Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

     


Ali Haydar Bayat, Hekim - Devlet Adamı Keçecizade Mehmet Fuat Paşa'nın Nesirleri, Şiirleri, Nükteleri, Hakkında Yazılan Şiirler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988, s.80-81.

Florence Nightingale hâtıralarında anlatır:

12 Temmuz 1867 Pazartesi'nden iki gün önce Türk Elçiliği'nden evime gelen bir görevli, Osmanlı Hariciye Nazırı Fuad Paşa'nın padişah adına beni ziyaretini bildirdi ve üç gün içinde hangi gün ve saatin uygun olduğunu sordu. Ben de bir jest yaparak, 1854'te benimle beraber İstanbul'a giden 42 soylu İngiliz kızından o günlerde Londra'da olanları çağırdım. Selimiye Kışlası'ndaki kılığımız ile Fuad Paşa'yı karşılayacaktık. Asıl mesleği doktorluk olduğu için bir bakıma meslekdaşımız diyebileceğimiz Fuad Paşa bizleri bu kıyafet içinde görünce önce şaşırmış, sonra da gözleri dolu dolu eliyle kalbini göstererek

- Bir zarafet, nezaket ve hassasiyet kurşunu ile yaralandım. Beni tedavi edebilir misiniz, dedi. Osmanlı Paşası bir defa daha bizi mağlup etmişti.

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016