Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 12, Sayı 2

 

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XII, sayı 2, 2011

 
   

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Eczacı Mektebi'nde (1933-1962) görev almış yabancı öğretim üyeleri

1-21

The foreign professors in the School of Pharmacy of Istanbul University (1933-1962) (Abstract)

20

Asuman Baytop

 

 

 

Türkiye’de eczacılık doktoralarının başlaması ve 1983 öncesinde İstanbul Üniversitesi’nde yapılan eczacılık doktoraları

23-80

The doctoral dissertations in pharmaceutical sciences in Istanbul University prior to 1983(Abstract)

79

Emre Dölen – Çağlar Demirbağ Usta

 

 

 

‘Terceme-i Akrabâdîn’de terkipler ve adlandırılmaları

81-94

The naming of pharmaceutical forms in Sabuncuoğlu Serefeddin’s ‘Terceme-i akrâbâdîn’ (15th c.) (Abstract)

94

Sibel Murad

 

 

 

Onyedinci yüzyılda kaleme alınmış bir tıp ve eczacılık sözlüğü: Lugât-ı müşkilât-ı eczâ

95-104

Lugât-ı müşkilât-ı eczâ: A seventeenth century medical and pharmaceutical dictionary (Abstract)

103

Şaban Doğan

 

 

 

Yirminci yüzyıl başında Türkiye’de eczacılık öğretiminde Kullanılmış bir kitap: Fenn-i İspençiyarî

105-110

Fenn-i İspençiyarî: A textbook for pharmacy education in early 20th century Turkey (Abstract)

109

Afife Mat

 

 

 

Rudolf Stetter’in Ankara Y.Z.E. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve İspençiyari ders kılavuzları

111-116

Rudolf Stetter’s Pharmacology and Pharmaceutical Technology lessons at the Ankara Higher Institute of Agriculture Veterinary Faculty (Abstract)

115 

Şeref Etker

 

 

 

Prof. Ömer Şevket Öncel’in yayınlarına bir ek: Kimya-yı Tahlili-yi Tavsifi Dersleri, Birinci Basım (1336/1920)

117-125

Addendum to Prof. Ömer Şevket Öncel’s published works: The first (1920) edition of Lessons on Analytical Chemistry, Kimya-yı Tahlili-yi Tavsifi Dersleri (Abstract)

125

Şeref Etker

 

 

 

I wish I had an Aspirin! Reflections of Aspirin® in Turkish literature

 127-143

Keşke bir Aspirin olsaydı! Aspirin®’in Türk edebiyatındaki yansımaları (Abstract)

142

Halil Tekiner

 

 

 

La Revue Médico-pharmaceutique et la transmission du savoir médical européen en Turquie: Une étude sur l’année 1888

145-160

La Revue médico-pharmaceutique and the transmission of médical knowledge to Turkey: A survey for the year 1888 (Abstract)

160

Feza Günergun

 

 

 

TOPLANTILAR / MEETINGS

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Tarihi Binasının Açılış Töreni, 19.12.2010

161-169

Feza Günergun – Afife Mat

 

Asuman Baytop Armağanı’nı Takdim Toplantısı, 24.02.2011

170-173

 

 

 

 

YAYIN TANITIMI / BOOK REVIEW

 

 

 

Leigh Chipman, The World of Pharmacy and Pharmacists in Mamluk Cairo

174-176

Şeref Etker

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016