Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 10, Sayı 2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt / Vol. X, Sayı / Nr.2, 2009

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Ahmed Muhtar Paşa'nın tasarladığı taşınabilir güneşsaati ve kullanımını açıklayan 'El basitesi risalesi'

1-12

A portable sundial designed by Ahmed Muhtar Pasha and his treatise accounting for its usage (Abstract)

11

Atilla Bir, Feza Günergun

 

 

 

Paul-Louis Simond ve Bakteriyolojihane-i Osmani'nin Çemberlitaş'ta açılışı (21 Eylül 1911)

13-33

Paul-Louis Simond and the inauguration of the Ottoman Institute of Bacteriology in Çemberlitaş, Istanbul (1911) (Abstract)

33

Şeref Etker

 

 

 

Galiçya Cephesi'nde Osmanlı birlikleri ve sağlık hizmetleri (1916-1917)

35-58

Ottoman army troops and the health services at the Galicia front (1916-1917) (Abstract)

58

Oya Dağlar Macar

 

 

 

Mimar ve mühendisler tarafından II.Meşrutiyet döneminde İstanbul'da yayımlanmış iki dergi: Génie Civil Ottoman (1910) ve Zeitschrift für Technik und Industrie in der Türkei (1916)

59-96

Génie Civil Ottoman (1910) and Zeitschrift für Technik und Industrie in der Türkei (1916): Journals published by architects and engineers in Istanbul in the aftermath of the Young Turk Revolution (Abstract)

96

Çetin Ünalın

 

 

 

Walter Siehe'nin (1859-1928) Anadolu Bitkileri Koleksiyonu

97-102

The Anatolian plant collection of Walter Siehe (1859-1928) (Abstract)

101

Asuman Baytop

 

 

 

Joseph Bornmüller'in (1862-1948) Anadolu'da Bitki Toplama Gezileri

103-114

The Anatolian botanical expeditions of Joseph Bornmüller (1862-1948) (Abstract)

113

Asuman Baytop

 

 

 

ÇEVİRİ YAZILAR / ARTICLES IN TRANSLATION

 

 

 

J. H. Mordtmann, "Takiyüddin'in Pera'daki Gözlemevi"

115-129

Taqi al-din's Observatory at Péra (Abstract)

129

Çeviri: Cem Pulathaneli

 

 

 

Nevizade Ataî'nin Hadaikü'l-hakaik'indenTakiyüddin'in biyografisi

130-133

Taqi al-din's biography from Nevizade Ataî's Hadaikü'l-hakaik (Abstract)

133

Çeviri: Cahid Şenel

 

 

 

Dr.Zigardelakizade Salih Nabi: Psikiyatri ve Müzik

134-145

Dr.Zigardelakizade Salih Nabi (1886-1914):Psychiatry and Music (Abstract)

144

Derleme ve Çeviri: Şeref Etker

 

 

 

Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti Umumi Nizamnamesi (1908)

146-151

The Ottoman Society for Engineers and Architects - General Statute of 1908 (Abstract)

151

Çeviri: Şeref Etker

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016