Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 10, Sayı 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt / Vol. X, Sayı / Nr. 1, 2008

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

II. Meşrutiyet döneminde Darülfünun

1-46

Istanbul Darülfünunu (University) in the aftermath of the Young Turk Revolution (Abstract)

46

Emre Dölen

 

 

 

Darülfünun kimya eğitiminde reform: I. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul'a gelen üç Alman kimyager

47-90

German chemists in Istanbul during WWI and the reformation of chemical education at the University (Darülfünun) (Abstract)

89-90

Feza Günergun

 

 

 

Darülmuallimat'tan İnas Darülfünunu'na

91-102

From Women's Teachers College to Ottoman Women's University (Abstract)

102

Ali Baltacıoğlu

 

 

 

Edward Kent Balls (1892-1984), bitki toplayıcısı ve yetiştiricisi

103-108

Edward Kent Balls (1892-1984), plant collector and horticulturist (Abstract)

108

Asuman Baytop

 

 

 

Otto Schwarz'ın (1900-1983) Anadolu florasına katkıları

109-114

Contribution of Otto Schwarz (1900-1983) to the flora of Anatolia (Abstract)

114

Asuman Baytop

 

 

 

Türkiye'de eczane sayılarının sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler ve sonuçları

115-135

Legal arrangements for the limitation of the number of pharmacies in Turkey and their consequences (Abstract)

134-135

Mehmet Karayaman

 

 

 

XIX. yüzyılda Osmanlı madenlerinin coğrafi dağılışı

137-155

Geographical distribution of Ottoman mines XIXth century (Abstract)

155

Mehmet Bayartan

 

 

 

Osmanlı şehirlerinde vakıflar ve vakıf sisteminin şehre kattığı değerler

157-175

Waqfs in Ottoman cities and the values added to the city by the waqf system (Abstract)

175

Mehmet Bayartan

 

 

 

ÇEVİRİ YAZILAR / ARTICLES IN TRANSLATION

 

 

 

Darülfünun: İlim ve Demokrasi, Müderris Hüsnü Hamid (Sayman) Bey'in bildirisi

177-185

Professor H.H. Sayman's declaration: The University, Science and Democracy (Abstract)

185 

Çeviri ve sözlük: Şeref Etker

 

 

 

Aylık Türkçe Bilim Dergisi Mecmua-i Fünun

186-192

Mecmua-i Fünun, the monthly Turkish scientific journal (Abstract)

192

Çeviri: Gaye Şahinbaş Erginöz

 

 

 

KATKILAR / ADDENDA

 

 

 

Ali Arslan, İnas Darülfünunu üzerine açıklamalar

193-195

Ali Baltacıoğlu, İnas Darülfünunu hakkında

196-198

Şeref Etker, 'Ophtalmoscope Essad' için ek kaynaklar

199-200

Şeref Etker, Dr. Gazimihalzade M. Halit Şazi Bey'in özgeçmişi

201-204

Şeref Etker, Dr. Adnan Adıvar'ın müderrisliği neden gerçekleşmedi?

205-209

 

 

DÜZELTME / CORRIGENDUM

 

 

 

Feza Günergun - Sevtap Kadıoğlu, Darülfünun-ı Şahane'nin (1900) Mekteb-i Mülkiye binasında açıldığına dair

209-211

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016