Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 2

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol.II, 1998

 

   
MAKALELER / ARTICLES  

Sunuş

I-II

   

Osmanlı İmparatorluğu'nda Bilim, Teknoloji ve Sanayide Modernleşme Gayretleri

1-22

Modernization Efforts in Science, Technology and Industry in the Ottoman Empire (18 th and 19 th Centuries)

 

Ekmeleddin Ihsanoğlu

 

 

 

Osmanlı Ölçü ve Tartılarının Eski Fransız ve Metre Sistemlerindeki Eşdeğerleri: İlk Karşılaştırmalar ve Çevirme Cetvelleri

23-68

The equivalents of Ottoman weights and measures in pre-metric and metric systems: the early comparisons and conversion tables

 

Feza Günergun

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğunda Askeri Teknik Eğitimde Modernleşme Çalışmaları ve Mühendishanelerin Kuruluşu (1808'e kadar)

69-137

The Establishment of the Engineering Schools (Mühendishanes) in the Ottoman Empire

 

Mustafa Kaçar

 

 

 

Cıgalazâde Yusuf Sinan Paşa'nın Şark Seferi İçin Tophane-i Amire'de Hazırlanan Toplar ve Tophane-i Amire'nin 1012 (1604) Yılı Gelir-Gider Muhasebesi

139-172

The cannons founded in the Tophâne-i Amire for Cigalazâde Sinan Pasha's eastern campaign and the account book dated 1012 (1604)

 

Salim Aydüz

 

 

 

Osmanlı Döneminde Anadolu'da Kullanıldığı Bilinen Alttan Çevirmeli Su Değirmenleri ve Su Kaldırma Düzenleri

173-185

Undershot Driven Water Mills and Water Raising Devices in Ottoman Anatolia

 

Atilla Bir & Mahmut Kayral

 

 

 

Takiyüddin ibn Marufun Ondalık Kesirleri Trigonometri ve Astronomiye Uygulaması

187-209

The Use of Decimal Fractions in Trigonometry and Astronomy by Taqî al-Dîn

 

Remzi Demir

 

 

 

İranlı Alimlerin Osmanlı Devleti'ne Gelişi ve Osmanlı Bilimine Katkıları (Timur Döneminin Başından Safevi Döneminin Sonuna Kadar)

211-242

Immigration of The Iranian Scholars and The Transfer of Iranian Intellectual Traditions to The Ottoman Empire from The Early Timurid Period to The Late Safavid Period

 

Tofıgh Heidarzadeh (İngilizce 'den Çeviren Aysu Albayrak)

 

 

 

İstanbul Tıbbiye Mektepleri Tarafından Verilen Tasdikname, Mezuniyet Tezkiresi ve İcazetnameler (1853-1909)

243-262

Diplomas, Certificates and Licences Given by The Medical Schools in Istanbul (1853-1909)

 

Turhan Baytop

 

 

 

Osmanlı Tıbbı ve Kültürlerüstü Karakteri (Onaltmcı Yüzyıldan Onsekizinci Yüzyıla)

263-292

Ottoman Medicine and Transculturalism From The Sixteenth Through The Eighteen Century

 

Rhoads Murphey (İngilizce 'den Çeviren Tuncay Zorlu)

 

 

 

Hekimbaşı Salih Efendi (1816-1895) ve Botanikle İlgili Yayınları

293-317

An Ottoman professor of botany: Salih Efendi (1817-1895) and his contributions to botanical education

 

Feza Günergun & Asuman Baytop

 

 

 

1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Botanik, Zooloji ve Jeoloji Eğitimi

319-348

Teaching of Botany, Zoology and Geology in The Darülfünun and Istanbul University Faculty of Science Between 1900-1946

 

Sevtap İshakoğlu

 

 

 

Dr. Şerafettin Tevfık Tertemiz (1879-1957) ve Botanikle İlgili Yayınları

349-360

Dr. Şerafettin Tevfik Tertemiz (1879-1957) and his publications on botany

 

Asuman Baytop & Feza Günergun

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü'nün ve Mensuplarının 1994-1997 Yılları Arasındaki Faaliyeti

361-380

Activity Report 1994-97: istanbul University Faculty of Letters, Department of History of Science and Its Staff-Members

381-391

Feza Günergun

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016