Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 9, Sayı 1-2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. IX, sayı 1-2, 2007 / 2008

 
   

Atilla Bir Festschrift

1

Atilla Bir Armağanı'nı sunarken

2-4

Prof.Dr. Atilla Bir'in özgeçmişi ve yayın listesi

6-17

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Deneylerle elektriği tanıtan bir Türkçe eser: Yahya Naci Efendi'nin Risale-i Seyyale-i Berkiyye'si

19-50

Introducing electricity through experiments: Yahya Naci Efendi's treatise on electrical fluid (Abstract)

50

Feza Günergun

 

 

 

Tersâne Hendesehânesi'nden Bahriye Mektebi'ne Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn

51-77

The Ottoman School of Naval Engineering: From 'Geometry Room' to Naval Academy (1775-1845)  (Abstract)

75

Mustafa Kaçar

 

 

 

Kırklareli - Demirköy 'Fatih Dökümhanesi' su enerjisi düzenekleri ön değerlendirmesi

79-87

Preliminary investigation of the water wheels of the 'Fatih Foundry' at Demirköy, Kırklareli (Abstract)

87

H.H. Günhan Danışman

 

 

 

Osmanlı teknoloji tarihinden bir kesit: Gemi indirme yöntemleri

89-99

An episode from the history of Ottoman technology: Methods of ship launching (Abstract)

99

Tuncay Zorlu

 

 

 

Elektrik mühendisi Mehmet Refik Fenmen: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yenilikçi ve yorulmaz bir aydın

101-118

Mehmet Refik Fenmen: A Turkish electrical engineer and dedicated intellectual (Abstract)

118

Meltem Akbaş

 

 

 

Yaycı Yusuf Beşe terekesinin düşündürdükleri

119-136

Inheritance record of Yusuf Beshe, an Ottoman bowmaker of late 17th century (Abstract)

136

Şinasi Acar & Murat Özveri

 

   

Anadolu kültüründe kilit (Doğu ve Güneydoğu Anadolu örnekleri)

137-150

The door lock in Anatolian culture (Abstract)

150

Semra Saraçoğlu & Bülent Karakaş

 

 

 

Ophtalmoscope Essad

151-164

The Essad Ophthalmoscope (Abstract)

163

Şeref Etker

 

 

 

The Turkish plant collection of Hofrat Prof. Carl Haussknecht (1838-1903)

165-170

Hofrat Prof. Carl Haussknecht'in (1838-1903) Türkiye bitkileri koleksiyonu (Abstracts)

169

Asuman Baytop

 

 

 

Prof. Kurt Krause'nin (1883-1963) Türkiye florası ile ilgili gezileri ve yayınları

171-182

The botanical expeditions of Prof. Kurt Krause (1883-1963) in Turkey and his publications (Abstract)

182

Asuman Baytop

 

 

 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde mülteci bilim adamları

183-197

Emigré scientists at the Ankara Higher Institute of Agriculture (Abstract)

197

Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

Hititlerin astronomi bilgisine ve Hitit takvimine bir bakış

199-213

An essay on the astronomical knowledge and the calender of the Hittites (Abstract)

213

Gaye Şahinbaş Erginöz

 

 

 

Astronomik düzenlilikten sosyo-matematik uylaşıma takvim

215-246

Calender: From astronomical regularity to socio-mathematical consensus (Abstract)

245

Dursun Ayan

 

 

 

SEMPOZYUM TANITIMI / SYMPOSIA

 

 

 

Çevre Avrupası'nda Bilim ve Teknoloji Tarihi VI. Uluslararası Kongresi, International Symposium on Science and Technology in European Periphery  (STEP's VIth Meeting) / İstanbul, 18-22 Haziran 2008

247-252

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016