Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 11, Sayı 1-2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XI, sayı 1-2, 2009 / 2010

 

 

 

Asuman Baytop Festschrift

1-2

Asuman Baytop Armağanı'nı Sunarken

3-4

Asuman Baytop'un Özgeçmişi, Botanik Gezileri, Bitki Koleksiyonu, Kitapları, Yayın Listesi

5-34

Feza Günergun

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Şehremini Merkez Eczanesi Reçete Kayıt Defteri

35-48

Şehremini Central Pharmacy's Book of Prescriptions (Abstract)

46

Ekrem Sezik

 

 

 

Osmanlı Saray Eczanesinin Teşkilat ve İdaresi (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında)

49-64

The organisation and administration of the Ottoman court pharmacy in the second half of the 19th century (Abstract)

64

Arzu Terzi

 

 

 

La Flore de Turquie: Au Sujet de Quelques Traditions, Rites et Croyances

65-83

The flora of Turkey: On some traditions, rites and beliefs (Abstract)

83

Michèle Nicolas

 

 

 

Gouinia cinsi (Poaceae) ve Dr. François-Marie-Gabriel Goüin

85-92

The genus Gouinia (Poaceae) and Dr. François-Marie-Gabriel Goüin (Abstract)

91

Şeref Etker

 

 

 

Bunsen Beki, Spektral Analizin Doğuşu ve Türkiye'de Tanıtılması

93-118

The Bunsen burner, the birth of spectral analysis and their introduction to Turkey (Abstract)

117

Emre Dölen

 

 

 

Osmanlı'nın İlk Jeoloji Kitabı ve Osmanlı'da Jeolojinin Durumu Hakkında Öğrettikleri

119-158

The first geology book published by the Ottomans and what it teaches on the state of geology in the Ottoman Empire (Abstract)

157

Celal Şengör

 

 

 

Türkiye'de Diş Hekimliği Eğitim ve Öğretimi (1908-1933)

159-202

The history of dentistry education in Turkey (1908-1933) (Abstract)

201

Ali Baltacıoğlu - İsmail Hakkı Baltacıoğlu

 

 

 

İstanbul Üniversitesi'nde Eskilerden Bildiklerim, Hatırladıklarım

203-234

Memories of Istanbul University: Those I know and I remember (Abstract)

234

Günsel Koptagel-İlal

 

 

 

Osmanlı Donanma Gemilerinin  İlaç Sandıkları: XIX.Yüzyılın İlk Yarısına Ait Notlar

235-258

Medicine chests of the Ottoman navy: Notes for the early nineteenth century (Abstracts)

257

Feza Günergun

 

 

 

Osmanlı Eczacılığında Bir Kilometre Taşı: İngiliz Eczanesi

259-272

A Milestone in Ottoman Pharmacy: The British Pharmacy in Istanbul (Abstract)

272

Halil Tekiner

 

 

 

Osmanlı Eczacılığının Gelişme Sürecinde İlaç Hazırlayıp

 

Satan Esnaf ve Sağlıkçılar

273-283

Apothecaries and healers in Ottoman history of pharmacy (Abstract)

282

Nuran Yıldırım

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu'nda Afyonun Tarihi

285-290

Opium in the Ottoman Empire: Historical Notes (Abstract)

289

Afife Mat

 

 

 

Eczacılık Mevzuatımızın Tarihsel Sürecinde Eczane Açma / Eczacı Olma Koşulları ve Hekim-Eczacı İlişkisi (1852-1953)

291-303

Regulations on the licensing of pharmacies, the qualification of pharmacists, and the relationships between pharmacists and physicians in Turkey (1852-1953)(Abstract)

302

Nuran Yıldırım - Gürkan Sert

 

 

 

Ormancılık ve Ziraat Okulları için İlm-i Nebatat: Mıgırdiç Hekimyan, 1880 ve Apraham Allahverdi (Hüdaverdi), 1911-1913

305-319

Botany books for forestry and agriculture schools in Turkey, by Mıgırdiç Hekimyan, 1880 and Apraham Allahverdi (Hüdaverdi), 1911-1913 (Abstract)

318

Şeref Etker

 

 

 

Hikmet Birand'ın (1904-1972) Anadolu Bitkileri Koleksiyonu

321-329

The Anatolian plant collection of Hikmet Birand (1904-1972) (Abstract)

327

Asuman Baytop

 

 

 

Hüsnü Demiriz (1920-1999) ve Türkiye Bitkileri Koleksiyonu

331-336

Hüsnü Demiriz (1920-1999) and his Turkish plant collection (Abstract)

335

Asuman Baytop

 

 

 

ÇEVİRİ YAZI / ARTICLE IN TRANSLATION

 

 

 

Mekteb-i Tıbbiye-yi Şahane'nin 1870'li Yılların Başındaki Doğa Tarihi Koleksiyonu

337-344

The Natural History Collection of the Imperial Medical School, Istanbul, in the early 1870s (Abstract)

343

Çeviri: Feza Günergun

 

 

 

YAYIN TANITIMI / BOOK REVIEW

 

 

 

M.H. van den Boogert, Aleppo Observed: Ottoman Syria Through

 

the Eyes of Two Scottish Doctors, Alexander and Patrick Russell

345-347

Şeref Etker

 

 

 

DİZİN / INDEX

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları / Studie in Ottoman Science cilt / vol. I-X (1995-2010)

349-368

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016