Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Darülfünun Marşı

Darülfünun Marşı

Yükselmeli artık yetişir zillet ü zulmet
Parlatmalı her nasıye bir neyyir-i fikret
Cehl ölmeli, zulm ölmeli, hak bulmalı rif'at
Hakkın yüzü güldükçe gülümser beşeriyet

Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet
Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecr-i hakikat

Ey fecr-i hakikat sana azdır bu tahassür
Ati kılar ancak lemeatınla tenevvür
Gülsün beşeriyet, şu cehennemleri söndür
Herkes ebedi neşeli, herkes ebedi hür

Şirretlere, zilletlere, zulmetlere lanet
Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecr-i hakikat

Güfte: Tevfik Fikret

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016