Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 7, Sayı 2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt / Vol.VII, Sayı / Nr.2, 2006 - Adnan Adıvar Özel Sayısı

 

 

 

Adnan Adıvar'ın kaleminden: "Bir Adam Gördüm"

1

 

 

Adnan Adıvar'ın Bilgi Cumhuriyeti Haberleri adlı eseri üzerine izlenimler

5

(Adnan Adıvar'ı Anma Toplantısı'nın açış konferansı, 28 Kasım 2005)

 

Erdal İnönü

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Adnan Adıvar'ın bilim tarihi çalışmaları: Osmanlı Türklerinde İlim'den önce ve sonra

13

Adnan Adıvar's works in history of science: Prior to the La Science chez les Turcs Ottomans and thereafter (abstract)

53

Feza Günergun

 

 

 

Hekim kimliği ile Abdülhak Adnan Adıvar ve Tıp Tarihi ve Deontoloji Müderrisliği

55

Abdülhak Adnan Adıvar, as physician and professor of history of medicine and deontology (abstract)

86

Nuran Yıldırım

 

 

 

Türk bilim tarihinin gelişimine tanıklık: Adnan Adıvar - George Sarton mektuplaşması

87

The Adıvar - Sarton correspondence: A testimony to the emergence of Turkish history of science (abstract)

109

Feza Günergun

 

 

 

Adnan Adıvar için övgü ve eleştiri

111

Adnan Adıvar on praise and appraisal (abstract)

117

Şeref Etker

 

 

 

Piri Reis ve Müntehab-ı Bahriye

119

Piri Reis and Müntehab-ı Bahriye (abstract)

127

Mine Esiner Özen

 

 

 

Onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında Doğu Akdeniz bölgesinde bir bitki toplayıcısı: John Sibthorp (1758-1796)

131

A plant collector in the East Mediterranean region in the second half of the eighteenth century: John Sibthorp (1758-1796) (abstract)

137

Asuman Baytop

 

 

 

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarında Anadolu'da bir bitki toplayıcısı: Theodor Kotschy (1813-1866)

139

A plant collector in Anatolia in the middle of the nineteenth century: Theodor Kotschy (1813-1866) (abstract)

146

Asuman Baytop

 

 

 

Tanzimat'ın kent reformları: Türk imar sisteminin kuruluş sürecinde erken plânlama deneyimleri (1839-1908)

149

Urban reforms of Tanzimat: Early planning practices in the formation process of Turkish reconstruction system (1839-1908) (abstract)

180

Koray Özcan

 

 

 

KATKILAR / ADDENDA

 

 

 

İnas Darülfünunu Üzerine

181

Emre Dölen

 

 

 

İnas Darülfünunu hakkında notlar

184

Şeref Etker

 

 

 

Auguste Sarrou hakkında biyografik not

185

Şeref Etker

 

 

 

Salih Zeki'nin ölüm yıldönümü ile ilgili bir belge (1925)

187

Feza Günergun

 

 

 

DÜZELTME / CORRIGENDUM

 

Mebahis-i Telgraf'ın basım tarihi

188

 

 

SEMPOZYUM TANITIMI / SYMPOSIA

 

 

 

Emre Dölen Armağanı'nı Takdim Toplantısı (İstanbul, 14 Ekim 2005) konuşmaları (F.Günergun, A.Kazancıgil, K Gavroğlu, E.Dölen, K.Tuna, Ş.Ural, M. Sandalcı, Ş. Görkey, N.Yıldırım, R. Apak)

189

 

 

Ölümünün 50. yılında Dr. Adnan Adıvar'ı Anma Toplantısı (İstanbul, 28 Kasım 2005) açılış konuşmaları (F.Günergun, M.Yelten, Ş.Ural, A. Kazancıgil, Ö.Sayar, O.Bahadır)

201

 

 

Uluslararası Bilim ve Teknoloji Tarihi Sempozyumu (İstanbul, 10-14 Mayıs 2006) açılış konuşmaları (M. Parlak, F.Günergun) ve programı

214

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016