Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


IX. TÜRK  ECZACILIK  TARİHİ  TOPLANTISI
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi'nde

24 - 26 Mayıs 2010
tarihlerinde yapıldı.

 

PROGRAM

24 MAYIS 2010, Pazartesi  

08.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış  Müzik
 Prof.Dr. K.Hüsnü Can Başer, Başkan
 Prof.Dr. E.Yasemin Yazan, Dekan
 Prof.Dr. Davut Aydın, Rektör

 10.30-11.00 Ara

 Birinci Oturum: Prof.Dr. Turhan Baytop Anma Oturumu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ekrem Sezik
11.00-11.15 Feza Günergun: Turhan Baytop, Araştırmaya, Üretmeye ve Eğitime Adanmış Bir Ömür
11.15-11.45 Mert Sandalcı: Keyifli Anılarla Bir Başka Turhan Baytop
11.45-12.00 Ecz. Hamdi Bey Ödül Töreni
12.00-13.00 Halil Tekiner: Türk Sanatında Eczacılık

13.00-14.00 Öğle Yemeği

 İkinci Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. K.Hüsnü Can Başer

14.00-14.30 Feza Günergun: Osmanlı Bahriyesinin İlaç Sandıkları: On Dokuzuncu Yüzyılın İlk Yarısına Ait Notlar
14.30-14.45 Neşe Kırımer: Tarihi Sıhhat Eczanesi Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde
14.45-15.00 Simge Çağırcı: Eczacı Niyaz Dermancı ve Derman Eczanesi
15.00-15.15 Meryem Çiçek : XIX., XX. Yüzyıl Osmanlı Dönemi İlaç Kavanozları
15.15-15.30 Gülten Dinç: İstanbul Tarihine Tanıklık Eden Bir Eczane-Boyacıköy Eczanesi
15.30-15.45 Ayten Arıkan: Ecz. Murat Özdoğan, Eczacılık Tarihi Koleksiyonu
15.45-16.00 Tartışma

 16.00-16.15 Ara  

Üçüncü Oturum: Prof. Mustafa Nevzat Pısak Oturumu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Neşe Kırımer

16.15-16.45 Taner Dortunç: Prof.Mustafa Nevzat Pısak'ın Yaşamı ve Çalışmaları
16.45-17.15 Esra Selamoğlu: Kelimelerin Peşinde (Ligor Bey ve Mustafa Nevzat Bey Tarafından Yazılmış Olan Fenn-İ İspençiyari Kitabının Çeviri Süreci)
17.15-17.30 Afife Mat: Fenni İspençiyari Kitabının Önemi
17.30-18.30 Poster Bildiriler

19.00-21.00 Açılış Kokteyli

25 MAYIS 2010, Salı 

Dördüncü Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Afife Mat
09.00-10.00 Ekrem Sezik: Eczacılık Eğitiminin Son Elli Yılı
10.00-10.15 Fatma Ergun: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Dönemi
10.15-10.30 Halil Tekiner: 1927 Yılında Yayımlanan bir Gazete Haberinin Işığında Eczacılıkta Tahdit (Sınırlandırma) Uygulaması
10.30-10.45 Günseli Naymansoy: Osmanlı'dan Günümüze Eczacının Değişen Konumu
10.45-11.00 Mustafa Aslan: Eczacı Odalarına Kayıtlı En Yaşlı Üyeler ile İlgili Bir Araştırma

11.00-11.15 Tartışma 

11.15-11.30 Ara  

Beşinci Oturum
 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Fatma Ergun
11.30-12.00 Afife Mat: Unutulan Galenik Şekiller
12.00-12.15 Nilüfer Umut Köylüoğlu: Edirne'de Aktar (Attar) Dükkanları
12.15-12.30 Ahmet Doğan Ataman: Dünden Bugüne Kündür'ün Tedavideki Yeri
12.30-12.45 Tartışma

 13.00-14.00 Öğle Yemeği

 Altıncı Oturum
 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Gülsel Kavalalı

14.00-14.15 Sibel Murad: Terceme-i akrabâdîn'de Terkip Adlandırmaları
14.15-14.30 Feyza Tokat: Papatya, Rezene ve Safran'ın 17. Yüzyılda Yazılmış "Tuhfetü'l-eribi'n-nafia li'r- ruhani ve't-tabib" Kitabındaki Faydaları ile Günümüzde Bilinen Faydalarının Karşılaştırılması
14.30-14.45 Şaban Doğan: 17. Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Tıp ve Eczacılık Sözlüğü: Lugât-ı müşkilât-ı eczâ
14.45-15.00 Zeynep Çalgan: Türkiye'de Bulunan Bazı Devlet Arşivleri ve Eczacılık Tarihi Açısından Önemi
15.00-15.15 Selen Yeğenoğlu: İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasına Üye Firmalarının Web Sitelerini Tarihçe Açısından İrdeleyen Bir Araştırma
15.15-15.30 Tartışma

 15.30-16.00 Ara  

Yedinci Oturum: Abdi İbrahim Oturumu
 Oturum Başkanı: Prof.Dr. Feza Günergun
16.00-17.00 Mert Sandalcı: Abdi İbrahim Türk Eczacılık Tarihi Arşivi Hakkında
17.00-17.30 Kapanış Töreni: Prof.Dr. Ekrem Sezik - Prof.Dr. K.Hüsnü Can Başer
17.30-18.30 Poster Bildiriler

 20.00 Gala Yemeği

 26 MAYIS 2010, Çarşamba
08.30-13.00 Gezi
13.00-14.00 Öğle Yemeği (Çibörek)

 Poster Bildiriler
Halil Tekiner: Türk Filatelisinde Eczacılık
Ahmet Doğan Ataman: Filatelide Kardiyotonikler
Ayşe Mine Gençler Özkan: Tarihte "Nesli Tükenen Bir Bitki: Silphium"
Ömer Nusret Kanbak: Düsturu'l Edviye
Selen Yeğenoğlu: Dünden Bugüne FARGEM
Nilüfer Gökçe: Edirne Vilayet Salnamelerine Göre 1885-1888 Yılları Arasında Bulunan Eczacı ve Eczahaneler

9. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı'nın katılım, kayıt, özet gönderme bilgilerine http://farmakognozi.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Organizasyon Komitesi

Başkan             : Prof.Dr. K.Hüsnü Can BAŞER
Sekreter            : Yard.Doç.Dr. Ayhan ALTINTAŞ 

Betül DEMİRCİ Afife MAT
Fatih DEMİRCİ Gülmira ÖZEK
Gökalp İŞCAN Temel ÖZEK
Neşe KIRIMER Nilgün ÖZTÜRK
Mine KÜRKÇÜOĞLU Halil TEKİNER

Bilim Komitesi

Maksut COŞKUN Mert SANDALCI
Emre DÖLEN Ekrem SEZİK
Feza GÜNERGUN Sevgi ŞAR
Michele NICOLAS Selen YEĞENOĞLU
Gülbin ÖZÇELİKAY  


Sekreterlik              : Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 26470 Eskişehir
Telefon                     : (90-222) 335 05 80   dah. 3710-3713
Faks                          : (90-222) 330 68 09
E-posta                     : farmakognozi@anadolu.edu.tr

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016