Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Bilim Tarihi Araştırmaları
Erkan Baş (Ed.)
Sayı 2, İstanbul (Kış ) 2006, 143 s.
ISBN 1306-2069

 

İÇİNDEKİLER

Okurlarla...

5

Dosya: Salgın Hastalıklar Tarihi

 

 

 

Tarihte Salgın Hastalık

11

Prof. Dr. Erdem Aydın

 

 

 

İlk Mikrop Avcısı

21

Paul de Kruif

 

 

 

Önemli Bulaşıcı Hastalıklar ve Yaşam Sürecine Etkileri

33

Doç. Dr. Adnan Ataç

 

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Uçar

 

 

 

Sıtma ve Sıtma Salgınları Tarihi

43

Prof. Dr. Recep Akdur

 

   
Tarih Boyunca Kolera Salgınları
55
Yrd. Doç. Dr. Mine Şehiraltı  

 

 

Dünyada Tüberkülozla Mücadele Süreci

61

Öğr. Gör. Murat Aksu

 

 

 

Hititlerde Salgın Hastalıklar

69

Araş. Gör. Dr. Gaye Şahinbaş

 

 

 

 

 

Evren Modellerinin Gelişimi

77

Tamilla Sokullu

 

 

 

Sovyetler Birliği ve Uzaycılık

101

Onur Algün

 

 

 

Pascal'in Hesap Makinesi

113

Prof. Dr. Atilla Bir Doç. Dr. Mustafa Kaçar

 

 

 

Matematikte Bazı Kültürel Boyutlar

123

Prof. Dr. Beno Kuryel

 

 

 

Bütün Büyücüler Devlet Yönetimine!

131

Osman Bahadır

 

 

 

Kitap Tanıtımları

 

 

 

Kuş Gribi ve Türkiye

137

Prof. Dr. Erhan Nalçacı

 

 

 

Mahşerin Dördüncü Atlısı

143

Ekim Nehir

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016