Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 13, Sayı 2

 

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XIII, sayı 2, 2012

 
   

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Botany in Greece during the 19th century. A Periphery at the Center

1-21

Ondokuzuncu Yüzyılda Yunanistan’da Botanik. Merkez’deki Çevre (Özet)

20

George N. Vlahakis, Athina Economou-Amilli

 

 

 

Wilhelm Noë (1798-1858) ve Türkiye Bitkileri Koleksiyonu

23-30

Wilhelm Noë (1798-1858) and his Turkish Plant Collection (Abstract)

28

Asuman Baytop

 

 

 

J.V.Aznavur (1861-1920), İstanbul Bitkileri Koleksiyonu ve Yayınları

31-40

G.V.Aznavour (1861-1920), his Plant Collection and his Publications (Abstract)

38

Asuman Baytop

 

 

 

Vahan Efendi (H.S. Vahanyan) ve Kimya Biliminin Temel İlkeleri / Isgızpunk Kimiagan Kidutyan, İstanbul, 1853

41-64

H.S. Vahanyan  and his Principles of Chemistry / Isgızpunk Kimiagan Kidutyan (İstanbul, 1853) (Abstract)

64

Şeref Etker

 

 

 

The Military March of Physics - I: Physics and Mechanical Sciences in the Curricula of the Nineteenth-Century Ottoman Military Schools

65-84

Fiziğin Askeri Yürüyüşü - I: Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programlarında Fizik ve Mekanik Bilimler (Özet)

83

Meltem Akbaş

 

 

 

Toptaşı Bimarhanesi Sertabibi Dr. Avram de Castro: Bir biyo-bibliyografi

85-97

Dr. Avramino de Castro, Director of the Toptaşı Mental Asylum in Scutari: A Bio-bibliography (Abstract)

96

Fatih Artvinli

 

 

 

Türkiye’de Modern Bilimlerin Eğitiminde Mekteb-i Harbiye Örneği

99-114

The Teaching of Modern Sciences in the Military School, Istanbul (Abstract)

113

Gülşah Eser

 

 

 

ÇEVİRİ YAZILAR / ARTICLES IN TRANSLATION

 

 

 

Hüdavendigar Etibba Cemiyeti  Nizamnamesi ve Talimatnamesi  (Bursa, 1914)

115-121

Hudavendigar Medical Society Statute and By-laws  (Bursa, 1914) (Abstract)

120

Şeref Etker

 

 

 

Macarlı Dr. Abdullah Bey’in “Rumeli’de Küçükçekmece Gölünün Çevresi” başlıklı makalesi

123-126

Dr. Abdullah Bey’s article “The Surrounding Area of the Küçükçekmece Lake in Rumelia” (Abstract)

125

İlhan Şiram

 

 

 

KATKI / ADDENDUM

126

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016