeni Paşa, Dr.John Kirk ve Mehmet Ali Kağıtçı hakkında notlar

67-369

Şeref Etker

 

 

 

Muslihiddin Adil Taylan hakkında not

370-371

Ali Baltacıoğlu

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016