Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


BİLİM FELSEFE TARİH 1
Mayıs 1991
Yayın Kurulu: Aykut Kazancıgil, Bekir Karlığa, Hüsrev Hatemi, İsmail Kıllıoğlu

 

İÇİNDEKİLER

Bilim-Felsefe-Tarih, Çıkarken

7

Aykut Kazancıgil, Türkiye'de Tıbbi Fizik ve Fizik Biliminin Tarihi Hakkında Bir Kaynakça Denemesi

9

Bekir Karlığa, Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslam Düşüncesinin Rolü (Arapça'dan Latince ve İbraniceye Tercümeler)

81

Aykut Kazancıgil, Mehmed Şerefeddin Yaltkaya

113

Teoman Duralı, Felsefe-Bilim'e Ramak Kalmışken

143

Hüseyin Gazi Topdemir, İbnü'l-Heysem'in Optik Araştırmaları 174

 

Ziya Kazıcı, Tarihi Seyri İçinde Hilafet Müessesesi

195

Ahmet Bulut, Ebû Hayyan el-Endelusi

241

Bekir Karlığa, Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin Yeni Bulunan Bir Fizik Kitabı Tercümesi ve Onsekizinci Yüzyılın Başında Osmanlı Düşüncesi

278

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016