Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 14, Sayı 1

 

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XIV, sayı 1, 2012

 
   

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Anadolu’nun Dar Bir Yöresinden Örnek Toplamış Olan Bitki Toplayıcıları

1-16

Plant collectors who have collected from a restricted area in Anatolia (Abstract)

15

Asuman Baytop

 

 

 

Friederike Sorger’in (1914-2001) Anadolu Gezileri ve Bitki Koleksiyonu

17-24

Friederike Sorger (1914-2001), her Anatolian travels and her plant collection (Abstract)

23

Asuman Baytop

 

 

 

Ord.Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg’in Türk Astronomi Derneği Başkanlığı

25-44

Dr. Wolfgang Gleißberg’s presidency of the Turkish Astronomical Society (Abstract)

43

Şeref Etker

 

 

 

Mecmûa-i Fünûn-i Baytariye: İnceleme ve Özetli Bibliyografya

45-88

A Study on the Mecmûa-i Fünûn-ı Baytariye - with Annotated Bibliography (Abstract)

88

Berfin Melikoğlu Gölcü & Şule Osmanağaoğlu Sanal

 

 

 

The Military March of Physics-II: Teachers and Textbooks of Physics and Mechanical Sciences of the 19th Century Ottoman Military Schools

89-108

Fiziğin Askeri Yürüyüşü-II: Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Askeri Okullarının Fizik ve Mekanik Bilimler Öğretmenleri ve Ders Kitapları (Özet)

107

Meltem Akbaş

 

 

 

KATKILAR / ADDENDA

 

 

 

Dr. Zigardelakizade Salih Nabi: Psikiyatri ve Müzik

109

Şeref Etker

 

 

 

A.Adıvar’ın MV İslam Ansiklopedisi’ne yazdığı ‘Mukaddime’nin çevirmenleri hakkında

09-110

Feza Günergun

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016