Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Gábor Ágoston
Barut, Top ve Tüfek. Osmanlı İmparatorluğu'nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi
Çev. Tanju Akad
Kitap Yayınevi, İnsan ve Toplum Dizisi,
İstanbul 2006, 333s.
ISBN 975-6051-41-8

 

Barutun keşfi ve ateşli silahların ortaya çıkışı devletlerin ve imparatorlukların savaşma biçimini ciddi şekilde değiştirmişti. Artık devletlerin askeri rekabet gücünü sürdürebilmeleri için gelişkin bir yerli silah sanayisine sahip olmaları gerekiyordu. Barut çağında Avrupa'yı tehdit edebilen tek İslami imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıl ortalarına kadar yeni fikirlere ve Avrupa askeri teknolojilerine daima açık olmuştu. Üstün bir lojistik sisteme de sahip olan Osmanlı ordusu, silah ve mühimmatta seri üretimi başarmış ve daha 15. yüzyılda Avrupalı hasımları karşısında açık bir ateş gücü üstünlüğü kazanmıştı.

Gábor Ágoston bu çalışmasında, bazı tarihçilerin öne sürdüğü "bağımlılık teorisini" de çürütüyor. Gemi yapımı, top dökümü, güherçile ve barut imalatı konusunda zengin kaynaklara sahip olan Osmanlı arşivleri Gábor Ágoston'a bu çalışmasında ışık tutuyor. Ágoston, belgelere dayanarak, "İslami tutuculuğun" yeni teknolojileri benimsemede bir engel teşkil ettiği, Osmanlıların teknik açıdan geri ve silah üretim kapasitesinin düşük olduğu, silah ve mühimmatta Avrupa silahlarına bağımlı bulunduğunu ileri süren  tezlerin yanlışlığını ortaya koyuyor. Kitap'ta kullanılan 100'e yakın tablo, harita ve resimle, okura 16.yüzyıldan 18.yüzyıla kadar Osmanlıların çok çeşitli toplarla savaştıklarını, Yeniçerilerin kullandığı ateşli el silahlarının, İspanyol veya Venedikli hasımlarının silahlarıyla aynı nitelikte olduğunu, sınırları Budin'den Basra'ya kadar uzanan Osmanlı İmparatorluğu'nun neredeyse tüm önemli vilayetlerinde barut üretildiğini gösteriyor. Ágoston'un çalışması, Osmanlıların 16. yüzyıl ortalarına kadar top ve ateşli silah üretiminde teknik yönden oldukça mahir olduklarını savunan yeni yaklaşımlara önemli bir katkıda bulunuyor. Osmanlı harp sanayisini belgelerle inceleyen bu çalışma, tarihe ilgi duyan herkes için vazgeçilmez bir eser. Macar tarihçi Gábor Ágoston, Georgetown Üniversitesi öğretim üyesidir. (Arka kapaktan)

İçindekiler

Resimler

6

Tablolar

8

Haritalar

9

Kısaltmalar

9

Teşekkür

13

Sunuş

17

I.Giriş: Ateşli Silahlar ve Silah Sanayisi

19

II.Osmanlılar ve Barut Teknolojisi

26

III.Toplar ve Tüfekler

92

IV.Güherçile Sanayileri

135

V.Barut Sanayileri

174

VI.Müheimmat ve Top Döküm Sanayileri

216

VII.Sonuçlar: Ateşli Silahlar ve İmparatorluk

247

Ekler

267

Ağırlıklar ve Ölçüler Üzerine Notlar

303

Kaynakça

309

Dizin

318

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016