Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Dursun Ayan
Ordinaryus Profesör Aydın Sayılı
Bilim Tarihinde Türk Entelektüel Kimliği
Lotus Yayınevi, Ankara 2008, 91 s.
ISBN 978-975-6665-53-4

İÇİNDEKİLER

Sunuş

8

Önsöz

9

Giriş

11

Prof. Aydın Sayılı'nın Hayat Hikayesi

22

Prof. Aydın Sayılı'nın Eserleri

32

Türk Diline Tutkunluk

46

Sumerli Dili ve Türkçe

49

Mezopotamya ve Mısır Uygarlıklarının Önemi

51

Ortaçağ Orta Asya İslam Dünyası ve Türkler

54

Spor ve Müzik Tarihi Yazılması İsteği

60

Göçebe (?) Türk

63

Selçuklularda ve Osmanlılarda Bilimsel Gelenekler

65

Dünya Karma Entelektüel Bayrak Takımı

67

Türk Modernleşmesinde Bilimsel Kültür

69

Pozitivizm, Yeni Hümanizmacılık ve Prof. Aydın Sayılı

71

Felsefi Tartışmalar ve Prof. Sayılı

76

Bilimsel Zihniyet Bağlamında Bazı Çağrışımlar

80

Bitirirken

84

El Yazısıyla Bir Örnek

90

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016