Hedefimiz
Sergi
Pullarda Bilim
Bilim İnsanları
E-Metinler
Mesaj Panosu

 

 

 

 

 

 


Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları
sayı 12-13-14-15,
İstanbul, 2006/2007/2008/2009

 

 

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

v-vii

Contents

ix-xi

A. Demirhan Erdemir, 'Önsöz'

1-2

A. Demirhan Erdemir, 'Foreword'

3-4

A. Demirhan Erdemir, Ö. Öncel, İ. Başağa, 'Prof.Dr. Ali Haydar Bayat'ı saygıyla anıyoruz'

5-7

B. Çubukçu, 'Sayın hocam, değerli dost'

9

M. Değer, 'Dürüst, sevecen, çalşıkan, bilge bir kişi: Prof.Dr. Ali Haydar Bayat'

11

İ. Başağaoğlu, 'Rahmetli hocamız Prof.Dr. Ali Haydar Bayat'ın ders alınacak bir davranışı'

13-15

M. Üçer, 'İlim aleminin ve Türk tıp tarihi camiasının elim kaybı: Prof.Dr. Ali Haydar Bayat',

17-21

G. Omurtağ, 'Prof.Dr. Ali Haydar Bayat'

23-26

N. Örnek Büken, 'Sadece tıp tarihi alanına değil, Türk milliyetçiliğine katkılarından dolayı da hocamı saygıyla anıyorum'

27-28

A.H. Bayat, 'Azerbaycan İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü tıbbi yazmalar koleksiyonu'

29-38

Z. Özaydın, 'Prof.Dr. Ekrem Kadri Unat'ın tıp tarihi çalışmaları'

39-66

Ö. Düzbakar, 'Zaim Hacı İbrahim Ağa vakfiyesinde yer alan ilaç terkibi hakkında'

67-73

Ö. Sarıkaya, M. Civaner, 'Yirminci Yüzyılın başlarında Anadolu'ya göçler, oluşan halk sağlığı sorunları ve sunulan sağlık hizmetleri'

75-83

T. Ada, 'Eleştirel açıdan Tarih Boyunca İlim ve Din'

85-89

T. Ada, 'Eleştirel açıdan Osmanlı Türklerinde İlim'

91-101

R.V. Yıldırım, A. Ataç, 'Erken dönem Bizans hastaneleri ve diğer sağlık sosyal yardım kurumları'

103-109

A. Acıduman, B. Arda, U. Er, 'Şanizade Mehmed Ataullah Efendi'nin eseri Kanunü'l Cerrahin (Cerrahların Kanunu)'de nöroşirürji ile ilgili bir bölüm: Cerrahatü'r-r'es (kafa yaraları)'

111-124

A. Acıduman, U. Er, 'XVII. Yüzyıl Viyana'sında kafatası cerrahisi: Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden bir olgu'

125-133

M. Yavuz, 'Kebikeç ve Düğün çiçeği Ranunculus asiaticus'

135-150

M. Yavuz, G. Çobanoğlu, 'El yazması tıp kitaplarında yosunların kullanım alanları'

151-163

M. Karayaman, 'İzmir'de yayınlanan ilk tıp dergisi olan Hıfzıssıha mecmuasının 1906 yılı sayıları hakkında bir değerlendirme'

165-182

E. Sarıtaş, 'Han hanedanı dönemine kadar (M.Ö. 206-M.S. 220) Çin'deki tıp faaliyetlerine genel bir bakış'

183-188

B. Tüzün, 'Tüberküloz savaşından AIDS'e: Dr. Turgut Altuğ (1921-2008)'

191-194

A.D. Ataman, 'Bir imparatorluk başşehri: Viyana'

195-203

D. Novak, 'Illustrated history of angiography, Part II (1952-1999)'

205-225

N. Şafak, 'İlk dönem (14. ve 15. yüzyıl) Türkçe tıp yazmalarında çocuk sağlığı hastalıkları tedavileri'

227-311

Ü.E. Kurt, 'Antik dönemde Yunan, Roma, Bizans kesici cerrahi aletlerinin XX. Yüzyıla ait örneklerle karşılaştırılması'

313-362

N.K. Kurt, 'Dr. Namık Kemal Kurt'tan anılar'

363-365

K. Karagöz, 'XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Türkiye'de tıp eğitiminin 800. yılı anısına 24-27 Mayıs 2006 Kayseri (IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi'nden kısa notlar)'

367-370

A. Namal, 'İlk dişhekimliği okulumuz olan İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nin 100. Kuruluş yılı 1. Uluslararası, X. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi bünyesinde düzenlenen bir seksiyonla kutlandı'

371-377

A. Namal, 'Türk Tıp Tarihi Kurumu ilk dişhekimliği okulumuz olan İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nin 100. kuruluş yılı anısına bir kitap yayınladı'

379-384

İ. Başağaoğlu, 'Türk Tıp Tarihi Kurumu kuruluşunun 70. yıl anma toplantısı'

385-389

A. Namal, 'İstanbul Üniversitesi'nde 30 Eylül-1 Ekim 2009 tarihlerinde Dresden Teknik Üniversitesi Carl Gustav Carus Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü & İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı işbirliğinde gerçekleştirilen "Musevilik ve Tıp" konulu X. Tıp Tarihi Kolokyumu hakkında'

391-408

H. Doğan, '7-8 Aralık 2009, İstanbul Uluslararası Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım: Bölgesel Ülke Raporları Uzmanlar Çalıştayı'

409-413

İ. Hot, 'Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2006-2007 eğitim yılları faaliyetleri'

415-426

İ. Hot, 'Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2008-2009 eğitim yılları faaliyetleri'

427-438

A. Namal, 'İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2006-2007 eğitim yılı faaliyetleri'

439-443

H. Ertin, 'İstanbul Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2008-2009 eğitim yılı faaliyetleri'

445-454

S. Erer, 'Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2006-2007 eğitim yılı faaliyetleri'

455-459

S. Erer, 'Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 2008-2009 eğitim yılı faaliyetleri'

461-471

A. Demirhan Erdemir, 'Türk Tarih Kurumu faaliyetleri'

473-484

A. Demirhan Erdemir, '2009'daki bazı kongreler ve araştırma gezileri üzerine'

485-490

'Düzeltme I'

491-497

'Düzeltme II'

494-497

 

 

 

http://www.bilimtarihi.org
Son güncelleme: 01.11.2016

© 2016