Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 4, Sayı 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.IV, Sayı / Nr.1, 2002

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

Turhan Baytop (1920-2002): Araştırarak, Toplayarak, Yazarak Geçen Bir Ömür

1

Professor Turhan Baytop / Obituary (Abstract)

22

Feza Günergun

 

 

 

Yahya Naci Efendi ve Fırlatılan Cisimlerin Hareketiyle İlgili Eseri "Risale-i Hikmet-i Tabiiyye" (1809)

25

Yahya Naci Efendi and his work on the motion of projectiles (Abstract)

55

Ebru Ademoğlu

 

 

 

Mekteb-i Tıbbiye'nin 1850-51 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu ve Mezuniyet Töreni

57

The Imperial Medical School's activity report (1850-51) and the graduation ceremony (Abstract)

64

Yeşim Işıl Ülman

 

 

 

Süleymaniye Tıp Medresesi - II

65

Süleymaniye Medical Medrese - II (Abstract)

97

Tuncay Zorlu

 

 

 

Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme

99

A Research Essay on the Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi Mecmuası (Journal of Halkalı School of Agriculture) (Abstract)

117

Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

ÇEVİRİ YAZI

 

İstanbul Suları Hakkında Mütalaât

119

Çeviri ve sözlük Mehmet Kanar

 

 

 

TOPLANTI, YAYIN TANITIMI

 

XV. CIEPO Kongresi'nde (Londra, 8-12 Temmuz 2002) Bilim Tarihi

133

Gülnur - Mert Sandalcı, Belgelerle Türk Eczacılığı c.IV/1-2

134

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016