Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

  Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 3, Sayı 1

For the abstract, click the English title of the article

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI / Studies in Ottoman Science
Cilt / Vol. III, Sayı / Nr.1, 2001

 
MAKALELER / ARTICLES  

Osmanlı Mühendislerinden Mehmet Said Efendi'nin Dikey Duvar Saatleri Hakkındaki Risalesi

1

The Otoman engineer Mehmed Said Efendi and his treatise on vertical sundials (Abstract)

17

Mustafa Kaçar & Atilla Bir

 

 

 

Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane'nin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye Getirdiği Eleştiriler (1857-1867)

19

The Criticism brought on the Otoman Imperial School of Medicine by the "Société Impériale de Médecine de Constantinople" between 1857-1867 (Abstract)

63

Feza Günergun & Nuran Yıldırım

 

 

 

İzmirli Bir Türk'e Piza Üniversitesi Tarafından Verilmiş Olan "Doktor in Medicina" Diploması

65

"Doctor in Medicina" diplomagiven to a Turk from Izmir in 1843 by the University of Pisa (Abstract)

68

Turhan Baytop

 

 

 

Eczacı - kimyager Prof.Dr. Mustafa Hakkı Nalçacı (1881-1953)

69

Pharmacist Mustafa Hakkı Nalçacı (1881-1953), Professor of Chemistry (Abstract)

96

Emre Dölen

 

 

 

YAYIN TANITIMI / BOOK REVIEW

 

Feza Günergun (ed.), Türkiye'de Bilim Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları

97

Emre Dölen (ed.), IV. Türk Eczacılık Toplantısı Bildirileri

99

Nuran Yıldırım (ed.), Sağlık Alanında Türk Kadını

102

Karas, Y., Nicolaidis E., Vlahakis, G.N. (eds.), Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe

103

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016