Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Yazım Kuralları  


 OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Osmanlı Bilimi Araştırmaları (OBA) ,Türk bilim, teknoloji ve tıp tarihinin değişik konularını ele alan araştırma makaleleri yanında, bu konularda yapılmış bilimsel yayınları ve toplantıları tanıtıcı yazılar, konferanslar yayınlamayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Türk bilim, teknoloji ve tıp tarihini ilgilendiren çeviri yazılar da dergide yer alabilir. OBA'nın yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir. 1995 yılında yayınlanmaya başlanan dergi 2001 tarihinden itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Derginin hedef kitlesi akademisyenler ve araştırmacılardır.

Yayınlanmak üzere OBA'ya gönderilecek çalışmalarda aranan özellikler

  • Çalışma metninden dört kopyanın bir adet disket kaydıyla (PC Word) birlikte editöre gönderilmesi gerekir.
  • A4 kağıda tek yönlü ve tek satır aralıklı basılmış olan metin, boyutları 12.5 x 19,5 cm olacak şekilde düzenlenmiş; kullanılacak yazı karakteri Times New Roman (metin 11 punto, dipnotlar 8 punto) olmalıdır.
  • Çizelgeler ve çizimler ana metnin içindeki yerlerinde, ekler metin sonunda olmalıdır. Dipnotlar sayfa altında verilmelidir. Kitap ve dergi adları beyaz italik, makale başlıkları tırnak içinde yazılmalı, kitapları yayınlayan kurumların adları açık olarak (Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul Üniversitesi Yayınlan vb.) belirtilmelidir.
  • Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak hazırlanmış olan çalışmanın toplam 40 sayfayı geçmemesi tercih edilir.
  • Yazının ilk sayfasında, çalışmanın başlığı, yazar adı ya da adları, adres ya da adresleri bulunmalıdır.
  • Makale başlığının tamamı büyük harflerle 12 punto ve koyu yazılmalıdır. Metin içindeki bölüm başlıkları sadece baş harfleri büyük 11 punto ve koyu: bölüm alt başlıkları ise, 11 punto italik ve beyaz olacak şekilde düzenlenmelidir.
  • Metin sonunda her biri en az 100 en fazla 200"er kelimelik Türkçe ve İngilizce özet verilmelidir.
  • Özetlerin altında Türkçe ve İngilizce beşer adet anahtar sözcük yer almalıdır.
  • OBA'ya gönderilen çalışmalar, yazar ve hakem kimliği gizli tutularak üç hakeme gönderilir. Çalışma, hakemlerden en az ikisinden olumlu rapor gelirse yayınlanır.

Tanıtma yazılarının yayını için editörün onayı yeterlidir. Makaleleri yayınlanan yazarlara yayın yönetmeliğine göre İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından telif ücreti ödenir.

Çalışmaların gönderileceği adres:
Feza Günergun (editör)
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bilim Tarihi Anabilim Dalı
34459 Laleli. İstanbul
Tel: 0212 455 57 00/15978; Fax. 0212 5 11 43 71
E-posta: fezagun@attglobal.net

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016