Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 13, Sayı 1

 

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XIII, sayı 1, 2011

 
   

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Turhan Baytop'un (1920-2002) Anadolu gezileri ve bitki koleksiyonu

1-10

The Anatolian expeditions of Turhan Baytop (1920-2002) and his plant collection (Abstract)

 9

Asuman Baytop

 

 

 

Kârhâneden baruthâneye Karaman Eyaleti’nde güherçile üretimi (18-19. yy.)

11-30

From workshop to gunpowder mill: Saltpetre production in Karaman province in the 18th-19th centuries (Abstract)

 29

Yunus İnce

 

 

 

Ondokuzuncu yüzyıl Türk mimarlık çizimlerinden bazı yeni örnekler

31-42

Nineteenth century Turkish architectural drawings: Reflections on some new examples (Abstract)

 40

Orhan Cezmi Tuncer

 

 

 

Bilim insanlarının ülkelerarası yolculuğu: İstanbul Üniversitesi’nde dört yabancı astronom (1933-1958)

43-79

Transnational ‘cruising’ of scholars: European astronomers in Istanbul University (1933-1958) (Abstract)

78

Feza Günergun – Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

Anadolu’dan bitki örnekleri toplamış olan arkeolog, antropolog ve diplomatlar

81-100

Archeologists, anthropologists and diplomats who have collected plant specimens from Anatolia  (Abstract)

 97

Asuman Baytop

 

 

 

ÇEVİRİ YAZILAR / ARTICLES IN TRANSLATION

 

 

 

Darülfünun Fen Fakültesi Darülmesailer Talimatnamesi (1924)

101-108

Istanbul University Faculty of Sciences Regulations of 1924 (Abstract)

108

Şeref Etker

 

 

 

Türk Mühendis ve Mimar Birliği Nizamname-i Esasisi (İzmir, 1924)

109-116

The Statute of the Union of Turkish Engineers and Architects established in İzmir in 1924 (Abstract)

115

Şeref Etker

 

 

 

FAALİYET RAPORLARI / ACTIVITY REPORTS

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nın / Bölümü’nün 2004-2009 yılları arasındaki çalışmaları

117-148

2004-2009 Activities of the Departement of the History of Science, Faculty of Letters, Istanbul University (Abstract)

148

Gaye Şahinbaş Erginöz

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016