Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Bilim Tarihi Araştırmaları
Erkan Baş (Ed.)
Sayı 1, İstanbul (Güz ) 2005, 174 s.
ISBN 1306-2069

 

İÇİNDEKİLER

Okurlarla

5

Dosya: Galileo Galilei

 

Galilei'nin Kronolojisi

11

Galileo Galilei ve Astronomiye Katkıları (Yavuz Unat)

15

Belgeler:

25

Galileo Galilei'nin Savunması

 

Galileo Galilei'nin Dini Doktrini Onaylaması

 

Roma Katolik Kilisesi'nin Galileo Galilei İçin Kararı

 

'İki Büyük Dünya Sistemine Dair Diyalog'a Önsöz (Albert Einstein)

35

Yıldızların Habercisi (Galileo Galilei)

39

Bilim Tarihinde Kırılma Noktası: Galileo Galilei (Mahir S. Tuğcu)

59

Pascal ve Teoremi (Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Mahmut Kayral)

73

Gödel İkilemi (Yavuz Aksoy)

83

Macrobius'un Gözüyle

 

Eski Yunan Dünyasında Sayılar (Erendiz Özbayoğlu)

93

Bilimsel Yöntem ve Fizyoloji (Erhan Nalçacı)

103

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Biyoloji Yazıları (Osman Bahadır)

111

Bilgikuramı, Bilim ve Etik (Beno Kuryel)

123

Bilim ve Mit (Paul Feyarabend)

129

Eski Önasya'da ve Akdeniz'de Araba (Gaye Şahinbaş Erginöz)

137

İyi Niyetli Bir Yaşam Öyküsü (Orhan Deniz)

161

Bir Bilim Tarihi Özel Sayısı: Düşünen Siyaset (Gaye Şahinbaş Erginöz)

173

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016