Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Uygarlık ve Bilim Sempozyumu
Milli Kütüphane Toplantı Salonu
13- 14 Mayıs 2006, Saat: 10.00 - 18.00

 

13 Mayıs 2006, Cumartesi
10.00 - 10.30: Açılış Konuşmaları:
DTCF Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Remzi Demir
Bilim ve Ütopya Kooperatifi Başkanı: Prof. Dr. Semih Koray
Gazi Üniversitesi Rektör Yrd.: Prof. Dr. Tuba Ongun
DTCF Dekanı Prof. Dr. Necdet Adabağ

10.30 - 12.30: Birinci Oturum: Uygarlığın Kökeni ve İlk Uygarlıklar I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin Kâhya
Muazzez İlmiye Çığ
Uygarlığın Başlangıcı ve Sümerler
Yrd. Doç. Dr. Metin Kartal
Uygarlığa Atılan İlk Adım: Avcı-Toplayıcılıktan Besin Üretimine Geçişte Yakındoğu Örneği
Prof. Dr. Cahit Günbattı
Anadolu'daki İlk Uluslararası Antlaşmalar ve Bunların Çağrıştırdığı Bazı Değerler

13.30 - 15.00: İkinci Oturum: Uygarlığın Kökeni ve İlk Uygarlıklar II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat Işık
Prof. Dr. Aygül Süel
Hitit Uygarlığı ve Bilimsel Düşünce
Prof. Dr. Fahri Işık
Yunan Tanrıçalarının Anadolu Kökleri Üzerine
Prof. Dr. Ömer Çapar
Bir Dünya Devleti Olarak Roma'nın Kültürel Temelleri
Dr. Doğu Perinçek
Orta Asya Uygarlığı

15.30 - 17.30: Üçüncü Oturum: Ortaçağ Türk-İslam Uygarlıkları I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın Köksal
Prof. Dr. Melek Dosay Gökdoğan
Rönesans Matematiğinde Müslüman Matematikçilerin Etkileri
Doç. Dr. Yavuz Unat
Modern Astronominin Doğuşunda Müslüman Astronomların Rolü
Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir
XII. Yüzyıl Rönesansı ve Skolastisizmden Kurtuluş
Prof. Dr. Remzi Demir
İlim, Hikmet, Marifet ve Fen: Bilimin Doğu'daki Tarihi

14 Mayıs 2006, Pazar
10.00 - 12.30: Dördüncü Oturum: Ortaçağ Türk- İslam Uygarlıkları II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferit Pehlivan
Doç. Dr. Melek Yücel
Otomasyonun Öncüsü: El-Cezeri
Prof. Dr. Mehmet Tomak
Ortaçağ Türk-İslâm Uygarlığında Bilim Felsefesi
Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu
Osmanlı'da Tıp

 13.30 - 15.00: Beşinci Oturum: Atatürk Devrimi ve Bilim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sina Akşin
Dr. Ayten Koç Aydın
Türkiye'de Bilim Tarihi Çalışmalarının Doğuşunda Atatürk'ün Etkileri
İnan Kalaycıoğulları
1933 Üniversite Reformu
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Daloğlu
Atatürk ve Türk Uygarlığı

15.30 - 18.00:  Panel: Günümüzde Uygarlık Sorunsalı ve Bilimin Geleceği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semih Koray
Konuşmacılar:
Orhan Bursalı, Prof. Dr. Semih Koray, Prof. Dr. Namık Kemal Pak,
Dr. Doğu Perinçek, Prof. Dr. Kadri Yamaç

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016