Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 12, Sayı 1

 

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XII, sayı 1, 2010

 

   

 MAKALELER / ARTICLES

 

   

Tarihi ‘Sıhhat Eczanesi’ Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde

1-5

The historical ‘Sıhhat’ Pharmacy at the Anadolu University Faculty of Pharmacy, Eskişehir (Abstract)

5

Neşe Kırımer

 

 

 

Toptaşı Bimarhanesi Eczanesi son dönemi, 1913-1927

7-22

The final years of the Toptaşı Mental Asylum Pharmacy, 1913-1927 (Abstract)

22

Şeref Etker

 

 

 

Toptaşı Bimarhanesi Eczanesi için ilaç istemi: Eczacı Yanko Efendi’nin 1878 tarihli listesi

23-28

Drugs for the Toptaşı Lunatic Asylum in Scutari: A request list compiled in 1878 by Yanko Efendi, the hospital pharmacist (Abstract)

28

Fatih Artvinli

 

 

 

Boyacıköy Eczanesi: İstanbul tarihine tanıklık eden bir eczane

   29-39

Boyacıköy Pharmacy: A witness to the local history of the Bosphorus in Istanbul (Abstract)

39

Gülten Dinç

 

 

 

Unutulan galenik şekiller ve ilaçlar

41-46

Long-forgotten galenic forms and medicines (Abstract)

46

Afife Mat

 

 

 

Medicinal use of apple cider: A historical compendium

47-54

Elma şarabının (Elma şırası) tıbbi kullanımı: Tarihsel bir Derleme (Özet)

54

Christiane Staiger

 

 

 

Filatelide kardiyotonikler

55-60

Cardiotonics in philately (Abstract)

59

Ahmed Doğan Ataman

 

 

 

Dünden bugüne kündürün tedavideki yeri

61-66

Treatment with Boswellia from past to present  (Abstract)

65

Ahmed Doğan Ataman

 

 

 

Afganistan’da Türk Eczacıları: Ord.Prof. Selahattin Tandal

   67-74

Turkish Pharmacists in Afghanistan: Ord.Prof. Selahattin Tandal (Abstract)

74

Şeref Etker

 

 

 

Tolga Eczanesi: Ecz. Murat Özdoğan’ın Türk eczacılık tarihi koleksiyonu

75-103

Murat Özdoğan’s Turkish pharmaceutical history collection at Pharmacy Tolga  (Abstract)

102

Ayten Arıkan

 

 

 

Haldun Taner ve bir dönemin eczacılığına ışık tutan tiyatro eseri Fazilet Eczanesi

105-118

Haldun Taner and Fazilet Eczanesi (The Virtue Pharmacy): A play shedding light on the Turkish history of pharmacy (Abstract)

117

Halil Tekiner

 

 

 

Türkiye’de bulunan bazı devlet arşivleri ve eczacılık tarihi açısından önemi

119-132

National archives in Turkey and their relevance to the history of pharmacy (Abstract)

132

Zeynep Çalgan, Selen Yeğenoğlu

 

 

 

Karikatürlerde eczacılık

133-150

Pharmacy in caricatures (Abstract)

149

Halil Tekiner

 

 

 

Osmanlı’dan günümüze eczacının değişen konumu

151-163

The changing position of pharmacists in Turkey: From the late Ottoman era to the present-day  (Abstract)

163

Günseli Naymansoy

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016