Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 

Osmanlı Bilimi Araştırmaları>Cilt 15, Sayı 1

 

<geri


OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI

 

Cilt/Vol. XV, sayı 1, 2013

 
   

MAKALELER / ARTICLES

 

 

 

Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası’nın‘Kimyager Berthelot’nun Yüzüncü Sene-i Devriyesi İçün Nüsha-i Fevkalade’si (1927)

1-39

The Marcelin Berthelot Special Issue of the Journal of the Istanbul University Faculty of Sciences  (Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası) on the occasion of his Centenary, 1927 (Abstract)

38

Şeref Etker – Feza Günergun

 

 

 

Reşit Süreyya Gürsey’e göre Marcelin Berthelot

40-47

Reşit Süreyya Gürsey, comments on Marcelin Berthelot in 1927 (Abstract)

46

Şeref Etker

 

 

 

Semerkand Astronomi ve Matematik Ekolünün Osmanlı’ya Etkisi: Uluğ Bey’in Sinüs 1°’yi Yaklaşık Belirleme Yöntemi

48-66

The influence of the Semerkand school of astronomy and mathematics on the Ottomans: Ulugh Beg’s approximate method of calculating sinüs 1° (Abstract)

65

Atilla Bir – Mustafa Kaçar

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Parçacık Hızlandırıcıları

67-83

Particle Accelerators in Istanbul University Faculty of Science (Abstract)

82

Kaan Ata

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde ‘Atom Alimleri’nin Konferansları (1950-1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn

84-95

Conferences of ‘Atom Scientists’ in Istanbul University Faculty of Science (1950-1955): W. Heisenberg, T. Allibone, O. Hahn (Abstract)

94

Kaan Ata

 

 

 

Vidinli Tevfik Paşa Tarafından Mebâhis-i İlmiye’de Yayımlanan Logx ve Arctanx Fonksiyonlarının Türevlerine ve Seriye Açılımlarına Dair Makale ve Değerlendirilmesi

96-107

The article published by Vidinli Tevfik Pasha in the journal Mebâhis-i İlmiye on the derivatives and series expansions of Logx and Arctanx functions, and its evaluation (Abstract)

106

Ayşe Kökcü

 

 

 

Askeri Baytarları Terakki ve Teavün Cemiyet-i Umumisi ve 1908 Nizamnamesi

108-115

The Turkish Society for Progress and Cooperation among Military Veterinarians, Statute of 1908 (Abstract)

115

Şeref Etker

 

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016