Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 8, Sayı 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt / Vol.VIII, Sayı / Nr.1, 2006 - Celâl Saraç'a Doğumunun 100. yılı için

 

 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Celâl Saraç ve bilim tarihi - Gaston Bachelard'ın esinlediği arayışlar

1

Celâl Saraç and history of science - A quest inspired by Gaston Bachelard (abstract)

37

Feza Günergun

 

 

 

Türk menzil okçuluğu, yay ve okları

39

Turkish distance archery, bows and arrows (abstract)

67

Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Şinasi Acar

 

 

 

Türk yaylarının başarımı

69

Performance of Turkish bows (abstract)

79

Adam Karpowicz (Çev. Atilla Bir)

 

 

 

Ali Kuşçu ve Regiomontanus: Dışmerkezli dönüşümler ve Kopernik Devrimi

81

Ali Qushji and Regiomontanus: Eccentric transformations and Copernican revolutions (abstract)

96

F. Jamil Ragep (Çev. Yavuz Unat)

 

 

 

Ondokuzuncu yüzyılda Anadolu'da bir bitki toplayıcısı: Eugène Bourgeau (1813-1877)

97

A botanical collector in Anatolia in the 19th century: Eugène Bourgeau (1813-1877) (abstract)

103

Asuman Baytop

 

 

 

Ondokuzuncu yüzyılda Anadolu'da bir bitki toplayıcısı: Benjamin Balansa (1825-1891)

105

A plant collector in Anatolia in the 19th century: Benjamin Balansa (1825-1891) (abstract)

112

Asuman Baytop & Michèle Nicolas

 

 

 

Cerrahpaşa'da bir 'Ders-i iftitahî' - 11 Teşrinievvel 1925

113

Neşet Ömer İrdelp's inaugural lecture on the reformation in Turkish medical education (abstract)

133

Şeref Etker

 

 

 

İstanbul Üniversitesi'nin yerleşim tarihçesi üzerine notlar

135

Historical notes on Istanbul University and its main campus: (abstract)

162

Feza Günergun, Sevtap Kadıoğlu

 

 

 

KATKI / ADDENDUM

 

 

 

Salih Zeki kozmografyasına katkı: "Hey'et-i Felekiyye"

164

Şeref Etker

 

 

 

DÜZELTME / CORRIGENDA

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Cilt VII, Sayı 2, 2006

168

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016