Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 
Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856)Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856)
22-23 Mayıs 2006

Düzenleyenler:
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Araştırma Merkezi
Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Yer:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

22 Mayıs 2006

I. Oturum:
Oturum Başkanı: Ali İhsan GENCER
Mahir AYDIN, "Barışı Olmayan Savaş: Kırım"
Ali AKYILDIZ, "Kırım Savaşı'nın Finansmanı"
Mustafa BUDAK,  "Kırım Savaşı Esnasında Doğu Cephesi"
Ali Fuad ÖRENÇ, "Kırım Harbi Deniz Savaşları"

II. Oturum: Oturum Başkanı: Necdet ÖZTÜRK
Aleksandr TUMARKİN, "Misyoner Raporlarına Göre Kırım Savaşı"
Azmi ÖZCAN, "Kırım Savaşı'nın İslam Dünyasındaki Yankıları"
Akşin SOMEL, "Kırım Savaşı ve Islahat Fermanı'nın Osmanlı Eğitim Düzeninde Yarattığı Dönüşümler"

III. Oturum: Oturum Başkanı: Mücteba İLGÜREL
Hakan ERDEM, "Osmanlı Köle Ticareti ve Kırım Savaşı"
Neriman Ersoy HACISALİHOĞLU, "Kırım Harbinde Haberleşme: Varna Telgraf Hattı Şebekesi
Şamil MUTLU, " Kırım Savaşı'nın Görsel Yönü"

23 Mayıs 2006

I. Oturum:
Oturum Başkanı: Zekeriya KURŞUN
Mustafa AYDIN, "Kırım Harbi Esnasında Osmanlı Devleti-İran İlişkileri"
İsmail TÜRKOĞLU, "Rus Basınında Kırım Harbi"
Mustafa GENCER, "Alman Basınında Kırım Savaşı"

II. Oturum: Oturum Başkanı: Tufan BUZPINAR
Candan BADEM, "Kırım Savaşı Sırasında Başıbozuk Askerleri ve Anadolu'da Meydana Gelen İsyanlar"
Fatih AKYÜZ, "Müttefik Askerlerinin Neden Olduğu Bazı Olaylar Üzerine Gözlemler"

III. Oturum: Oturum Başkanı: Mahir AYDIN
Ş. Tufan BUZPINAR, "Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Kırım Harbi"
Zekeriya KURŞUN, "Paris Antlaşmasının Kamuoyuyla Paylaşılması"
Mehmet YILDIZ, "Islahat Fermanının Tahlili Denemesi"

IV. Oturum: Oturum Başkanı: Ali AKYILDIZ
Kazım YETİŞ, "Türk Harp Edebiyatı'da Kırım Savaşı"
Figen TAŞKIN, "Kırım Savaşından Sonra Osmanlı Devleti'ne Yönelik Göç Dalgası ve Devletin Göçlere Yönelik Çalışmaları"

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016