Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)

Düzenleyen: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
18 Kasım 2006 Cumartesi, 09.30 - 17.30
İTÜ, Eski Maden Fakültesi, Mustafa Kemal Amfisi, Maçka

 

09.30 - 09.45

Açılış: Engin Bermek (TÜBA Başkanı)

Oturum I

Başkanlar: Namık Kemal Aras, Ali Rıza Berkem

09.45 - 10.15

Cumhuriyet öncesinde Üniversite kavramının gelişmesi ve uygulanması (İlhan Tekeli)

10.15 - 10.45

1933 Üniversite Reformu niçin yapıldı ? (Osman Bahadır)

10.45 - 11.15

Tartışma

11.15 - 11.30

Kahve Molası

Oturum II

Başkanlar: Burhan Şenatalar, Ülkü Azrak

11.30 - 12.00

Darülfünun ve Üniversite'de yabancı öğretim elemanları ve etkileri (Emre Dölen)

12.00 - 12.30

Üniversite Reformu sonrasında araştırmanın kurumsallaşması: 1933-46 arası doktoralar (Feza Günergun)

12.30 - 13.00

Tartışma

13.00 - 14.00

Yemek Arası

Oturum III

 Başkanlar: Ayhan Ulubelen, Orhan Ulutin

14.00 - 14.30

Ondokuzuncu yüzyıldan günümüze tıp eğitiminde model değişimleri (Nuran Yıldırım)

14.30 - 15.00

1933 Üniversite Reformu'nda Alman hekimler ve sonrası (Günsel Koptagel-İlal)

15.00 - 15.30

Tartışma

15.30 - 15.45

Kahve Molası

Oturum IV

Başkanlar: Aykut Kazancıgil, Tuğrul Ansay

15.45 - 16.15

1933-44 yılları arasında Türkiye'de Alman bilim insanları: Türk bilimine katkıları ve politik koşulların etkisi (Regine Erichsen)

16.15 - 16.45

1946 ve sonrasında üniversite (Mete Tunçay)

16.45 - 17.30

Kapanış Oturumu

 

Katılım ücretsizdir. Katılım isteğinizi lütfen filiz@ist.tuba.gov.tr adresine bildiriniz.

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016